Đọc Thủ Bản 14/04 – 20/04/2024: Kế hoạch của Legio: SỰ TRỌN LÀNH CỦA HỘI VIÊN – trang 94 #142

SỰ TRỌN LÀNH CỦA HỘI VIÊN

142 (74)

Theo ý Legio, sự trọn lành của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết quả thực sự hay bề ngoài, nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét với phương pháp Legio, hội viên Legio chỉ xứng đáng với danh xưng khi họ biết tuân phục qui chế.

Xin các Cha Linh giám và Trưởng Praesidium luôn nhắc nhở quan niệm này cho những người mình có nhiệm vụ coi sóc. Bởi vì sự trung thành chẳng những đem lại thành công và an ủi, lại còn tạo ra một lý tưởng mà mọi người có thể đạt tới. Đem thực hành quan niệm đó trong đời sống hằng ngày sẽ là phương thuốc linh nghiệm để chữa sự buồn tẻ vì công việc không thay đổi, sự chán nản, và những thất bại thật sự hay tưởng tượng. Những điều ấy có thể làm tiêu tan hoàn toàn những hy vọng tươi đẹp lúc đầu.

“Nên chú ý rằng, những lợi ích chúng ta mang đến cho hội Đức Maria không tùy ở chức vụ quan trọng của chúng ta, nhưng tùy theo lòng tận tụy siêu nhiên hoàn toàn lệ thuộc Đức Maria, trong chức vụ chúng ta đã đảm nhiệm, dầu bé mọn, dầu lu mờ đến mức nào cũng vậy” (Tiểu luận về Thánh Mẫu học, do Tu sĩ Dòng Đức Bà).

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts