Thánh Lễ Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm 14 tháng Giêng dành cho những người không thể đến nhà thờ

 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy…

Read More

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh 7/1/2024 dành cho những người không thể đến nhà thờ

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và…

Read More

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng 24/12 dành cho những người không thể đến nhà thờ

 Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 “Nước Ðavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa”. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?” Nathan trả lời với vua rằng: “Ðiều…

Read More

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 17/12/2023 dành cho những người không thể đến nhà thờ

 Bài Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11 “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi,…

Read More