Kinh Tuyên Hứa

Lạy Chúa Thánh Thần, con (tên thánh, tên gọi…)

Hôm nay con muốn ghi danh làm hội viên Legio Mariae,
Vì biết tự mình không thể phục vụ cách xứng đáng,
Con xin Chúa đến với con và cho con đầy ơn Chúa,
Nhờ quyền năng của Chúa bảo trợ các hoạt động yếu đuối của con,
Con được biến thành dụng cụ thực hiện kế hoạch vĩ đại của Chúa.
Nhưng con biết Chúa là Đấng đã đến tái sinh thế giới trong Chúa Kitô,
Chúa chỉ muốn thực hiện công cuộc này qua Đức Maria thôi,
Không có Mẹ chúng con không thể biết và mến Chúa,
Chúa chỉ ban những thiên tài, đức hạnh và ân sủng cho ai,
lúc nào, bao nhiêu, cách nào đều tùy Mẹ và nhờ Mẹ,
Và con nhận định rõ rằng bí quyết để hoàn thành nghĩa vụ hội viên Legio,
Nhờ hoàn toàn liên kết với Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã trọn vẹn kết hợp với Chúa.

Vậy, tay con cầm cờ của Legio, cờ diễn tả trước mắt chúng con những sự thực này.
Con đứng trước tôn nhan Chúa như người lính và người con của Đức Maria,
Và tuyên xưng con hoàn toàn lệ thuộc Mẹ
-Người là Mẹ của linh hồn con,
Tim Mẹ và tim con là một,
Và tự trái tim duy nhất này, Mẹ sẽ nhắc lại như xưa :
“Nầy tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời”,
Và Chúa lại xuống thực hiện những sự trọng đại nhờ Mẹ.

Xin quyền năng Chúa bao phủ con, và vào tâm hồn con với lửa và tình yêu.
Và xin liên kết hồn con vào tình yêu và ý muốn của Đức Maria để cứu thế giới,
Như vậy, con được thanh sạch trong Đấng mà Chúa đã dựng nên Vô Nhiễm Nguyên tội,
Và nhờ Chúa mà Đức Kitô, Chúa của chúng con cũng được lớn lên trong con,
Nhờ đó con có thể đưa Chúa Kitô đến với thế giới và những linh hồn cần đến Người, nhờ Đức Maria là Mẹ Chúa.
Như vậy những linh hồn ấy và con, sau khi thắng trận, được ngự trị đời đời cùng Đức Maria trong vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh,
Con xin đứng vào hàng ngũ Legio, và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ.
Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật,
Kỷ luật liên kết con với đồng bạn,
Tạo chúng con thành một đạo quân,
Và siết chặt hàng ngũ, để cùng Đức Maria chúng con tiến tới,
Để thi hành ý định của Chúa và thực hiện những phép mầu của ơn thánh, hầu canh tân cuộc diện thế giới,
Và thiết lập quyền thống trị của Chúa trên tất cả, lạy Chúa Thánh Thần.

Nhân danh Cha v.v…

 

“Nên chú ý, lời Tuyên hứa Legio dâng lên Chúa Thánh Thần là Đấng mà đại bộ phận người Công giáo thường ít sùng kính, nhưng các hội viên lại cần phải đặc biệt kính mến Người.

Việc của ta là tự thánh hóa chính mình và thánh hóa các chi thể khác trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, nhưng việc thánh hóa còn tùy thuộc quyền lực và tác động của Chúa Thánh Thần, bởi đó đòi phải liên kết rất chặt chẽ với Người. Muốn được hợp nhất như thế, cần phải có hai điều kiện : Chủ tâm tôn thờ Chúa Thánh Thần và hết lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, vì Chúa kết hợp mật thiết với Mẹ trong mọi việc. Có lẽ vì thiếu điều kiện thứ hai, nên mới có khuyết điểm là hầu như thiếu hẳn lòng thờ kính chân thành Chúa Thánh Thần, mặc dầu đã viết bao nhiêu sách vở, đã có biết bao bài giảng thuyết về vấn đề đó.

Các hội viên Legio đã đầy lòng kính mến vị Nữ Vương và là Mẹ của mình . Nếu thêm vào tình yêu đó sự sáng suốt tôn thờ Chúa Thánh Thần, thì ta sẽ bước thẳng vào kế hoạch của Thiên Chúa, đòi hỏi sự kết hợp giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria trong việc cải tạo thế giới. Do đó những cố gắng của hội viên chắc chắn sẽ được hưởng sự tiến bộ quan trọng về sức mạnh và thắng lợi”

Kinh đầu tiên các hội viên đã đọc là kêu cầu và khẩn nguyện Chúa Thánh Thần trước khi lần hạt ; từ đó mỗi buổi họp của Legio đều khai mạc bằng kinh này. Bởi vậy nghi lễ gia nhập Legio cũng đặt dưới quyền bảo trợ thánh hảo, đó là một điều rất hữu lý. Nghi lễ này nhắc lại chính ý nghĩa ngày lễ Hiện Xuống : Chúa ban cho các tông đồ ơn truyền giáo qua Đức Maria. Nhờ Đức Maria để tìm đến Chúa Thánh Thần, hội viên sẽ được hưởng ơn Chúa dồi dào, nhất là ơn kính mến Rất Thánh Nữ Đồng Trinh một cách thật sáng suốt.

Sau hết, bản văn chọn làm kinh tuyên hứa diễn tả đầy đủ lòng sùng kính của Legio, như đã được tượng trưng ở lá cờ, có chim bồ câu, Chúa Thánh Thần chỉ huy Legio và công cuộc của Legio đối với các linh hồn – nhờ Đức Maria”. (Trích biên bản cuộc họp thứ 88 của Concilium)

Chia sẻ Bài này: