Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 03-2020

THÁNG 3: ĐỨC MA-RI-A, ĐƯỢC TRUYỀN TIN. (25.03)

Tin mừng: Lc 1, 26-38  “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Ga-bri-el được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Ma-ri-a thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, I-sa-ve chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Ma-ri-a liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà. 

Ðó là lời Chúa.

 

Giáo hội cử hành Lễ Truyền tin cho Đức Ma-ri-a vào ngày 25 tháng 3. Truyền Tin là thời điểm khi Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bri-el công bố rằng Mẹ Ma-ri-a sẽ là mẹ của Chúa Giêsu Ki-tô, Ngôi Lời nhập thể thông qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lễ này cũng được gọi là lễ của mầu nhiệm Nhập Thể trong lịch cũ. Nó có nguồn gốc từ khoảng thời gian của Công đồng Ê-phê-sô (năm 431) và là lần đầu tiên được đề cập trong Sách Lễ triều đại Đức Giáo Hoàng Ge-la-si-us (chết 496). Lễ này cũng được kết nối với ngày lễ Giáng sinh (25 tháng 12) bởi vì nó đã được công bố với Mẹ Ma-ri-a rằng qua sự sẵn sàng hợp tác của Mẹ Ma-ri-a sự Nhập Thể của Chúa Giê-su sẽ xảy ra. Nhưng lễ này gần như luôn luôn diễn ra trong mùa Chay là một thời điểm kỷ niệm của sự thương khó,sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su.

Do đó, có thể nói rằng biến cố Truyền Tin liên quan đến Tin Vui vì Thiên Chúa đã trở thành một người như chúng ta để chúng ta có thể trở nên như con của Thiên Chúa, và là tin quan trọng và lớn hơn, đó là Thiên Chúa, trong con người của Chúa Giê-su, đã “trả giá” cho việc đạt được mục tiêu này. Có nghĩa là, Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ: chuộc lại phẩm giá được làm con Thiên Chúa của chúng ta khi Con của Thiên Chúa nhập thể làm người và gánh tội lỗi của tất cả chúng ta để chúng ta được tha tội và được sống.

Chúng ta có thể suy niệm hai điểm trong tháng 3 này: “Tin Vui và Tin Buồn”.

Tin Vui, khi Đức Ma-ri-a đón nhận từ Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bri-el và đem chia sẻ cho người chị họ là E-li-za-beth. Cả hai bà mẹ đều đón nhận Tin Vui với sứ mạng riêng của mình: E-li-za-beth cưu mang vị ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa Giê-su Cứu Thế đến và Mẹ Ma-ri-a cưu mang chính Đấng Cứu Thế Giê-su là niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại. Khi nhận lãnh Tin Vui từ trời, cá hai bà mẹ đã phải trả những giá đắt cho sự sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Tin Buồn, là mỗi lần chúng ta phao tin đồn nhảm, phao tin thất thiệt, tin giả, tin không đúng sự thật. Làm thiệt hai thanh danh người khác. Làm tổn thương tình cảm những người xung quanh. Hoặc chúng ta đem những điều bất hạnh, buồn phiền đến cho ai đó. Mọi hành vi của chúng ta dù tốt hay xấu, đều có liên quan đến người khác. Không ai được phép nói: “Tôi làm tôi chịu, không gây thiệt hại cho ai..!” Mọi việc chúng ta làm dù riêng tư hoặc công khai, đều có liên hệ tới người khác. Chúng ta có trách nhiệm hỗ tương.

Hơn bao giờ hết, Giáo hội Công giáo đang đối diện với những tin buồn, rất đau buồn!. Trong bối cảnh xã hội không muốn bị chi phối bởi những giáo huấn của giáo hội về mặt nhân bản, xã hội, luân lý, chính trị, đức tin… Nên người ta tìm cách phơi bày những khuyết điểm của giáo hội. Có những thông tin thật được kiểm chứng và đáng tin cậy, có những thông tin giả để bôi nhọ, bài bác. Chúng ta thừa nhận bản chất con người trong giáo hội có những yếu đuối, tội lỗi. Chúa gọi và chọn những con người bất toàn để trao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ. Một số cá nhân đã hành động đi ngược lại lời mời gọi của Tin Mừng và tạo ra Tin Buồn cho thời đại.

Mùa chay đã bắt đầu. Chúng ta được mời gọi trở về giao hòa với Thiên Chúa và làm hòa với nhau. Thiên Chúa cho phép xảy ra tình trạng đau buồn hiện tại để chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của mình mà sống khiêm tốn hơn. Thiên Chúa vẫn luôn bảo vệ con cái của Ngài trong khi Ngài vẫn cho phép sự dữ tung hoành trong thế giới để thử thách chúng ta khi sử dụng sự tự do mà chúng ta hành động (Coronavirus – Covid-19). Noi gương Mẹ Ma-ri-a, chúng ta đem Tin Vui bình an đến cho người khác và quyết tâm loại trừ Tin Buồn ra khỏi suy nghĩ và hành động của chúng ta vì sẽ gây ra cho anh chị em mình.

Và như vậy, giống như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta đón nhận Ý của Thiên Chúa đến với tất cả chúng ta ở giữa khung cảnh đầy niềm vui, đau khổ, nỗi buồn và sự chuyển đổi, tái sinh trong chính cá nhân, gia đình, cộng đoàn, quốc gia và cuộc sống toàn cầu của chúng ta. Thiên Chúa muốn thanh tẩy Giáo hội của Ngài trở nên thánh thiện và tinh tuyền hơn. Mùa chay là cơ hội thuận tiện để sống Niềm Vui thánh thiện trong Chúa khi chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em.

>> Download PDF file

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts