Gương Chúa Giêsu III

Quyển Ba

Đời sống tận hiệp

Mục Lục

Trang [1] Mục Lục

Trang [2] 1 Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín

Trang [3] 2 Tiếng chân lí nói thầm bên trong

Trang [4] 3 Cách thức nghe lời Chúa

Trang [5] 4 Thật thà và khiêm tốn

Trang [6] 5 Kì diệu của Đức ái

Trang [7] 6 Chúa thử người yêu thật

Trang [8] 7 Đừng tự hào về ơn Chúa

Trang [9] 8 Tự hạ trước Nhan Chúa

Trang [10] 9 Qui định tất cả về Chúa như cứu cánh sau hết

Trang [11] 10 Thờ Chúa khinh đời

Trang [12] 11 Tìm xét và tiết chế ước muốn của lòng

Trang [13] 12 Luyện đức nhẫn nhục và phấn đấu với tà dục

Trang [14] 13 Vâng lời cho khiêm

Trang [15] 14 Suy lý đoán Chúa sâu nhiệm mà tự hạ

Trang [16] 15 Chỉnh đốn hành vi ngôn ngữ

Trang [17] 16 Chỉ trong Chúa mới có an ủi thực

Trang [18] 17 Phú thác cho Chúa những lo toan về mình

Trang [19] 18 Chịu đau khổ với Chúa

Trang [20] 19 Người nhẫn nhục thật

Trang [21] 20 Thú nhận mình hèn yếu

Trang [22] 21 An nghỉ trong Chúa

Trang [23] 22 Nhớ lại ơn Chúa

Trang [24] 23 Đi tìm bình an

Trang [25] 24 Đừng xét việc người

Trang [26] 25 Điều kiện để được bình an và tiến bộ

Trang [27] 26 Tâm hồn tự do

Trang [28] 27 Tai hại của tự ái

Trang [29] 28 Người nói hành

Trang [30] 29 Kêu cầu và chúc tụng Chúa trong đau khổ

Trang [31] 30 Xin Chúa giúp và vững tâm chờ Chúa trở lại

Trang [32] 31 Khinh tạo vật để được Chúa tạo thành

Trang [33] 32 Tinh thần tự thoát

Trang [34] 33 Tâm hồn ta bất nhẫn

Trang [35] 34 Mến Chúa sẽ no thỏa trong Chúa

Trang [36] 35 Sống là để chịu thử thách

Trang [37] 36 Mặc cho đời xét đoán

Trang [38] 37 Tự thoát là điều kiện để được tự do

Trang [39] 38 Cách xử sự lúc hành động

Trang [40] 39 Hành động đừng hấp tấp

Trang [41] 40 Không có lấy gì mà khoe

Trang [42] 41 Coi khinh danh vọng thế tục

Trang [43] 42 Bình an ta không tùy thuộc ở người đời

Trang [44] 43 Khoa học phù phiếm

Trang [45] 44 Đừng bận bịu về việc đời

Trang [46] 45 Cẩn thủ trong tư tưởng và lời nói

Trang [47] 46 Tin tưởng ở Chúa những khi bị chỉ trích

Trang [48] 47 Muốn được rỗi phải chịu khó

Trang [49] 48 Hạnh phúc đời sau với đau khổ đời này

Trang [50] 49 Phải ngưỡng mộ và tìm đến nước Trời

Trang [51] 50 Những lúc sầu khổ phải tự phó thác cho Chúa

Trang [52] 51 Hãy làm việc nhỏ khi không thể làm việc lớn

Trang [53] 52 Nghĩ mình đáng phạt hơn an ủi

Trang [54] 53 Ơn Chúa không ở với tình yêu thế tục

Trang [55] 54 Động tác của thiên tính và động tác của ân sủng

Trang [56] 55 Thiên tính đồi bạn, ân sủng toàn năng

Trang [57] 56 Tự thoát và vác thánh giá theo Chúa Giêsu

Trang [58] 57 Không nản lòng sau khi lầm lỗi

Trang [59] 58 Đừng tò mò những cái không nên tò mò

Trang [60] 59 Hi vọng và tin tưởng nơi một mình Chúa

Nihil Obstat
Bùi-Chu die 9 -9 -1953
Jos. Maria Phạm-Châu-Diên
Cens. del.

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Trần-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Đôi lời tâm huyết gửi bạn đọc

  1. Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên đường.
  2. Bạn muốn gặp Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển II sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để khi được gặp Thiên Chúa bạn biết tâm sự với Ngài.
  3. Bạn muốn được Thiên Chúa tiếp thu làm bạn tâm giao, mời bạn đọc Quyển III sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để biết nên làm gì, phải làm gì để bảo vệ tình bạn với Thiên Chúa.
  4. Bạn muốn nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu, sống đời con thảo của Thiên Chúa, mời bạn đọc GƯƠNG CHÚA GIÊSU Quyển IV.

Nhưng xin lưu ý bạn : Con đường nên thánh không có bước nhảy vọt, mà phải là tiệm tiến. Phải vững bước thứ nhất, rồi mới tiến bước thứ hai, phải nắm chắc bí quyết rồi mới tiến bước thứ ba. Thuần thục giai đoạn ba, không cần mời, Chúa Giêsu sẽ đến với bạn, không chỉ dắt tay bạn mà còn cho bạn nhờ Ngài, với Ngài tôn vinh Thiên Chúa Cha.

GƯƠNG CHÚA GIÊSU là một tác phẩm đã có gần 500 năm nay mà vẫn hiện đại, vì được xây dựng trên nền tảng Phúc Âm.

Sách đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng, và đã trở thành sách gối đầu cho các thánh.

Việt Nam cũng đã có ba bản dịch, nhưng vì hoàn cảnh đất nước, sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU trở nên hiếm, nếu không nói là gần như bị mai một.

May mắn, chúng tôi gặp được một tập bản dịch của Linh mục Lê Bá Tư, tái bản từ năm 1965. Nhưng đối chiếu với nguyên bản La-văn thì có rất nhiều sai sót, có thể do kỹ thuật ấn loát, nhiều câu vì mất chữ hoặc dịch sát nghĩa quá nên khó hiểu; nhiều câu lại dài dòng quá nên ý nghĩa mất sắc bén…

Nhờ một Linh mục đọc đối chiếu với bản La-văn và sửa lại tới 5 lần, cốt ý là cho sách quý này không bị mai một, mà còn dễ đọc dễ hiểu hơn.

Nay tôi xin giới thiệu GƯƠNG CHÚA GIÊSU với bạn đọc.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
Phaolô-Tịnh NGUYỄN BÌNH TĨNH

Chia sẻ Bài này:

Related posts