Audio Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể

Tác giả: Lm. Stefano Mnelli O.F.M. Conv

Thực hiện: tinmung.net Studio

Giọng đọc: Chị Agnes Minh Lý

  • Phần 01. Bài 1-14 -
  • Phần 02. Bài 15-28 -
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Phần 1:

01. Lời mở đầu
02. Thiên Chúa ở cùng chúng ta
03. Hiểu biết yêu mến và sống

04. Thánh lễ là hy tế thánh giá
05. Thánh lễ hằng ngày
06. Tích cực tham dự thánh lễ
07. Thánh lễ và các linh hồn luyện ngục
08. Chúa Giêsu sống trong tôi
09. Linh hồn phải trong sạch
10. Hiệp lễ với Mẹ Maria

11. Mười lăm phut tối thiểu
12. Bánh của người mạnh
13. Ngày ngày với Chúa Giêsu
14. Bình thánh con đây

Phần 2:

15. Ban ngày, ban đêm
16. Sự hiện diện đicha thực
17. Viếng Chúa
18. Con thờ lạy Chúa
19. Phần tốt nhất
20. Thái độ đoan trang của phụ nữ
21. Linh mục người ban Chúa Giêsu cho ta 1
22. Linh mục người ban Chúa Giêsu cho ta 2
23. Tấm bánh người mẹ thiên đàng 1
24. Tấm bánh người mẹ thiên đàng 2
25. Những lời kinh trước thánh thể
26. Hiệp lễ với Mẹ Maria
27. Trước thánh thể
28. Phép lạ thánh thể tại lanciano, Ý

Chia sẻ Bài này:

Related posts