12 Lời Hứa Thánh Tâm Chúa

Thời Trung cổ, đạo Công Giáo bị bách hại, các bè rối nổi lên chống Giáo Hội, tinh thần đạo sa sút, nhiều giáo dân bỏ đạo theo bè rối. Năm 1675, Chúa Giêsu đã tỏ Trái Tim Người ra cùng bà Thánh Magarita Maria Alacoque và khuyến khích truyền bá lòng sùng kính Trái Tim Chúa như phương thuốc chữa bệnh thời thế và lôi kéo mọi người đến cùng Trái Tim đầy yêu thương này.

Lòng sùng kính Thánh Tâm đã được lan tràn trên khắp thế giới, lôi kéo biết bao ơn cho Giáo Hội và xã hội.

Nhưng đáng tiếc, lòng sùng kính tốt đẹp ấy ngày càng sa sút vì con người quá mải miết lo chuyện đời.

Nhân tháng Thánh Tâm, con cái Chúa cùng nhau hun nóng lại lòng sùng kính Trái Tim Chúa. Nhớ lại các ơn lành chan chứa Chúa hứa ban cho những ai sùng kính và truyền bá lòng tôn sùng này. Những ơn lành này gồm trong 12 điều Chúa đã hứa với Thánh nữ Magarita Maria như sau:

1. Cha sẽ ban cho chúng (những ai tôn sùng Thánh Tâm ) mọi ơn cần thiết theo bậc sống của chúng.

2. Cha sẽ ban bình an trong gia đình chúng.

3. Cha sẽ an ủi khi chúng đau buồn.

4. Cha sẽ nên nơi nương ẩn vững chắc trong cuộc đời chúng, nhất là trong giờ chết.

5. Cha sẽ ban ơn dồi dào trên công việc chúng lo lắng

6.Tội nhân sẽ tìm thấy nơi Trái Tim Cha nguồn mạch và biển cả vô tận lòng thương xót.

7.Linh hồn nguội lạnh sẽ nên sốt sắng.

8.Linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến lên đỉnh núi trọn lành.

9.Cha sẽ chúc phúc cho những nơi trưng bày và tôn kính ảnh tượng Trái Tim Cha.
10.Cha sẽ ban cho các linh mục ơn lay chuyển các tâm hồn chai cứng nhất.

11.Những ai cổ động lòng sùng kính này sẽ được ghi tên vào Trái Tim Cha, và không bao giờ còn bị xóa bỏ.

12.Với lòng thương xót quá bội, Cha hứa với con rằng Tình yêu Toàn năng của Cha sẽ ban ơn cho tất cả những ai rước Mình Thánh Cha trong chín (9) ngày thứ Sáu Ðầu tháng liền, được ơn ăn năn thống hối vào giờ sau hết, chúng không phải chết khi mất ơn nghĩa với Cha và không phải chết mà không được lãnh nhận các Nhiệm Tích. Thánh Tâm Cha sẽ nên nơi nương náu an toàn trong giờ sau hết cho chúng.

Bạn còn chần chớ gì nữa mà không tôn sùng Trái Tim Chúa? Nhà bạn đã treo ảnh tượng Trái Tim Người chưa. Bạn có Rước Lễ các thứ Sáu đầu tháng không? Có vào đoàn hội Thánh Tâm Người không? Tôn sùng Trái Tim Chúa là làm đẹp lòng Mẹ Maria vậy.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment