Tổ Chức

I. TỔ CHỨC

A) Legio Mariae là một Đoàn thể Giáo dân, được Giáo hội phê chuẩn và đặt duới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria vô nhiễm, trung gian các ơn. Họ họp thành đạo quân để phục vụ trong chiến cuộc mà Giáo hội không ngừng giao phong với thế gian và quyền lực tội ác.

B) Đơn vị Praesidium đầu tiên được thành lập tại thành Dublin, Ái Nhĩ Lan, vào ngày 7 tháng 9, năm 1921.

C) Đạo quân này đến nay rất đông đảo, và đang bành trướng khắp nơi trên thế giới, có trên 3 triệu Hội viên Hoạt động và gần 20 triệu Hội viên Tán trợ đang chiến đấu dưới lá cờ của Đức Maria.

D) Hệ thống quản trị của Legio:

 1. Hội Đồng trung ương (Concilium Legionis), trụ sở đặt tại nước Ái Nhĩ Lan.
 2. Hội Đồng miền (Senatus), tại các quốc gia.
 3. Hội Đồng Tỉnh (Regia).
 4. Hội Đồng Địa phận (Comitium).
 5. Hội Đồng Hạt (Curia).
 6. Đơn vị hoặc một chi nhánh (Praesidium).


Legio Mariae là một tổ chức có hệ thống, cho nên không một đơn vị Praesidium nào được thành lập mà không có phép rõ ràng của Curia, hoặc một trong những Hội đồng có thẩm quyền chính thức thu nhận, và phải có sự ưng thuận của Cha Xứ hay Đức Giám Mục Địa phận.

“Hệ thống Legio Mariae là một hệ thống đẹp nhất” (Đức Gioan XXIII).

II. MỤC ĐÍCH

A) Legio Mariae nhằm mục đích là làm vinh danh Thiên Chúa, rao giảng phúc âm và cứu rỗi các linh hồn, qua việc thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền, tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn, phá vỡ thế lực của tội lỗi để mở rộng nước Chúa Kitô.

B) Đưa Linh mục đến với dân chúng, hoặc giúp ích cho ảnh hưởng của Người được lan rộng.

C) Thực hiện công tác tông đồ giáo dân dưới nhiều hình thức khác nhau, qua sự hướng dẫn của Linh mục Giáo xứ, nơi đơn vị Legio thành lập.

D) Sống theo tinh thần của Đức Maria, và đặc biệt là bắt chước Đức Tin, Đức Ái và Đức Khiêm nhượng của Đức Mẹ.
E) Truyền bá và cổ động việc sùng kính Đức Mẹ và lần hạt Mân côi, để qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu.


“Trước tiên phải tìm nước Thiên Chúa và sự công chính Ngài đã, còn mọi điều khác sẽ ban cho các ngươi” (MT 6, 24-34)

III. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI

 • Legio Mariae mở cửa đón nhận mọi người Công giáo, gồm cả hai phái nam và nữ.
 • Hội viên trưởng thành (Senior), trên 18 tuổi.
 • Hội viên thiếu niên (Junior), dưới 18 tuổi.

A) Sống Đạo thực hành theo Đức tin.

B) Thực sự muốn làm việc Tông đồ giáo dân theo công tác của Legio.

C) Sẵn sàng chu toàn mọi việc mà phận vụ Hội viên đòi buộc.

Legio Mariae có hai loại Hội viên: Hội viên Hoạt động (Active members) và Hội viên Tán trợ (Auxilary members). Tuổi nào vào Tán trợ cũng được.

IV. NHIỆM VỤ HỘI VIÊN HOẠT ĐỘNG

A) Tham dự buổi hội hàng tuần của Praesidium.

B) Ðọc kinh Catena hằng ngày (Phần II của kinh “Tessera”).

C) Làm công tác tích cực và thiết thực, được chỉ định hàng tuần của Praesidium.

D) Triệt để giữ kín tất cả những gì đã được bàn cãi trong phiên họp hoặc đã biết được trong khi thi hành nhiệm vụ Legio.

V. NHIỆM VỤ HỘI VIÊN TÁN TRỢ

A) Hàng ngày phải đọc trọn kinh “Tessera” và lần hạt Mân côi.

B) Cầu nguyện theo ý của Đức Mẹ.

C) Hàng năm vào tháng 3 Dương Lịch, phải tham dự Đại Hội ACIES, lễ nghi chính của Legio.

VI. QUYỀN LỢI VÀ ĐẶC ÂN THIÊNG LIÊNG

 • Legio Mariae đặt dưới sự bảo trợ của Đức Maria và của Giáo Hội.
 • Legio Mariae cống hiến cho người hội viên một lối sống đạo đức ở trong khuôn khổ của một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ.
 • Legio Mariae cống hiến cho người Hội viên một lý tưởng Công Giáo để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân qua sự kết hợp mật thiết với Đức Mẹ, để cùng với Đức Maria, trong Maria, nhờ Maria và qua Mẹ Maria, dẫn đưa mọi người về với Chúa và Giáo Hội.
 • Legio Mariae còn cống hiến cho người Hội viên một nền Triết lý, Thần học sâu xa về hoạt động Công giáo tiến hành, một phương pháp thực tiễn để làm việc Tông đồ có kế hoạch và chương trình cụ thể, kết qủa rất rõ ràng.

A) Hội viên Legio được thông công trong lời cầu nguyện và các việc làm đạo đức hàng triệu Hội viên trên khắp thế giới.

B) Hội viên Legio được hưởng nhiều Ân xá khi đọc kinh “Tessera” và lần hạt Mân côi.

C) Hội viên Legio được hưởng ơn ĐẠI XÁ khi tuyên hứa và mỗi khi đọc lại lời tuyên hứa vào các dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Truyền Tin, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, lễ Sinh nhật Đức Mẹ và lễ hai thánh Phêrô Phaolô Tông đồ. Tuy nhiên, muốn được hưởng ĐẠI XÁ phải theo điều kiện thường như Xưng tội, Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

D) Hội viên Legio còn được đào luyện về phương diện thiêng liêng sâu xa, nhờ các Linh giám thận trọng dẫn dắt và được học hỏi thêm khoa học thánh về Chúa Kitô, về Đức Maria và Giáo hội hoàn vũ.

E) Hội viên Hoạt động vừa mới qua đời, Praesidium phải lập tức xin một lễ Hối Tử cho Hội viên của mình để cầu nguyện cho linh hồn người Tử Sĩ được thoát chốn luyện hình.

F) Hằng năm vào tháng 11 Dương lịch, mỗi Praesidium phải xin một lễ cầu cho linh hồn Hội viên đã qua đời ở khắp nơi trên thế giới.

Email Email    Print Print

Chia sẻ Bài này: