15 lời hứa của Đức Mẹ

01. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc Kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

02. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều ơn cho những ai đọc Kinh Mân Côi.

03. Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và phá tan các ngụy thuyết.

04. Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn; giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Thực, Kinh Mân Côi chính là phương tiện giúp thánh hóa các linh hồn.

05. Linh hồn đến với Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không hư mất.

06. Những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ bị rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng quê trời.

07. Những ai thực tôn sùng mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí Tích trước giờ chết.

08. Những ai trung thành lần lạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của các Thánh trên trời.

09. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép Lần Hạt Mân Côi.

10. Những con cái trung thành của phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.

11. Nhờ Lần Hạt Mân Côi, các con sẽ được hết những gì mình xin.

12. Những ai truyền bá phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân, khốn khổ.

13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép Lần Hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14. Những ai đọc Kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

15. Tôn sùng phép Lần Hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

Truyện chứng:

Quỉ cũng phải ca tụng Mẹ Thiên Chúa

Tại thành Carcassone nước Pháp, thời thánh Đaminh còn sống, có một chàng thanh niên khô đạo, lại kiêu ngạo khinh chê kinh Mân côi mà Đức Mẹ đã truyền dạy thánh Đaminh khuyên dạy mọi người lần hạt. Chúa đã để cho chàng thanh niên đó bị quỉ nhập, chàng bị vật vã đau đớn. Người nhà dẫn hắn đến xin thánh Đaminh trừ quỉ ra. Thánh Đaminh dạy đưa hắn đến nhà thờ, và trước mặt đông người, ngài hỏi: – Trên trời, không kể Thiên Chúa Ba Ngôi, còn có ai mày sợ hơn cả? – Quỉ khóc tru trếu không chịu nói, nó xin chỉ nói nhỏ với một mình thánh nhân thôi. Thánh nhân không chịu, Ngài sấp mình nài xin Đức Mẹ bắt quỉ nói ra công khai. Quỉ miễn cưỡng nói: – Chúng tôi là những kẻ dối trá, đừng tin chúng tôi, hãy hỏi các thiên thần chỉ bảo cho. Thánh nhân lại sấp mình xuống nữa nài xin Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện đến cầm roi đánh quỉ, bắt nó phải xưng thật ra cho mọi người nghe, nó liền hằn học thú nhận: – “Hỡi mọi người hãy nghe đây: Bà Maria là Mẹ Đức Chúa Trời, Bà có quyền phép bảo vệ kẻ nào kính mến Bà, khỏi sa hỏa ngục. Ai tôn sùng Bà thật lòng thì thoát khỏi tay chúng tao. Mỗi lời Bà ấy xin cùng Chúa thì hiệu quả hơn mọi lời cầu của các thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu Tên Bà Maria thế nào cũng được Bà cứu giúp. Nếu không có Bà Maria, thì chúng tao đã phá hủy đạo Chúa từ lâu rồi. Bà ấy ban cho kẻ siêng năng lần hạt Mân côi được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi, và được về Thiên đàng”. (Tháng Đức Bà, Hiện Tại xb, tr. 33)

Chia sẻ Bài này: