Đọc Thủ Bản 31/03 – 06/04/2024: Kế hoạch của Legio: Thánh hóa bản thân – Trang 91 #138

KẾ HOẠCH CỦA LEGIO MARIAE

1. CHỦ ĐÍCH VÀ PHƯƠNG THẾ: THÁNH HÓA BẢN THÂN

138 (70)

Phương thế tổng quát và thiết yếu Legio dùng để đạt mục tiêu là đích thân phụng sự, nhờ ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, nghĩa là nhờ ơn Chúa thôi thúc và nâng đỡ, với mục đích duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Như thế thánh hóa bản thân của hội viên không những là chủ đích, mà còn là phương thế chính của Legio dùng để hành động. “Ta là Cây Nho, các con là Nhành. Ai ở trong Ta và Ta ở trong người ấy, thì họ sẽ sinh nhiều hoa quả ; bởi vì không Ta, các con sẽ không thể làm nên việc gì” (Ga 15,5)

“Hội thánh, một mầu nhiệm được Thánh Công Đồng trình bày, là một vấn đề đức Tin, có tính cách thánh thiện, tinh tuyền. Thực vậy, Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, được ca tụng là “Đấng Thánh Duy nhất” đã yêu dấu Hội thánh như hiền thê mình và đã hiến thân để thánh hóa Giáo Hội (Ep 5, 25-26). Người kết hiệp với Hội thánh như thân thể Người và ban cho dư đầy ơn Thánh Thần để làm vinh danh Thiên Chúa. Vì thế, tất cả mọi người trong Hội thánh hoặc thuộc hàng Giáo phẩm, hoặc do hàng Giáo phẩm dìu dắt – đều được kêu gọi nên thánh, như lời thánh Tông đồ dạy: “Vì Thiên Chúa muốn anh chị em được thánh hóa” (1Tx 4,3 ; Ep 1,4), sự thánh thiện này của Hội Thánh luôn luôn biểu lộ và phải được biểu lộ qua những hoa trái ân sủng Thánh Thần đã kết tinh nơi các tín hữu. Sự thánh thiện ấy diễn tả dưới nhiều hình thức nơi tất cả những ai đang cố đạt tới Đức Ái trọn hảo trong bậc sống của mình trong khi xây dựng người khác. Đặc biệt hơn, sự thánh thiện đó tỏ lộ trong việc thực hành các lời khuyên, quen gọi là lời khuyên của “Phúc Âm”, nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nhiều Kitô hữu thực hành các lời khuyên ấy với tư cách cá nhân hoặc trong lối sống hoặc bậc sống đã được Hội Thánh công nhận, việc thực hành đó mang lại và phải mang lại cho thế giới một bằng chứng và một mẫu gương rạng ngời về sự thánh thiện của Hội Thánh” (LG 39).

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts