Hạnh Tích Các Thánh Tháng 8

Mục Lục

01 Thánh Anphonsô, Lm, Ts

02 Thánh Eusebiô, Gm

04 Thánh Gioan M. Vianney, Lm

05 Đền thờ Đức Bà Cả

07 Thánh Gaetanô Lm

07 Thánh Sixto II, Gh

08 Thánh Đa Minh, Lm

10 Thánh Laurensô Phó tế

11 Thánh Clara, Tn

13 Thánh Pontianô và Hyppôlitô, Tđ

15 Lễ Đức Mẹ Mông Triệu

16 Thánh Stêphanô Hungary

19 Thánh Gioan Eude, Lm

19 Thánh Romualđô

20 Thánh Bernađô, Ts

21 Thánh Piô X, Gh

22 Đức Mẹ Nữ Vương

23 Thánh Rosa Lima, Tn

24 Thánh Bartolomeô Tông đồ

25 Thánh Lu-y IX

27 Thánh Monica

28 Thánh Augustinô

29 Thánh Gioan bị trảm quyết

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment