Đường Về Nhà Cha – CHƯƠNG XV: CUỘC PHÁN XÉT CHUNG

Bài gẫm 43: NGƯỜI LÀNH KẺ DỮ TRONG NGÀY THẾ MẠT

I. Ngày tận thế

Ở thế trần, thật không còn ai bị xúc-phạm hơn Chúa Giêsu. Chúng ta còn kính nể một người thường dân hơn Chúa, vì nếu chúng ta sĩ-nhục họ, chúng ta còn sợ rằng, khi họ không còn chịu đựng được nữa, họ sẽ báo thù ta. Nhưng đối với Chúa, chúng ta tha hồ xúc-phạm đến Người: “Họ kể Thiên-Chúa Toàn-Năng như Ngài không thể làm được tí gì cả.” (Gióp 22:17).

Đấng Cứu-Thế đã định một ngày, gọi là ngày Phán xét Chung (thường gọi là ngày của Thiên-Chúa) để Ngài tỏ cho thiên hạ biết Ngài chính là Đấng đầy uyquyền, cao trọng, phép-tắc: “Chúa tỏ cho mọi loài biết khi Ngài xét xử.” (Thánh Vịnh 9:17)

Ngày tận thế chấm dứt mọi chức quyền, giàu-sang, phú-quý và mọi thú vui giả trá trần thế. Khi mọi người đã chết, kèn hiệu nổi lên và mọi người sống lại: “Trong nháy mắt, tiếng kèn cuối cùng nổi dậy, các kẻ chết sẽ sống lại không hư nát.” (1/ Cô-rin-tô 15 :52 )

II. Nỗi vui mừng của kẻ lành và cảnh khốn cực cho kẻ dữ

Sau tiếng kèn hiệu, các linh hồn người lành hân-hoan xuống kết-hợp với thể xác sáng láng của mình, vì cả hồn lẫn xác đã cố gắng làm tôi thờ phượng Chúa suốt cả cuộc sống nơi trần gian. Trái lại, hồn kẻ dữ cũng ra khỏi chốn địa-hình, kếthợp với thân xác đen đủi của mình, vì chúng đã cùng phản nghịch với Chúa bao năm ở dương thế.

Cùng sống lại, nhưng giữa hồn xác người lành và hồn xác kẻ dữ khác nhau một trời một vực! Hồn xác người lành sáng-láng, tốt lành như mặt trời rạng đông: “Kẻ công-chính sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha họ.” (Mat-thêu 13 :43)

Hạnh-phúc cho những ai biết hãm dẹp chẳng những các thú vui tội-lỗi của xác thịt, mà cả đến những thú vui chóng qua ở trần gian như các Thánh xưa đã làm. Thánh Phêrô Đệ Alcantara đã nói với Thánh Têrêxa: “Ôi, cuộc đền-tội hạnhphúc biết bao, vì nó tạo cho ta quá nhiều vinh-quang!”

Bên cạnh đó, hồn xác các kẻ dữ sống lại đen-đủi, xấu-xa, gớm-ghiếc, vì cả hồn lẫn xác kẻ dữ đã cùng nhau phản lại Thiên-Chúa, Đấng đã bao phen tỏ lòng từ-bi đối với họ.

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu-Chuộc con, Chúa sẽ là Đấng phán-xét con sau này. Xin Chúa thứ tha cho con trước khi ngày phán xét đến. “Xin Chúa đừng ngoảnh mặt lánh xa con.”

Hiện giờ Chúa là Người Cha nhân lành của con. Xin cha đoái nhận đứa con tội-lỗi này, đang sấp mình ăn-năn dưới chân Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ lại Máu Chúa đã đổ ra vì thương yêu con.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn được người Cha yêu quý của con phán-xét con, như lời Thánh Tô-ma Đệ Vi-la-nô-va đã nói: “Tôi ước ao được cha tôi phán xét, vì

Người đã chết cho tôi được sống, để tôi khỏi đoán-phạt, vì Người đã chịu đoán-phạt trên thánh-giá thay cho tôi.”

Thánh Phaolồ cũng không nói khác hơn: “Ai còn lên án họ? Đức Kitô đã chết vì chúng ta.” (Rô-ma 8:34 )

Lạy Cha, con yêu Cha. Từ nay về sau, con không bao giờ con dám rời xa Cha. Xin Cha quên đi các tội-lỗi con đã phạm, và ban cho con một tình yêu nóng cháy, để con luôn ca-rao lòng nhân-hậu của Cha. Để đền lại những lần con lỗi phạm đến Cha, con quyết yêu Cha nhiều hơn.

Xin Cha giúp con, vì không có ơn Cha giúp, con không làm được gì. Xin Cha giúp con bền-chí đến cùng, để ngày sau hết con ở trong số những người yêu Cha.

Lạy Mẹ Maria, là Nữ-Vương và là Đấng Bầu-chữa con, xin Mẹ giúp con ngay bây giờ, kẻo con hư mất đời đời. Mẹ luôn bầu-cử cho mọi người, xin Mẹ bầu-cử cho con, để con được hân-hạnh làm tôi tớ Mẹ.

Bài gẫm 44: TRƯỚC TOÀ PHÁN XÉT

I. Tách kẻ dữ ra khỏi người lành 

Khi mọi người đã sống lại, Thiên-Thần bảo họ tụ họp tại cánh đồng Gio-Gia-Phát để được phán-xét: “Đoàn đoàn, lũ lũ kéo đến trong cánh đồng án phạt: Vì ngày của Chúa đã gần kề.” (Giô-en 4:14)

Khi họ đã tề tựu đông đủ: “Ngày tận thế, các Thiên-Thần sẽ đến tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành.” (Mat-thêu 13 -49).

Người lành đứng bên phải và kẻ dữ đứng bên trái. Đau đớn thay cho những ai tự tách mình hoặc bị vạ tuyệt-thông ra khỏi Giáo-Hội Chúa! Sầu-khổ biết mấy cho những ai không được đứng trong hàng ngũ các Thánh! Bị tách ra khỏi những người lành thánh, các kẻ dữ tự cảm thấy bị bỏ rơi, nên đau-khổ biết bao! Thánh Chrysôtôm nói thêm: “Chỉ một nỗi đau-khổ đó, cũng đủ cho họ đau đớn như trong hỏa-ngục rồi!”

Con lìa cha, chồng lìa vợ, chủ nhà lìa đầy tớ: “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” (Mat-thêu 24 : 40).

Này bạn, bạn muốn đứng trong hàng ngũ nào? Nếu bạn muốn đứng về bên phải Chúa, bạn hãy bỏ ngay con đường tội-lỗi vì nó dẫn bạn về bên tả.

II. Công, tội được tỏ rõ 

Ở trần thế, thường những người giàu có, những người quyền-thế kể là có phúc,

còn những người lành thánh thường sống khiêm-tốn, nghèo-nàn, bị bỏ rơi. Hỡi những người yêu Chúa, đừng buồn-sầu vì bị khinh-chê, bị quên lãng ở trần gian:

“Quả thật, quả thật, Thầy bảo chúng con: Chúng con sẽ than-van khóc-lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Chúng con sẽ buồn-phiền, song sự buồn-phiền của chúng con sẽ trở nên vui mừng.” (Gio-an 16 : 20 )

Các con sẽ thật sự trở nên sang-trọng giàu-có, vì chúng con sẽ được vinh-dự ở trong triều-đình Thiên-quốc.

Thánh Phêrô Alcantara bị đối xử như người bội-giáo, Thánh Gioan Thiên-Chúa bị xem như thằng điên, Thánh Phêrô Celestine chết trong tù ngục, bây giờ đã trở nên cao-trọng dường nào! Biết bao thánh tử-đạo đã bị cực-hình dã-man, nay được vinh-hiển nơi toà cao sang: “Chúa sẽ đưa ra ánh sáng tất cả những gì là mờ-ám, đen-tối, sẽ tỏ ra những ý định thầm kín của các tâm hồn; Lúc đó, ai nấy sẽ được khen thưởng đúng với công phúc của mình.” (1/ Cô-rin-tô 4 : 5)

Còn Hêrôđê, Xêrô và bao người đã lạm dụng quyền-hành, làm mưa làm gió ở trần gian, nay ở đâu? Hỡi những người độc-dữ, thời kỳ tung hoành ở trần gian đã qua rồi, nay phải trả lẽ trước mặt Chúa.

Riêng những người được đứng bên hữu, còn hạnh-phúc nào lớn hơn: “Chúng ta sẽ được họp với họ và được đưa qua các tầng mây, đến gặp Chúa trong không trung. Chúng ta sẽ được phúc ở với Chúa mãi mãi.” (1 Thê-xa-lô-ni 4:17).

Còn lại những kẻ dữ, họ như những con vật bị điệu đến lò sát sinh, đứng sững bên tả Chúa để nghe đọc bản án chung đoán phạt những kẻ thù nghịch với Chúa.

III. Quang cảnh ngày phán xét 

Lúc đó, theo Thánh Thôma, cửa trời mở ra, các Thiên-Thần đem đến các dấuhiệu cuộc tử-nạn Chúa Giêsu: Khi Chúa đến phán xét, Cờ Thánh-giá và các dấuhiệu về cuộc tử-nạn của Chúa được trưng bày: “Lúc ấy, biểu-hiện của Con Người xuất hiện trời; mọi dân tộc sẽ than khóc và xem thấy Con Người, đầy uy-quyền và vinh-quang, ngự trên đám mây mà xuống.” (Mat-thêu 24 : 30). Thánh Cor-nê-li-ô ở La-pi-đờ nói: “Vừa thấy Thánh-giá các tội-nhân đau khổ biết bao, vì suốt đời họ không đếm xỉa gì đến cuộc Tử-nạn của Chúa Giêsu để cứu vớt họ!” Thánh Cờ-ry-sô-tôm nói thêm: “Các dấu đanh, các vết thương và thánh-giá Chúa sẽ kêu lên phản đối các tội-nhân.”

Còn: “Các người lành thì sáng chói, họ sẽ xét xử và cầm quyền trên các dân tộc.” Khôn-ngoan 3:7-8).

Đức Mẹ, Nữ-Vương các Thánh và các Thiên-Thần cũng đến dự. Sau cùng Đấng Thẩm-phán Đời-Đời sẽ đến ngự trên ngai vinh-quang sáng chói. Thoạt nhìn thấy Chúa Giêsu sáng chói, người lành hớn-hở reo lên, còn kẻ dữ lại bị dàyxéo khổ-não hơn cả hỏa-ngục.

Thánh Giêrôme nói: “Đối với kẻ dữ, đau khổ trong hỏa-ngục còn dể chịu hơn là phải hiện diện trước mặt Chúa.”

Thánh Tê-rê-xa nài xin: “Lạy Chúa Giêsu, xin giáng xuống trên con mọi khổ đau, nhưng đừng để con thấy cơn thịnh-nộ của Chúa trong ngày đó.”

Vừa nhìn thấy vẻ oai-nghiêm của Chúa, kẻ dữ đã kêu lên: “Chớ gì các núi non, các mỏn đá đổ ập xuống trên chúng tôi, để chúng tôi đừng thấy mặt Chúa.” (Apoc. 6,16).

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 

Lạy Đấng cứu-chuộc con, Lạy Con Chiên Thiên-Chúa, Chúa xuống trần gian không phải để đoán phạt, mà để tha thứ. Xin Chúa thứ tha cho con trước khi Chúa đến xét xử con.

Nếu con bị hư đi đời đời, thì khi nhìn thấy Con Chiên Thiên-Chúa, con sẽ sầu-khổ hơn cả cảnh sầu-khổ trong hỏa-ngục. Xin Chúa lấy tay nhân-từ kéo con ra khỏi vực thẳm, con hòng sa xuống vì tội-lỗi con đã phạm.

Lạy Chúa tốt lành vô biên, con thống-hối ăn-năn các tội-lỗi xấu xa con đã phạm. Lạy Đấng phán xét con, con xin yêu Chúa hết lòng. Nhờ công-nghiệp của Chúa, xin đổ hồng-ân xuống trên con, để con được thay đổi từ tên tội-nhân thành vị thánh, như Chúa đã hứa: “Hãy kêu lên Ta và Ta sẽ nhận lời ngươi.” (Giêrê-mi-a 53 : 3).

Con không xin Chúa của-cải trần thế. Con chỉ xin Chúa mưa hồng-ân trên con, ban cho con tàn lửa mến yêu. Lạy Đấng thẩm-phán con, con là một tộinhân, nhưng đứa tội-nhân này yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa thương con.

Lạy Mẹ Maria, giờ này còn là giờ thương xót, xin mau mau đến cứu giúp con. Xin đừng bỏ rơi con; con không bao giờ dám phản-bội với Chúa nữa.

Bài gẫm 45: KẾT THÚC CUỘC PHÁN XÉT CHUNG

I. Trước pháp đình

Hãy nhìn xem cuộc phán xét bắt đầu: “Pháp-đình an-toạ và sổ sách được mở ra.” (Đa-ni-en 7:10)

Ma-quỷ, lương-tâm là những nhân-chứng sẵn sàng thưa trước toà. Đối với kẻ dữ, Chúa đưa ra ánh sáng các hành-động trong bóng tối: “Ta sẽ cho các nước thấy cái nhuốc-khổ của ngươi.” (Na-hum 3 :5).

Đối với người lành: “Phúc cho ai tội phạm đã được tha, lầm-lỗi được khỏa lấp.” (Thánh Vịnh 31:1)

Theo Thánh Tô-ma: Trong vườn Giết-sê-ma-ny, khi Chúa phán “Ta đây”, các quân dữ ngã lăn xuống đất. Nay chính Đấng Thẩm-phán nói với các tộinhân: “Hãy nhìn xem, chính Ta đã bao phen bị các ngươi phản nghịch”, thử hỏi các tội-nhân kinh sợ ngần nào?

II. Số phận đời đời của người lành, kẻ dữ 

Với con mắt hiền-từ của người cha thân yêu, Chúa Giêsu ngoảnh mặt về phiá những người lành và phán: “Hỡi các con ta, những người được Cha ta chúc phúc, hãy

đến mà nhận lấy nước Thiên-đàng đã sắm sẵn cho các con từ lúc tạo thành trời đất.” (Mat-thêu 25 : 34)

Trong nước trời không còn đau-khổ sầu-muộn, không còn nước mắt khóc than, nói chung không còn gì là đau khổ nữa, trái lại được sung-sướng viên-mãn, được ánh sáng chan hoà, được vui hưởng không phải một vài ngày, một ít chục năm, mà đời đời vui sướng. Vì thế, khi nghe những lời dịu-dàng ngọt-ngào đó, các người lành vui mừng hân-hoan biết bao!

Với con mắt hiền-mẫu, Đức Mẹ cũng đến chúc phúc cho các con cái Mẹ đã chiến-thắng khải-hoàn, cùng với các con cái cất cao tiếng hát Alleluia, và dẫn đưa vào Thiên-đàng, để muôn đời mến yêu ca khen Chúa.

Nhìn về phía kẻ dữ, Chúa Giêsu phán với họ: “Hỡi các kẻ khốn nạn! Hãy xéo đi khỏi mặt Ta, mà vào biển lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và các thần dữ.” (Matthêu 25 -41)

Nghe những lời đó, các kẻ dữ kinh-sợ khủng-khiếp. “Xéo đi khỏi mặt Ta” tức là đời đời không còn được nghe, được hương dung nhan Chúa. “Vào biển lửa đời đời” tức là chịu trăm ngàn đau khổ, chịu thiêu đốt không phải một ít tháng, một ít chục năm, mà đời đời vô cùng tận.

Lập tức cửa mở ra, trước mặt họ là cả một vực sâu thẳm, họ té nhào xuống và cửa đóng laị và muôn đời không bao giờ mở ra. Than ôi, tội-lỗi độc-dữ đáng gớm ghét dường nào, vì chúng đã kéo vô số người đến chốn đau-khổ khủngkhiếp vô tận.

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 

Lạy Chúa là Đấng Cứu-Chuộc con, nếu con chết hôm nay, bây giờ số phận đời đời của con sẽ ra sao?

Con đã phạm trăm ngàn tội-lỗi, nên con đáng phạt đời đời. Nhưng nay con xin thống-hối ăn-năn: Con thà chịu trăm ngàn đau khổ, chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chỉ phạt những kẻ cố-chấp sống trong tội-lỗi. Nay con xin sấp mình dưới chân Chúa, thú nhân các tội-lỗi con đã phạm: “Hãy trở lại với Ta, Ta sẽ đoái nhìn đến các con.” (Gia-ca-ri-a 1 : 3)

Lời Chúa làm phấn khởi lòng con, con xin trở lại với Chúa, xin Chúa ấp-ủ con vào lòng Chúa, đốt cháy ngọn lửa tình yêu nồng nàn trong con, để con luôn yêu mến Chúa và đừng bao giờ xa cách Chúa nữa: “Con sẽ ca ngợi lòng từ-bi Chúa đến muôn ngàn đời.”

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nơi nương náu của các tội-nhân. Con xin phó dâng hồn xác con trong tay Mẹ, xin Mẹ đoái thương đứa con tội-lỗi đang than khóc các tội-lỗi đã phạm.

Chia sẻ Bài này:

Related posts