Đường Về Nhà Cha – CHƯƠNG XIII: NHỮNG LỪA DỐI MÀ MA QUỈ THƯỜNG ĐẶT VÀO TÂM TRÍ CÁC TỘI NHÂN

Bài gẫm 37: ĐỪNG TỰ LỪA DỐI MÌNH

I. Cứ phạm tội đi, ta sẽ xưng tội mai sau

Chúng ta hãy tưởng tượng một thanh-niên đã sa ngã phạm nhiều tội trọng, nhưng đã xưng tội và được lại ơn nghĩa với Chúa. Ma quỷ lại đến cám-dỗ, anh ta chống trả, nhưng lại do-dự vì những cám-dỗ của ma quỷ.

Này bạn, bạn hãy nói cho tôi biết, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm mất Ơn Thánh của Chúa quý hơn các ngọc ngà ở trần gian, mà bạn vừa được lại sao? Bạn sẽ tự tay viết chính bản án, đày bạn xuống biển lửa đời đời sao? Nhất định bạn sẽ khẳng-khái trả lời “không”. Bạn không bao giờ muốn kết án bạn, trái lại, bạn rất muốn được cứu-rỗi. Nhưng ma quỷ lại rỉ tai bạn: “Nếu tôi phạm tội, tôi sẽ đi xưng tội ngay sau đó.”

Hãy nhớ rằng, đó là bước lừa dối đầu tiên. Vì lúc phạm tội bạn đã đánh mất linh hồn bạn.

Bạn hãy nói cho tôi biết, nếu bạn giữ trong tay một đồ trang sức đáng giá cả trăm ngàn đô-la, bạn có dại dột quăng vào sông và tự nhủ rằng bạn sẽ hy-vọng tìm lại ngay sau đó? Hiện bạn đang giữ trong tay linh hồn bạn, quý giá hơn cả ngọc ngà châu báu ở trần gian, vì đã được chuộc lai bằng máu cực châu báu của Chúa.

Bạn có tự ý ném hồn bạn vào biển lửa đời đời với hy-vọng sẽ tìm lại nhờ phép cáo-giải sao? Không tìm lại được thì sao? Vì muốn tìm lại cần phải có ơn Chúa để thống-hối thật tình. Nếu Chúa không đổ ơn xuống cho bạn nữa để thống-hối thì sao? Nếu giờ chết đến bất thình lình và bạn không đủ thì giờ xưng tội nữa thì sao?

Bạn nói rằng, bạn sẽ xưng tội vào tuần tới, nhưng ai đã hứa với bạn rằng chắc chắn bạn sẽ sống hết tuần tới? Bạn nói bạn sẽ xưng tội ngày mai? Thánh Au-gusti-nô đã nói: “Thiên-Chúa không hứa với bạn để bạn sống đến ngày mai. Có thể Ngài cho bạn sống, cũng rất có thể không. Không thiếu gì người chiều tối lên giường ngủ và ngày mai lại còn lại cái xác không hồn. Cũng không thiếu người đã chết ngay sau khi phạm tội và vào biển lửa thiêu đốt đời đời.”

Bạn ạ, trường hợp đó có thể xảy đến cho bạn, làm sao bạn sửa lại được cuộc sống khốn-cực muôn kiếp trong hỏa ngục? Biết bao người đã bị lừa dối với câu: “Ngày mai tôi sẽ đi xưng tội”và ma quỷ đã kéo họ xuống vực thẳm đời đời. Biết bao người đã liều mình phạm tội với hy-vọng sẽ xưng tội ngày mai và đã hư mất, không bao giờ sửa lại được nữa.

II. Không đủ sức mạnh chống lại chước cám dỗ

Ma quỷ thường cho ta có ấn-tượng rằng, xác thịt ta quá nặng nề và cơn cám-dỗ quá mạnh, ta không đủ sức chống lại đâu. Thánh Phaolồ đã nói với chúng ta:

“Thiên-Chúa là Đấng trung-tín. Ngài không để anh chị em phải cám-dỗ quá sức anh chị em, và còn giúp anh chị em chịu đựng và chống trả khi bị cám dỗ.” (1Cô-rin-tô. 10 :13)

Cho tôi được hỏi bạn: Nếu ngay bây giờ bạn không tự tin mình có đủ sức mạnh chống trả, thì làm sao bạn hy-vọng sẽ chống trả nổi sau này? Thế rồi, ma quỷ sẽ tiếp tục cám-dỗ bạn phạm các tội-lỗi khác. Nếu bạn tiếp tục thua, thì địch thù ngày càng mạnh và bạn ngày càng yếu.

Nếu bạn tự cảm thấy hiện giờ bạn chưa thể dập tắt ngọn lửa tội-lỗi đó, làm sao bạn lại hy-vọng sẽ dập tắt được khi ngọn lửa đó càng lúc càng mạnh hơn? Hoặc bạn nói, Chúa sẽ giúp tôi, thì Chúa đang giúp bạn ngay bây giờ mà, sao bạn không lâm chiến với tinh thần dũng-cảm, tay nắm chắc khí-giới sắc bén là ơn phù-trợ của Chúa? Hay bạn hy-vọng Chúa sẽ tăng-cường trợ-lực cho bạn, khi bạn tăng thêm tội lỗi à? Nếu bạn không tự vận-dụng ý-chí và sức mạnh trước, sao cứ ỷ lại vào Chúa mà thôi?

Sao bạn lại nghi ngờ lòng trung-tín của Chúa khi Ngài phán: “Hãy xin thì sẽ được” (Mát-thêu 7 :7)

Thiên-Chúa không bao giờ thất tín. Hãy chạy đến với Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn đầy đủ sức mạnh để vượt thắng kẻ thù.

Công-đồng Tờ-ren-ti-nô đã dạy: “Chúa không đòi hỏi ai làm những việc, mà họ không thể làm được. Nhưng Chúa khuyên bảo chúng ta hãy làm những gì có thể làm được, và xin Chúa phù-giúp những gì quá sức ta…”

Nếu cảm thấy cơn thử thách quá lớn lao, chúng ta hãy vững tâm xin Chúa tăng thêm ơn trợ-giúp, Ngài nhất định sẽ cho chúng ta đủ sức mạnh vượt thắng quân thù.

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG 

Lạy Chúa, có phải vì Chúa quá tốt lành với con, để con bạc nghĩa với Chúa sao? Con chạy xa Chúa và Chúa hằng chạy theo con. Làm sao để ánh sáng Chúa chiếu

dõi trên con? Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa, và đời đời con phải cảm tạ Chúa trên thiên-đàng.

Chúa đã đổ máu cực châu-báu để cứu-chuộc con, Chúa hằng tha thứ cho con, nên con đặt tất cả niềm hy-vọng vào Chúa. Con thà chết trăm ngàn lần, chẳng thà làm mất lòng Chúa thêm nữa.

Con phản-bội Chúa quá lắm rồi, nay con xin dành cuộc đời còn lai của con để yêu mến Chúa. Chúa đã chết để cứu-chuộc con, Chúa lại kiên-nhẫn chờ đợi con, mặc cho những xúc-phạm của con đối với Chúa.

Lạy Chúa, con hết lòng ăn-năn; con muốn chết đi vì sầu-khổ tội-lỗi. Trước đây, con đã quay lưng lại với Chúa, nay bù lại, con xin yêu-mến Chúa hết lòng.

Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, vì công-nghiệp của Chúa Giêsu, xin đoái nhìn đến đứa tội-nhân này đang khát-khao yêu mến Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ bầu-cử với Con Mẹ, ban cho con những ơn cần thiết, để con đừng bao giờ xúc phạm đến Con Mẹ nữa.

Bài gẫm 38: ĐỪNG LỢI DỤNG LÒNG TỪ BI CỦA CHÚA ĐỂ SỐNG MIỆT MÀI TRONG TỘI LỖI.

I. Chúa rất mực từ bi và nhân hậu

Những kẻ tội-lỗi thường nói: “Chúa rất mực từ-bi”. Biết bao người tội-lỗi quá trông cậy vào lòng từ-bi của Chúa, cố chấp mãi trong đàng tội-lỗi, tưởng lầm rằng muốn ăn-năn tội bao giờ cũng được, nên đã hư mất đời đời.

Lòng từ-bi Chúa vô cùng. Đúng, không ai chối cải được điều đó. Nhưng Chúa cũng công-bằng vô cùng. Chúa không thể không phạt những người phản nghịch với Ngài. Chúa từ-bi với ai? “Ngài từ-bi với những ai kính-sợ Ngài. Ngài xót-thương những ai kính-sơ Ngài.” (Thánh Vịnh 102 :11-13)

Nhưng với những ai khinh-bỉ Ngài, Ngài phải thực hành công-lý đối với họ.

II. Những kẻ nhạo báng Chúa 

Chúa tha thứ tội-lỗi cho những kẻ hối-lỗi ăn-năn, nhưng Chúa không thể tha thứ cho những ai cố-chấp nhất quyết sống trong tội. Thánh Augustinô nói rằng những ai phạm tội với ý-định sẽ thống-hối sau này, không phải là một người thống-hối, mà là kẻ chế-nhạo Thiên-Chúa.Thánh Phaolồ đã nói: “Anh chị em

đứng lừa dối mình. Thiên-Chúa không dung-thứ kẻ nhạo-báng Chúa. Ai gieo giống nào thì gặt giống ấy.” (Ga-la-ta 6 :7)

Thật đúng là những kẻ nhạo-báng, khi họ nghĩ rằng cứ xúc-phạm Chúa đi, và muốn làm đẹp lòng Ngài, lúc nào, cách nào, tuỳ ý mình muốn, rồi bay thẳng về hưởng nhan thánh Ngài. Họ nghĩ rằng Chúa đã bao phen xót thương tôi. Ngài có phạt tôi đâu, nên tôi hy-vọng sau này Chúa sẽ xót thương tôi mãi mãi. Đó lại là những lời tự lừa-dối mình nữa.

Chúa xót thương tôi, Chúa luôn tỏ lòng thương xót tôi, nên Ngài không bao giờ trừng phạt tôi ư? Không, không đúng. Chúa chịu đựng tôi, nhưng không phải Ngài chịu đựng đến muôn đời.

Này bạn, bạn nhận thấy rằng bạn thường xúc phạm đến Chúa, và bạn chưa phải rơi xuống biển lửa đời đời, bạn hãy thưa: “Quả ơn nghĩa Yavê không hết, lòng thương xót Người không cạn.” (Ai-Ca 3:22)

Lạy Chúa, sự nhẫn-nại chờ đợi của Chúa không phải để con xúc-phạm Chúa thêm nữa, nhưng để con yêu Chúa và phụng-thờ Chúa nhiều hơn trước, vì Chúa đã quá nhân-hậu đối với con.

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu-Chuộc và là Chúa con, xin nhận lấy đứa con phảnbội này dưới chân Chúa. Con xấu hổ khi ra trước toà Chúa. Bao phen con đã chế-nhạo Chúa, đã quay lưng lại với Chúa.

Con cảm ơn Chúa vì giờ phút này con chưa phải sa hỏa-ngục, mà con còn được cúi mình thờ lạy dưới chân Chúa. Xin Chúa chiếu ánh sáng trên con và gọi con vào tình yêu bao la của Chúa. Con không bao giờ dám phạm tội nữa.

Con vui mầng vì con đã được đối-xử trong tình thương hải-hà của Chúa. Xin Chúa tha thứ các lỗi-lầm con đã phạm nhờ công-nghiệp của Chúa Giêsu.

Lạy Đấng tốt lành nhân-hậu, con yêu Chúa và con hy-vọng sẽ được yêu Chúa mãi mãi. Con sẽ không bao giờ lìa xa Chúa nữa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên-Chúa, xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con được ơn trọng,là đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Bài gẫm 39: MƯU CHƯỚC ĐỊCH THÙ

I. Tôi còn khá trẻ 

Tôi còn trẻ, Chúa thương tuổi trẻ. Ít lâu nữa, tôi sẽ hiến-dâng cho Chúa. Bây giờ chúng ta nói tới ảo-tưởng thứ năm. Thật sự bạn còn trẻ. Nhưng bạn không biết rằng Chúa đâu có đếm ngày tháng, mà Chúa lại đếm số tội mọi người đã phạm? Biết đâu một cụ già lại chỉ

phạm bằng 1/10 số tội bạn đã phạm. Và chúng ta cũng không biết được Chúa ấn-định số tội được tha thứ cho từng người một nhiều ít khác nhau thế nào:

“Chúa nhẫn nãi chờ đợi cho đến khi họ phạm đủ số lượng tội-lỗi, Người mới phạt…” (2/ Ma-ca-bê 6:14)

