Gương Chúa Giêsu IV

Quyển Bốn

Bí tích Thánh Thể

TỰ NGÔN

Chúa kêu mời

“Tất cả những ai đang khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến với tôi, để nghỉ ngơi và bồi dưỡng” (Mt.11,28).

“Bánh tôi ban, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga.6,51)

“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Luca 22,19)

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga. 6, 56)

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là Sự sống” (Ga. 6, 63)

Mục Lục

Trang [1] Mục Lục

Trang [2] 1 Phải kính cẩn đến rước Thánh Thể

Trang [3] 2 Mầu nhiệm tình yêu

Trang [4] 3 Ích lợi bởi năng rước lễ

Trang [5] 4 Chúa ban nhiều ơn cho những ai rước lễ xứng đáng

Trang [6] 5 Cao quí của Thánh Thể và chức linh mục

Trang [7] 6 Cách dọn mình rước lễ

Trang [8] 7 Xét mình và quyết tu sửa

Trang [9] 8 Lễ tiến thánh giá và lễ tiến tự thân

Trang [10] 9 Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người

Trang [11] 10 Không nên khinh thường bỏ rước lễ

Trang [12] 11 Thánh Thể và Lời Chúa cả hai đều cần cho linh hồn

Trang [13] 12 Muốn rước lễ phải dọn mình cẩn thận

Trang [14] 13 Phải ước ao hợp nhất với Chúa Giêsu trong Thánh Thể

Trang [15] 14 Nguyện vòng rước Thánh Thể của một số linh hồn thánh thiện

Trang [16] 15 Không khiêm nhượng và xả kỷ cũng không có sùng ái

Trang [17] 16 Giãi bày với Chúa những nhu cầu và xin Ngài ban ơn

Trang [18] 17 Khát vọng rước Chúa Kitô

Trang [19] 18 Đừng tò mò nhưng phải tin mầu nhiệm Thánh Thể

Nihil Obstat
Bùi-Chu die 9 -9 -1953
Jos. Maria Phạm-Châu-Diên
Cens. del.

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Trần-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Đôi lời tâm huyết gửi bạn đọc

  1. Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên đường.
  2. Bạn muốn gặp Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển II sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để khi được gặp Thiên Chúa bạn biết tâm sự với Ngài.
  3. Bạn muốn được Thiên Chúa tiếp thu làm bạn tâm giao, mời bạn đọc Quyển III sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để biết nên làm gì, phải làm gì để bảo vệ tình bạn với Thiên Chúa.
  4. Bạn muốn nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu, sống đời con thảo của Thiên Chúa, mời bạn đọc GƯƠNG CHÚA GIÊSU Quyển IV.

Nhưng xin lưu ý bạn : Con đường nên thánh không có bước nhảy vọt, mà phải là tiệm tiến. Phải vững bước thứ nhất, rồi mới tiến bước thứ hai, phải nắm chắc bí quyết rồi mới tiến bước thứ ba. Thuần thục giai đoạn ba, không cần mời, Chúa Giêsu sẽ đến với bạn, không chỉ dắt tay bạn mà còn cho bạn nhờ Ngài, với Ngài tôn vinh Thiên Chúa Cha.

GƯƠNG CHÚA GIÊSU là một tác phẩm đã có gần 500 năm nay mà vẫn hiện đại, vì được xây dựng trên nền tảng Phúc Âm.

Sách đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng, và đã trở thành sách gối đầu cho các thánh.

Việt Nam cũng đã có ba bản dịch, nhưng vì hoàn cảnh đất nước, sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU trở nên hiếm, nếu không nói là gần như bị mai một.

May mắn, chúng tôi gặp được một tập bản dịch của Linh mục Lê Bá Tư, tái bản từ năm 1965. Nhưng đối chiếu với nguyên bản La-văn thì có rất nhiều sai sót, có thể do kỹ thuật ấn loát, nhiều câu vì mất chữ hoặc dịch sát nghĩa quá nên khó hiểu; nhiều câu lại dài dòng quá nên ý nghĩa mất sắc bén…

Nhờ một Linh mục đọc đối chiếu với bản La-văn và sửa lại tới 5 lần, cốt ý là cho sách quý này không bị mai một, mà còn dễ đọc dễ hiểu hơn.

Nay tôi xin giới thiệu GƯƠNG CHÚA GIÊSU với bạn đọc.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
Phaolô-Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

Chia sẻ Bài này:

Related posts