Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 03-2020

THÁNG 3: ĐỨC MA-RI-A, ĐƯỢC TRUYỀN TIN. (25.03) Tin mừng: Lc 1, 26-38  “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Tin Mừng Chúa Giê–su Ki–tô theo Thánh Lu–ca. Khi ấy, thiên thần Ga-bri-el được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 03-2019

THÁNG 3: ĐỨC MARIA, ĐƯỢC TRUYỀN TIN. (25.03) Tin mừng: Lc 1, 26-38  “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 11-2018

Nhân Đức Ca Ngợi (Lc 1:46-55) Tháng 11, chúng ta tìm hiểu về Nhân Đức Ca Ngợi của Mẹ Maria. Dựa vào những câu trong chương 1, Tin mừng của thánh Luca chúng ta cùng đọc lại: Tin mừng Luca 1:46-55 – Ði thăm Êlisabeth. 46 Khi ấy Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa 47 và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;    Từ nay hết mọi đời…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 10-2018

Nhân Đức Thương Cảm (Lc 2:25-35) Tháng 10, chúng ta tìm hiểu về Nhân Đức Thương Cảm của Mẹ Maria. Dựa vào những câu trong chương 2, Tin mừng của thánh Luca chúng ta cùng đọc lại: Tin mừng Luca 2:25-35 – Lời tiên tri của Ông Si-mê-on. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 08-2018

Nhân Đức Nhẫn Nại (Ga 19:25; Gc 1:2-4) Tháng 8, chúng ta tìm hiểu về Nhân Đức Nhẫn Nại của Mẹ Maria. Dựa vào những câu 2,3,4 trong chương 1, thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Và câu 25 trong chương 19 của Tin mừng thánh Gio-an, chúng ta cùng đọc lại: Thư Thánh Gia-cô-bê 1:2-4. Lợi ích của thử thách. 2 Hỡi anh em, hãy kể như niềm vui trọn hảo, khi anh em sa vòng trăm điều thử thách, 3 bởi biết rằng: đức tin thí luyện của…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 07-2018

Nhân Đức Khó Nghèo (Lc 2:7) Tháng bảy, chúng ta tìm hiểu về Nhân đức Khó Nghèo của Đức Mẹ. Dựa vào những câu 1-7 trong chương 2 của Tin mừng thánh Lu-ca, chúng ta cùng đọc lại: Tin mừng Lu-ca 2:1-7 – Đức Bà sinh Đức Chúa Giê-su trong hang đá. 1 Trong những ngày ấy, Hoàng đế Au-gus-tô ra sắc chỉ ban hành lệnh kiểm tra toàn thể thiên hạ. 2 Việc kiểm tra này đã thi hành lần đầu, thời Qui-ri-ni-ô trấn nhiệm xứ Sy-ri-a. 3  Và…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 05-2018

Nhân Đức Đạo Hạnh (Lc 1:46-47; Cv 1:14) Tháng năm, chúng ta tìm hiểu về Nhân đức Đạo Hạnh của Mẹ Maria. Dựa vào những câu 46-47 trong chương 1 của Tin mừng thánh Lu-ca, và câu 14 trong chương 1 của Sách Công Vụ các Tông Đồ, chúng ta cùng đọc lại: Tin mừng Lu-ca 1:46-47 – Ði thăm Bà Ê-li-sa-bet. 46 Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 47 và thần khí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của tôi.    Công Vụ…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 04-2018

Nhân Đức Trung Tín (Lc 1:45; Jn 2:5) Tháng tư, chúng ta tìm hiểu về Nhân đức trung tín của Đức Mẹ. Dựa vào những câu 45 trong chương 1 của Tin mừng thánh Luca, và câu 5 trong chương 2 của Tin mừng Gioan, chúng ta cùng đọc lại: 45 Phúc cho em, là người đã tin rằng lời Thiên Thần truyền cho em sẽ được ứng nghiệm” (Lc 1:45) 5 Mẹ Ngài nói với các người hầu (tại tiệc cưới Cana): “Ngài có bảo gì, hãy làm theo…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 03-2018

Nhân Đức Khiêm Nhường (Lc 1:48) Tháng ba, chúng ta tìm hiểu về Nhân đức khiêm nhường của Đức Mẹ. Dựa vào câu 48 trong chương 1 của Tin mừng thánh Luca, chúng ta cùng đọc lại: 46 Và Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa 47 và thần trí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ của tôi, 48 vì Người đã đoái nhìn thân phận mọn hèn tớ nữ của Người. Này từ đây mọi người sẽ khen tôi có phúc. (Lc 1:48) Chúng ta…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 02-2018

Nhân Đức Khôn Ngoan (Lc 2: 19,51) Tháng Hai, chúng ta tìm hiểu về Nhân đức khôn ngoan của Đức Mẹ. Dựa vào hai câu Tin mừng của Thánh Luca ở chương 2, chúng ta cùng tìm hiểu. Lúc Chúa Giêsu sinh ra (Lc 2:19). Khi ở hang đá Belem, thánh Giuse và Đức Mẹ nghe lời các mục đồng thuật lại sự việc thiên thần báo tin Hài Nhi sinh ra. Cả hai đều ngạc nhiên, riêng Mẹ Maria thì luôn ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy niệm trong lòng (c.19).…

Read More

Huấn Từ Cha Linh Giám Curia Tháng 01-2018

Nhân đức thanh khiết (Mt 1:18,20,23; Lc 1:27, 34, 37)  Cuộc họp của các Gia đình Thế giới diễn ra tại Dublin, Ireland vào ngày 21-26 tháng 8, ngay trước Hội nghị Thường niên của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rome, với trọng điểm “Giới trẻ, đức tin và sự phân biệt nghề nghiệp”. Năm 2018 Giáo hội “đặc biệt chú ý đến người trẻ, đâu là những hy vọng, mục tiêu và thách đố của họ”. Các nhà chức trách ở Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô…

Read More

Huấn Từ Tháng 12-2017

Niềm vui Giáng Sinh Khoảng đầu tháng 12,2017 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có dịp tông du hai quốc gia vùng Á Châu là Miến Điện và Bangladesh. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ cộng đoàn tu sĩ của hai quốc gia này. Ngài nhận ra rằng trên gương mặt các tu sĩ thiếu đi niềm vui nên ngài nói: những ai có “khuôn mặt chanh chua lạnh như tiền!” chắc là họ đang “có tâm trạng lo lắng và trái tim se thắt sầu khổ!” nên họ không…

Read More

Huấn Từ Tháng 11-2017

Tội lỗi là nguyên nhân của sự chết và sự hủy diệt Lần hiện ra đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 tại Fatima, Đức Mẹ báo cho 3 trẻ nhỏ biết trước là các em sẽ phải chịu nhiều thử thách đau khổ và Đức Mẹ xin các em hãy can đảm chịu đau khổ đền thay cho tội lỗi và những xúc phạm đến Thiên Chúa của thời đại tân tiến ngày nay. Đức Mẹ khuyên các em hãy chăm chỉ lần chuỗi Mân Côi mỗi…

Read More

Huấn Từ Tháng 10-2017

Đức Mẹ nhắn nhủ tôi về ngày 13 tháng 10 năm 2017. Ngày 13 tháng 10 năm 2017 là dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần thứ sáu và là lần cuối với phép lạ mặt trời quay. Lần đầu Đức Mẹ hiện ra ở Fatima là ngày 13 tháng 5 năm 1917. Liên tiếp các tháng sau, cứ ngày 13, Đức Mẹ lại hiện ra ở đó. Ngày 13 tháng 10 cũng năm 1917, Đức Maria hiện ra, xưng mình là “Đức Mẹ Mân…

Read More

Huấn Từ Tháng 9-2017

Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình và nhật thực toàn cầu ở Hoa Kỳ năm 2017 Bóng tối đã băng qua nước Mỹ. Lần đầu tiên trong gần 100 năm, hiện tượng nhật thực toàn phần đã được nhìn thấy từ bờ biển phía Tây đến bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ. Hiện tượng này xảy ra vào thứ Hai, ngày 21 tháng 8 vừa qua. Đó là một sự kiện rất đặc biệt đối với người Mỹ. Hàng triệu người đã đi du lịch để đến xem nhật…

Read More