Khi họ đã phạm đủ số tội ấn-định cho từng người, Chúa bỏ rơi họ sống trong tội-lỗi, và phạt họ: “Ta sắp làm gì cho vườn nho Ta? Ta sẽ cất rào giậu đi, đập

hỏng tường và để thành đồng cỏ.” (I-sai-a 5 : 5 )

Nếu bạn có một thửa đất, bạn rào giậu hẳn hoi, trồng cây ăn quả, cày bừa vun xới trong nhiều năm, bỏ vào đó khá nhiều tiền. Nhưng ai-oán thay! Cây cối trong vườn không nảy sinh hoa trái tốt lành, bạn sẽ làm gì? Đương nhiên bạn phá hủy rào giậu đi và để thành vườn hoang.

Bạn hãy run lên, vì sợ rằng Chúa cũng đối xử với bạn như thế. Nếu bạn tiếp tục phạm tội; dần dần bạn không còn cảm thấy được tiếng lương-tâm cắn-rứt; bạn không còn nghĩ đến hồn thiêng, nghĩ đến cuộc sống đời đời sau này. Như thế, bạn đã mất hầu hết ánh sáng và không còn biết sợ hãi là gì nữa. Hãy nhìn xem, rào giậu đã cất đi và Chúa đã bỏ rơi bạn.

II. Cứ phạm tội, sau đó xưng tội và sẽ được cứu thoát 

Chúng ta thử bàn đến ảo-tưởng sau cùng. Bạn nói: “Thật sự, tôi phạm tội này, tôi

mất nghĩa cùng Chúa và đáng phạt trong hỏa-ngục. Cũng có thể sau khi phạm tội, tôi sẽ xưng tội và tôi sẽ được cứu-thoát.”

Lời bạn nói có thể đúng, và cũng có thể sai. Vì bạn không thể chối bỏ một sự thật khác: Sau nhiều hồng-ân Chúa tuôn xuống trên bạn, bạn có thể bị hư mất đời đời, nếu bạn đền đáp Ơn Chúa bằng cách xúc-phạm đến Chúa, như lời Thánh-Kinh: “Ai gieo giống nào, sẽ gặt giống ấy. Ai gieo trong xác thịt, sẽ gặt lấy sự hư-nát bởi xác thịt. Ai gieo trong tinh thần, sẽ gặt được sự sống đời đời bởi tinh thần.” (Ga-la-tat 6 :7-8) “Ta đã kêu gọi mà các ngươi đã từ chối…” (Cách-ngôn 1: 24-26).

Bạn lại nói: Nhưng biết đâu được, sau cùng bạn được cứu-rỗi. Tôi lặp lại “biết đâu được…” Nhưng này bạn, việc cứu-rỗi đời đời của bạn lại đặt trên một chữ không chắc chắn chút nào, có phải là một việc điên-rồ không? Số phận đời đời,sung sướng hay khổ đau muôn kiếp, không bao giờ thay đổi được mà dám mạo-hiểm như thế, thật không khôn ngoan chút nào!

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG

Lạy Chúa Cứu Thế rất đáng mến yêu của con, con sấp mình dưới chân Chúa để cảm tạ Chúa đã không từ bỏ con, sau khi con đã phạm vô số tội-lỗi. Con cảmnhận rằng Chúa muốn con được cứu-rỗi, và con cũng rất ước ao được cứu-rỗi để làm đẹp lòng Chúa.

Con ước ao được hát lên bài ca ngợi khen lòng từ-bi cao cả của Chúa. Con biết chắc rằng Chúa đã thứ-tha tội-lỗi cho con, vì con đã thống-hối ăn-năn.

Xin ban thêm cho con ngọn lửa yêu mến, để con yêu Chúa trên hết mọi sự, vì hiện giờ con còn yêu mến Chúa quá ít. Con muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nghe lời con khẩn-cầu, vì Chúa đã hứa sẽ nghe lời những ai kêu xin Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên-Chúa, mọi người đều tin chắc rằng Mẹ không từbỏ lời các con cái Mẹ nguện cầu. Con chạy đến cùng Chúa Giêsu, Con Mẹ, và đặt hoàn toàn tin-tưởng vào Chúa; xin Mẹ ký-thác con trong tay con Mẹ.

Chia sẻ Bài này:

Related posts