Đọc Thủ Bản 12/05 – 18/05/2024: Mục Đích bên ngoài của Legio: Gây Lớp Men – trang 99 #149-151

2. CHỦ ĐÍCH CAO XA HƠN CẢ LÀ GÂY NÊN LỚP MEN TRONG XÃ HỘI

149 (81)

Cho dù công việc đang làm quan trọng đến đâu đi nữa, Legio cũng không coi là mục đích sau hết và chính yếu trong việc tông đồ của hội viên. Vì công việc đó có thể hoàn thành trong một hoặc nhiều giờ trong tuần ; nhưng Legio còn nhắm xa hơn nữa : Legio coi mỗi giờ làm việc trong tuần là một cuộc lan tỏa lửa tông đồ đã nhóm cháy trong lò Legio.

Tổ chức đốt nóng các linh hồn như thế đã tung ra khắp thế giới một thế lực hùng mạnh. Tinh thần tông đồ ngự trị và điều khiển tất cả tư tưởng, lời nói, việc làm. Khi tỏa ra bên ngoài, lửa Mến không bị hạn định bởi thời gian hay không gian. Những hội viên rụt rè và kém khả năng nhất cũng một tư cách lạ lùng để ảnh hưởng đến anh em đồng loại. Kết quả là họ lướt thắng tội lỗi và sự lãnh đạm bất cứ nơi nào họ ở và ngay lúc mà họ chưa có ý định làm việc tông đồ. Kinh nghiệm chung chứng minh điều này. Khác nào một Đại tướng sung sướng khi thấy những địa điểm quân sự được chiếm đóng vững chắc, Legio cũng sung sướng nhìn những gia đình, hiệu buôn, xưởng thợ, học đường, bàn giấy và mọi sở làm hoặc nơi tiêu khiển, nếu nơi đây đã có một hội viên Legio thực thụ đang hoạt động. Cả những chốn ăn chơi tội lỗi và vô đạo, sự hiện diện của đồn lũy Đavit sẽ chận đường tội ác và bắt nó phải tháo lui. Không bao giờ chúng ta nhượng bộ trước cảnh sa đọa ; chúng ta thương xót nó, cầu nguyện, cố đem thuốc cứu chữa, cương quyết tranh đấu không ngừng và nhứt định lâu ngày thắng lợi sẽ về ta.

150 (82)

Vậy Legio bắt đầu tập họp hội viên để họ đồng tâm nhất trí cầu nguyện với Nữ Vương của mình, rồi phái họ vào những nơi đầy tội lỗi và đau khổ để làm việc thiện. Càng làm họ càng nhiệt thành muốn làm những việc lớn lao hơn. Cuối cùng Legio bao quát nhìn mọi nẻo đường của cuộc sống thường nhật, xem đó là loại đối tượng của sứ mệnh mỗi lúc càng rạng rỡ. Biết rằng số người làm việc này còn ít, hàng ngũ Legio vẫn còn xa mức độ phải đạt tới, tin rằng nếu Hội thánh quyết liệt sử dụng, tổ chức Legio sẽ nên phương pháp có hiệu lực phi thường để thanh tẩy thế gian tội lỗi. Do đó, Legio ước mong gia tăng hội viên, để thêm đông đảo như một đạo binh, xứng với danh xưng của mình.

151 (83)

Giữa những phần tử đang tích cực hoạt động, các hội viên tán trợ và những ai chịu ảnh hưởng của Legio, toàn dân sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ vượt mức sống ươn hèn hoặc chiếu lệ để trở nên phần tử nhiệt thành của Hội thánh. Biến chuyển này đối với làng quê hoặc đô thị rất quan trọng, không những họ là thành phần của Hội thánh, mà còn là một động lực lãnh đạo để trực tiếp, hoặc theo mầu nhiệm các Thánh thông công mà triển nở sinh lực đến tận những nơi tối tăm ở tận cùng trái đất ! Cả một dân tộc tổ chức phục vụ Chúa, đúng là lý tưởng. Và đây không phải là lý tưởng suông, nhưng ngày nay là điều có thể làm và đã thực hiện, miễn ta đừng nhắm mắt khoanh tay.

“Còn Thầy, Thầy bảo các con : “Hãy ngửa mặt nhìn những cánh đồng lúa chín vàng vừa lúc để gặt” (Ga 4,35).
Phải, giáo dân “chủng tộc tuyển chọn, là tư tế Thánh” cũng được kêu gọi trở nên “muối đất và ánh sáng trần gian”. Ơn gọi và sứ mạng đặc thù của họ là diễn tả Phúc Âm trong đời sống của mình và nhờ đó mà Phúc Âm như men thấm nhập vào thực tại trần thế nơi họ sống và làm việc.

Những sức mạnh to lớn hình thành thế giới chính trị, các phương tiện truyền thông, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, kỹ nghệ và lao động, là những lãnh vực mà người giáo dân đặc biệt có khả năng trong kiến thức và kỹ năng thích hợp thì chắc chắn sẽ biến đổi thế giới từ bên trong do quyền năng cứu chuộc của Đức Kitô” (Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tại Limerick, Ái Nhĩ Lan tháng 10 năm 1979).

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts