Những Bài Hát Hay Nhất Về Đức Mẹ Maria – MAI THIÊN VÂN

 

[mejsvideo src=”https://www.daobinh.com/video/Những Bài Hát Hay Nhất Về Mẹ Maria của Mai Thiên Vân.mp4″ width=”640″ height=”360″ poster=”https://www.daobinh.com/images/nhungbaihathayveDucmecuaMTV.jpg” preload=”true”]

1. Con xin dâng Mẹ
2. Cung chúc trinh vương
3. Mẹ là bóng mát
4. Mẹ nhân loại
5. Mùa hoa về rồi
6. Đền tạ trái tim Mẹ
7. Lời Mẹ nhắn nhủ
8. Kìa Bà nào
9. Mẹ về trời
10. Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng
11. Tấu lạy Bà
12. Xin Mẹ thương
13. Khúc hát dâng hoa

Chia sẻ Bài này:

Related posts