Gương Chúa Giêsu IV

Quyển Bốn Bí tích Thánh Thể TỰ NGÔN Chúa kêu mời “Tất cả những ai đang khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến với tôi, để nghỉ ngơi và bồi dưỡng” (Mt.11,28). “Bánh tôi ban, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga.6,51) “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Luca 22,19) “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga.…

Read More

Gương Chúa Giêsu III

Quyển Ba Đời sống tận hiệp Mục Lục Trang [1] Mục Lục Trang [2] 1 Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín Trang [3] 2 Tiếng chân lí nói thầm bên trong Trang [4] 3 Cách thức nghe lời Chúa Trang [5] 4 Thật thà và khiêm tốn Trang [6] 5 Kì diệu của Đức ái Trang [7] 6 Chúa thử người yêu thật Trang [8] 7 Đừng tự hào về ơn Chúa Trang [9] 8 Tự hạ trước Nhan Chúa Trang [10] 9 Qui định tất cả…

Read More

Gương Chúa Giêsu II

Quyển Hai Tiến tới đời sống nội tâm Mục Lục Trang [1] Mục Lục Trang [2] 1 Nước Trời Trang [3] 2 Tùng phục cho khiêm Trang [4] 3 Người bình an thực Trang [5] 4 Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành Trang [6] 5 Tự giác Trang [7] 6 Cái vui của lương tâm tốt Trang [8] 7 Mến Chúa trên hết Trang [9] 8 Tri kỉ với Chúa Trang [10] 9 Đọa đầy Trang [11] 10 Biết ơn Chúa Trang [12] 11 Ít người mến thánh…

Read More

Gương Chúa Giêsu I

Quyển một Những nguyên tắc hướng dẫn đời sống tinh thần Mục Lục Trang [1] Mục Lục Trang [2] Lời Dịch Gỉa Trang [3] 1 Noi gương Chúa và khinh của thế tục Trang [4] 2 Tự khiêm Trang [5] 3 Học thuyết của chân lý Trang [6] 4 Hành động cho khôn Trang [7] 5 Đọc Kinh thánh Trang [8] 6 Tình dục Trang [9] 7 Tránh phù phiếm và kiêu ngạo Trang [10] 8 Đừng suồng sã quá Trang [11] 9 Vâng lời và tùng phục Trang [12]…

Read More