Đêm Huyền Nhiệm

Đêm nay, Đêm Huyền Nhiệm !
Một kỳ tích lạ lùng !
Thiên Chúa, Đấng Cửu Trùng
Thực thi Điều Huyền Nhiệm

Đêm nay, Đêm Cực Thánh !
Vì Chúa đã Giáng Sinh
Cho muôn dân trông đợi
Thiên Chúa thật cao vợi !
Đã hóa nên Con Người

Ôi, Thiên Chúa đất trời !
Đã làm nên “Ân Thánh”
Con Trẻ đã sinh ra
Dưới bầu trời thật lạ !
Sự Khiêm hạ vô biên

Vượt trên muôn tinh tú
Nhân ái thật đầy đủ
Bởi Chúa Tể càn khôn
Thiên Chúa – Đấng vĩnh tồn
Hy sinh vì nhân thế !

Ôi, tình thương khôn kể
Bởi Đấng là Cứu Tinh
Sự khiêm hạ lung linh
Đẹp hơn muôn tinh tú

Dù đêm đông lạnh giá
Sự khiêm hạ sáng bừng
Tỏa chiếu khắp không trung
Sưởi muôn lòng ấm áp

Lòng nhân Chúa bát ngát !
Làm no thỏa tâm hồn
Của bao người nhân thế
Giá hy sinh đáng kể !
Trong máng cỏ “hôi tanh”
Thiên Chúa –Đấng Chí Lành !
Người treo gương Hy Lễ

Ôi , nhân thế cảm thấu !
Tình Thiên Chúa đại dương
Sấp mình, xin cảm tạ
Đấng Thánh đã sinh ra
Mừng vui quá ! Mừng vui quá !

Đêm Giáng Sinh 2014
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh · Thơ 

Nói tóm lại, người thuộc về Đức Mẹ Maria đều tràn đầy thánh sủng và từ ái lương thiện, bởi vì Mẫu Thân là từ ái lương thiện, là nguồn vạn sự thiện của chúng nhân.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: