5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 05-2024

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 31: Trang 5 * * * 01/05/24 thứ Tư đầu tháng tuần 5 PS Th. Giu-se Thợ Mt 13,54-58  Con bác thợ Giu-se “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54-55) Suy niệm: ‘Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 04-2024

Mục Lục Ngày 1 – 6: Trang 1 Ngày 7 – 13: Trang 2 Ngày 14 – 20: Trang 3 Ngày 21 – 27: Trang 4 Ngày 28 – 30: Trang 5 * * * 01/04/24 Thứ Hai tuần Bát Nhật PSMt 28,8-15  Điểm hẹn Ga-li-lê “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28,10) Suy niệm: Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và các chị em gặp Chúa Giê-su Phục sinh ngay tại khu vườn nơi đã an…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 03-2024

Mục Lục Ngày 1 – 2: Trang 1 Ngày 3 – 9: Trang 2 Ngày 10 – 16: Trang 3 Ngày 17 – 23: Trang 4 Ngày 24 – 31: Trang 5 * * * THỨ SÁU 01/03/24 – TUẦN 2 MC                         Mt 21,33-43.45-46 THIÊN CHÚA VÀ NƯỚC CỦA NGÀI “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (Mt 21,38) Suy niệm: Bọn tá điền này thật quá quắt đến độ được ông chủ giao cho việc coi sóc vườn nho, nhưng…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 02-2024

Mục Lục Ngày 1 – 3: Trang 1 Ngày 4 – 10: Trang 2 Ngày 11 – 17: Trang 3 Ngày 18 – 24: Trang 4 Ngày 25 – 29: Trang 5 * * * THỨ NĂM 01/02/24 – TUẦN 4 TN                                        Mc 6,7-13 HÀNH TRANG NGƯỜI TÔNG ĐỒ Đức Giê-su chỉ thị cho các [tông đồ] không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy… (Mc 6,8) Suy niệm: Các bộ tộc Eskimo thời xưa, khi chuẩn bị cuộc hành trình vượt ra khỏi vùng băng giá của…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 01-2024

Mục Lục Ngày 1 – 6: Trang 1 Ngày 7 – 13: Trang 2 Ngày 14 – 20: Trang 3 Ngày 21 – 27: Trang 4 Ngày 28 – 31: Trang 5 * * * 01/01/24 THỨ HAI CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GSĐức Ma-ri-a, Mẹ Thiên ChúaNgày cầu cho hoà bình thế giớiLc 2,16-21   GHI NHỚ VÀ SUY GẪM Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,19) Suy niệm: “Những kỷ niệm ấy” đối với Đức Ma-ri-a…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 12-2023

Mục Lục Ngày 1 – 2: Trang 1 Ngày 3 – 9: Trang 2 Ngày 10 – 16: Trang 3 Ngày 17 – 23: Trang 4 Ngày 24 – 31: Trang 5 * * * THỨ SÁU 01/12/23 – TUẦN 34 TN                             Lc 21,29-33 ĐỂ CHO “NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN” “Khi thấy những điều ấy xảy đến, thì [anh em] hãy biết rằng Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31) Suy niệm: Vào dịp cuối năm, người ta hay bàn tới những lời được cho là của…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 11-2023

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 30: Trang 5 * * * THỨ TƯ 01/11/23 – TUẦN 30 TN                                        Mt 5,1-12a Các Thánh Nam Nữ VÌ NƯỚC TRỜI LÀ CỦA HỌ “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12a) Suy niệm: Tại SEA Games 32, cô Bou Samnang, vận động viên Campuchia 20 tuổi,…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 10-2023

Mục Lục Ngày 1 – 7: Trang 1 Ngày 8 – 14: Trang 2 Ngày 15 – 21: Trang 3 Ngày 22 – 31: Trang 4 * * * CHÚA NHẬT 01/10/23 – TUẦN 26 TN – A                       Mt 21,28-32 LÀM THEO Ý CHA “Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21,28-29) Suy niệm: Người cha…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 09-2023

Mục Lục Ngày 1 – 9: Trang 1 Ngày 10 – 16: Trang 2 Ngày 17 – 23: Trang 3 Ngày 24 – 30: Trang 4 * * * THỨ SÁU 01/09/23 – TUẦN 21 TN                                      Mt 25,1-13 AI DẠI? AI KHÔN? “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó thì có năm cô dại và năm cô khôn.” (Mt 25,1-2) Suy niệm: Nhà thơ Trần Tế Xương suy gẫm về lẽ dại khôn giữa một xã hội xô…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 08-2023

Mục Lục Ngày 1 – 5: Trang 1 Ngày 6 – 12: Trang 2 Ngày 13 – 19: Trang 3 Ngày 20 – 26: Trang 4 Ngày 27 – 31: Trang 5 * * * 01/08/23 THỨ BA TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HTMt 13,36-43 XIN CHÚA GIẢI THÍCH DỤ NGÔN Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng cho chúng con nghe.” (Mt 13,36) Suy…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 07-2023

Mục Lục Ngày 1 – 8: Trang 1 Ngày 9 – 15: Trang 2 Ngày 16 – 22: Trang 3 Ngày 23 – 29: Trang 4 Ngày 30 – 31: Trang 5 * * * THỨ BẢY 01/07/23 – TUẦN 12 TN                                        Mt 8,5-17 NIỀM TIN CỦA CON NGƯỜI GẶP ĐƯỢC QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA Một viên đại đội trưởng đến gặp Đức Giê-su và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 06-2023

Mục Lục Ngày 1 – 3: Trang 1 Ngày 4 – 10: Trang 2 Ngày 11 – 17: Trang 3 Ngày 18 – 24: Trang 4 Ngày 25 – 30: Trang 5 * * * 01/06/23 thứ Năm đầu tháng tuần 8 tn Th. Giút-ti-nô, tử đạoMc 10,46-52 xin cho tôi được thấy Chúa Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Xin cho tôi được thấy.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.” (Mc 10,51-52) Suy niệm: Có bịt mắt lại để…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 05-2023

Mục Lục Ngày 1 – 6: Trang 1 Ngày 7 – 13: Trang 2 Ngày 14 – 20: Trang 3 Ngày 21 – 27: Trang 4 Ngày 28 – 31: Trang 5 * * * 01/05/23 THỨ HAI TUẦN 4 PSTh. Giu-se thợMt 13,54-58   BÁC THỢ VÀ CON BÁC THỢ Họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông ta không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54-55) Suy niệm: Những người đồng hương với Chúa…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 04-2023

Mục Lục Ngày 1 – 8: Trang 1 Ngày 9 – 15: Trang 2 Ngày 16 – 22: Trang 3 Ngày 23 – 29: Trang 4 Ngày 30: Trang 5 * * *   01/04/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MCGa 11,45-57  CHẾT THAY CHO MUÔN NGƯỜI Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân… để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. (Ga 11,51-52) Suy niệm: Những người thù địch với Đức Giê-su đều muốn giết Ngài. Nhóm Pha-ri-sêu vin vào lý do ‘chính…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 03-2023

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 31: Trang 5 * * * 01/03/23 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MCLc 11,29-32   “DẤU LẠ” GIÊ-SU Chúa Giê-su nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Gio-na.” (Lc 11,29) Suy niệm: Chúa Giê-su đã làm biết bao dấu lạ…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 02-2023

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 28: Trang 5 * * * THỨ TƯ 01/02/23 – TUẦN 4 TN                                               Mc 6,1-6 NGÔN SỨ BỊ TỪ CHỐI “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4) Suy niệm: ‘Bụt nhà không thiêng!’ Câu tục ngữ nói…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 01-2023

Mục Lục Ngày 1 – 7: Trang 1 Ngày 8 – 14: Trang 2 Ngày 15 – 21: Trang 3 Ngày 22 – 28: Trang 4 Ngày 29 – 31: Trang 5 * * *   01/01/23 CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GSĐức Ma-ri-a, Mẹ Thiên ChúaLc 2,16-21 KẾT HIỆP VỚI CHÚA Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,19) Suy niệm: Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa vì người con mà Mẹ cưu mang, sinh hạ…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 12-2022

Mục Lục Ngày 1 – 3: Trang 1 Ngày 4 – 10: Trang 2 Ngày 11 – 17: Trang 3 Ngày 18 – 24: Trang 4 Ngày 25 – 31: Trang 5 * * * Ý CẦU NGUYỆN CẦU CHO CÁC TỔ CHỨC TÌNH NGUYỆN PHI LỢI NHUẬN Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận luôn cam kết trong việc phát triển con người, tìm thấy những con người tận tụy vì lợi ích chung và không ngừng tìm kiếm những cách thức…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 11-2022

Mục Lục Ngày 1 – 5: Trang 1 Ngày 6 – 12: Trang 2 Ngày 13 – 19: Trang 3 Ngày 20 – 26: Trang 4 Ngày 27 – 30: Trang 5 * * * THỨ BA 01/11/22 – TUẦN 31 TN                                        Mt 5,1-12a Các Thánh Nam Nữ KHÁT KHAO NÊN THÁNH “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6) Suy niệm: Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo xác quyết rằng: “Tận đáy lòng, con người khao khát…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 10-2022

Mục Lục Ngày 1 – 8: Trang 1 Ngày 9 – 15: Trang 2 Ngày 16 – 22: Trang 3 Ngày 23 – 29: Trang 4 Ngày 30 – 31: Trang 5 * * * 01/10/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT         Mt 18,1-5   “TRỞ LẠI MÀ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ” “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3) Suy niệm:…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 09-2022

Mục Lục Ngày 1 – 3: Trang 1 Ngày 4 – 10: Trang 2 Ngày 11 – 17: Trang 3 Ngày 18 – 24: Trang 4 Ngày 25 – 30: Trang 5 * * * 01/09/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TNLc 5,1-11   RA KHỎI VÙNG AN TOÀN “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” (Lc 5,4) Suy niệm: Yêu cầu của Chúa Giê-su “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”, có vẻ khó chấp nhận đối với một người có kinh…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 08-2022

Mục Lục Ngày 1 – 6: Trang 1 Ngày 7 – 13: Trang 2 Ngày 14 – 20: Trang 3 Ngày 21 – 27: Trang 4 Ngày 28 – 31: Trang 5 * * * 01/08/22 THỨ HAI TUẦN 18 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục tiến sĩ HTMt 14,13-21   CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG Bước lên bờ, Đức Giê-su trông thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. (Mt 14,14) Suy niệm: Trong một bài ca, nhạc sĩ…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 07-2022

Mục Lục Ngày 1 – 2: Trang 1 Ngày 3 – 9: Trang 2 Ngày 10 – 16: Trang 3 Ngày 17 – 23: Trang 4 Ngày 24 – 31: Trang 5 * * * 01/07/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TNMt 9,9-13  THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Suy niệm: Vì cứng nhắc trong quan niệm tuân giữ lề luật, người Do Thái, nhất là giới Pha-ri-sêu đã tạo ra một hố sâu…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 06-2022

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 30: Trang 5 * * * 01/06/22 thứ Tư đầu tháng tuần 7 psTh. Giút-ti-nô, tử đạoGa 17,11b-19  làm chứng cho sự thật “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.” (Ga 17,17) Suy niệm: Truyện thánh Pa-côm kể rằng, khi còn ngoại đạo, đã đăng lính trong đạo binh Rô-ma. Ngày kia, các binh sĩ trong…

Read More

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 05-2022

Mục Lục Ngày 1 – 7: Trang 1 Ngày 8 – 14: Trang 2 Ngày 15 – 21: Trang 3 Ngày 22 – 28: Trang 4 Ngày 29 – 31: Trang 5 * * * 01/05/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – CGa 21,1-19   QUÝ DĨ CHUYÊN Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ  cõi chết. (Ga 21,13-14) Suy niệm:…

Read More