Audio Lời Chúa Hàng Ngày

Lời Chúa Năm A

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng OP.
Cha Phó Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Houston TX

Thứ Hai Tuần 2 TN A

Thứ Bảy Tuần 1 TN A

Thứ Ba Tuần 1 TN A

Đức Mẹ Fatima

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh

Thứ Năm Tuần 2 Giáng sinh

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Chúa Nhật Thánh Gia Thất

Thứ Sáu Thánh Gioan

Lễ Giáng Sinh

Thứ Hai Tuần 4 MV

Chúa Nhật 4 MV

Thứ Sáu Tuần 3 MV

Thứ Ba Tuần 3 MV

Thứ Hai Tuần 3 MV

Chúa Nhật 3 MV

Thứ Sáu Tuần 2 MV

Thứ Năm Tuần 2 MV

Thứ Tư Tuần 2 MV

Thứ Ba Tuần 2 MV

Chúa Nhật 2 MV

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Thứ Bảy Tuần 1 MV

Thứ Sáu Tuần 1 MV

Thứ Năm Tuần 1 MV

Thứ Tư Tuần 1 MV

Thứ Ba Tuần 1 MV

Thứ Hai Tuần 1 MV

Chúa Nhật 1 MV

Chia sẻ Bài này: