Đọc Thủ Bản 05/05 – 11/05/2024: Mục Đích bên ngoài của Legio: Công Việc Hiện Hành – trang 98 #147-148

MỤC ĐÍCH BÊN NGOÀI CỦA LEGIO

1. CÔNG VIỆC HIỆN HÀNH

147 (79)

Legio không dự định một loại công tác nào đặc biệt, mục đích chính của Legio là thánh hóa hội viên. Muốn vậy, trước tiên Legio ước mong hội viên dự các buổi họp trong bầu không khí cầu nguyẹân và đạo đức, để mọi việc khác cũng thấm nhuần không khí ấy. Tuy nhiên, Legio tìm cách phát triển việc thánh hóa này theo lối riêng, đượm nhuần tính cách tông đồ, hâm nóng lên để có thể thực sự tỏa sáng quanh mình. Phát tỏa như vậy không những vận dụng một sức mạnh, đã phát triển, mà còn là động lực cần thiết để gia tăng mãnh lực đó. Thực vậy, không gì tăng gia tinh thần tông đồ bằng thực hành việc tông đồ. Vì thế, Legio còn buộc hội viên hoạt động tông đồ mỗi tuần, do Praesidium chỉ định, như nhiệm vụ cốt yếu và quan trọng bậc nhất. Thi hành việc tông đồ này chính là tuân phục đơn vị đã giao việc.

148 (80)

Trừ những trường hợp đặc biệt sẽ chỉ định sau, Praesidium công nhận mọi hoạt động của hội viên, và kể như họ đã làm đủ bổn phận hằng tuần. Nhưng trên thực tế, chủ đích Legio đòi phải hướng công tác bắt buộc đó về những nhu cầu hiện tại, nhất là những gì cần thiết nhất. Thật vậy, lòng nhiệt thành mà Legio ra sức nhóm cháy trong lòng hội viên đòi phải có một tiêu chuẩn tương xứng. Những việc vụn vặt sẽ gây phản ứng bất lợi cho lòng nhiệt thành đó : bởi những tâm hồn đang sẵn sàng hy sinh cho các linh hồn, sẵn sàng lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, không quản ngại khó nhọc hy sinh để báo đáp những lao khổ và cuộc tử nạn của Chúa, rốt cuộc lại rơi vào một nếp sống tầm thường và ươn ái.

“Tôi được tái tạo, nào có phải dễ dàng như khi tôi được tạo thành. “Chúa phán một lời là mọi sự đã hoàn thành”. Bằng một lời và trong khoảnh khắc, Chúa đã tạo nên tôi, nhưng để tái tạo tôi, Chúa đã phải nói rất nhiều, làm nhiều phép lạ và chịu biết bao đau khổ” (Thánh Bênađô).

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts