Đọc Thủ Bản 17/03 – 23/03/2024: Lễ Acies – Trang 225 #288-290

LỄ HỘI CHÍNH THỨC

 ACIES

288 (150)

Vì sùng kính Đức Maria là điều quan trọng trong Legio, mỗi năm vào ngày 25 tháng 3, hay một ngày nào gần đó, các hội viên sẽ dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ, trong một ngày đại hội là Acies, với ý nghĩa một đạo binh sẵn sàng vào trận. Danh từ La ngữ Acies rất thích hợp với nghi lễ mà các hội viên họp nhau thành đoàn thể, lặp lại lời hứa trung thành với Đức Maria, Nữ Vương của Legio, và để nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành, giúp giao tranh với quyền lực tội ác trong một năm mới. Hơn nữa, danh từ Acies khác nghĩa danh từ Prỉsidium. Prỉsidium thực ra không phải Legio đã dàn trận, nhưng chỉ Legio đã tách ra từng phân đội khác nhau, mỗi nhóm thi hành nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động riêng chỉ định cho mình.

289 (151)

Acies là cuộc tổng tập họp hằng năm của Legio. Vậy phải nhấn mạnh sự hiện diện của mỗi hội viên trong kỳ đại hội này là điều quan trọng. Hoạt động trong sự kết hợp và tùy thuộc Đức Maria, Nữ Vương của mình, là ý thức căn bản của Legio, và là nền tảng của mọi hoạt động. Do đó, Acies cốt ý long trọng tuyên bố sự kết hợp và tùy thuộc này, đồng thời lập lại lời hứa trung thành của cá nhân và đoàn thể Legio. Hội viên nào có thể tham dự mà không đến, rõ ràng là họ kém hay không có tinh thần Legio chút nào. Những hội viên như vậy sẽ không lợi gì cho Legio.

Chương trình diễn tiến như sau :

290(152)

Đến ngày lễ, nếu thuận tiện, các hội viên sẽ tập họp trong một nhà thờ, tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ đặt nơi xứng đáng, có trang hoàng hoa, nến. Phía trước tượng, dựng một Vexillum.

1) Hát một bài Thánh Ca.

2) Kinh Khai mạc và lần hạt 50.

3) Một linh mục giảng vắn tắt về ý nghĩa lễ Dâng mình cho Đức Mẹ.

4) Xếp hàng thành đoàn kiệu tiến về tượng Đức Mẹ : các Cha Linh giám đi hàng một, tiếp đến các hội viên, cũng hàng một. Nếu đông thì xếp hàng hai. Khi đến trước Vexillum mỗi người hay nhóm hai người sẽ đứng lại và đặt tay lên cán Vexillum, miệng đọc lớn tiếng những lời dâng mình sau : “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Đọc xong, bỏ tay, cúi đầu và trở về chỗ. Nếu quá đông hội viên, việc dâng mình cá nhân sẽ chiếm nhiều thì giờ. Tuy nhiên đó là điều lợi ích hơn là trở ngại, vì thời gian càng dài càng gây cảm xúc mạnh. Suốt thời gian dâng mình, có thể đàn phong cầm.
Trái lại, xin đừng dùng nhiều hơn một Vexillum. Như thế sẽ rút ngắn buổi lễ, nhưng làm hại tính cách hiệp nhất.
Hơn nữa vẻ vội vàng sẽ làm sai ý nghĩa buổi lễ. Đặc tính của lễ Acies là trật tự và trang nghiêm.

5) Kinh Dâng Mình cho Đức Mẹ, do một linh mục đọc (sau khi mọi người đã về chỗ).

6) Kinh Catena.

7) Phép lành Mình Thánh Chúa.

8) Kinh Bế mạc.

9) Hát một bài Thánh Ca.

Dĩ nhiên, có một Thánh lễ trong buổi Acies cũng là điều hợp lý, và Thánh lễ sẽ thay thế Phép Lành Mình Thánh. Các mục khác không thay đổi. Thánh Lễ sẽ mang lại ý nghĩa sâu xa và đầy đủ hơn cho Lễ Acies. Việc cử hành Mầu nhiệm Phục sinh sẽ bao gồm mọi hiến vật và của lễ thiêng liêng vừa ký thác vào bàn tay Từ Mẫu, “Đấng cộng tác quảng đại và là nữ tì khiêm nhu của Thiên Chúa” để dâng tiến lên Chúa Cha Hằng Hữu, qua “Đấng Trung gian duy nhất” và trong Chúa Thánh Linh (LG 61).

Chúng ta không nên đọc lời tận hiến “Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” cách máy móc hoặc thiếu ý thức. Mỗi người nên cô đọng vào đó trọn vẹn tâm tình biết ơn. Muốn thế, nên nghiên cứu bài Tổng hợp về Đức Maria, phụ lục 11. Bài này chủ ý nêu rõ vai trò duy nhất của Mẹ trong việc Cứu chuộc, và do đó, ta thấy mang ơn Mẹ biết bao. Có lẽ nên chọn bài này làm Huấn từ và đọc sách thiêng liêng tại buổi họp Prỉsidium, ngay trước lễ Acies. Chúng tôi đề nghị dùng bài này để dâng mình tập thể trong lễ Acies.

“Chỉ nghe danh Maria là ma quỷ kinh khủng run sợ”. Người “uy hùng như đạo binh sẵn sàng vào trận” (Dc 6,10) và như Vị chỉ huy khôn ngoan, Người biết dùng uy quyền, lòng từ bi và lời cầu nguyện để thắng địch và đem lại thắng lợi cho con cái” (T. Anphongsô Ligôriô).

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts