Chúa Thánh Thần, Linh Hồn của Giáo Hội

Kính thưa quý vị ! Chúa Thánh Thần là Thần Khí được trao ban từ Chúa Giêsu, nhưng , Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, sự thông hiệp duy nhất hằng hữu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.

Vâng, Mầu Nhiệm Hiệp Thông duy nhất là Tình Yêu, phát sinh sự sống, tái tạo muôn loài, hầu dẫn đưa về nguồn siêu nhiên vĩnh cửu..

Theo đó, Mầu Nhiệm hiệp thông cũng theo thứ tự trong việc mặc khải cho nhân loại nhận ra từ công trình, hay kế hoạch bởi Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì vậy, Công Trình của Chúa Thánh Thần là công trinh sau cuối. Vâng, Thiên Chúa là một Mầu Nhiệm, theo đó, Mầu Nhiệm Hữu Hình của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm duy nhất và độc đáo để mặc khải trọn vẹn tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cho nhân loại.

Vì vậy, ngoài mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế của Chúa Giêsu, thì Thiên Chúa không biểu lộ sự hữu hình nào khác. Theo đó, Chúa Thánh Thần được ban cho Giáo Hội của Người là được thông ban từ mầu nhiệm Hữu Hình bởi Chúa Giêsu Phục Sinh. Vì vậy, Thánh Thần là Thần Khí tức sự Sống từ Thiên Chúa, nên chi, là siêu nhiên Cực Thánh, Chúa Thánh Thần không mang hình hài nhân loại như Chúa Giêsu, nhưng được thông ban từ mầu nhiệm Phục Sinh.

Chúa Thánh Thần là công trình kỳ diệu của Mầu Nhiệm cứu chuộc hữu hình bởi Chúa Giêsu, người thổi Thần Khí  là nguồn “Sự Sống” cho Giáo Hội qua các Tông Đồ. Các Tông Đồ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần sau Phục Sinh, rồi Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lần khai sinh đầu tiên Giáo Hội trên các Tông Đồ. Như vậy, sự sống thân xác cần có linh hồn, sự sống siêu nhiên càng cần có Thần Khí, tức sự sống từ Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu.

Ba bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy điều kỳ diệu từ Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động trong Giáo Hội, dù nhiều thành phần, dù đa ngôn ngữ, dù nhiều thứ tiếng, nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng chủ đạo kỳ diệu đang điều khiển một cách hài hòa, dù đôi lúc, vì bản tính yếu đuối, nhân loại lo sợ, nhưng, Thiên Chúa, Đấng toàn năng là Đấng trung tín, mặc nhiên, Ngài là Thiên Chúa trong mọi sự, trong tất cả.

Chúng ta thấy trong bài I hôm nay ( Cv 2, 1 -11 ), sự Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần minh chứng Lời Chúa Giêsu đã Hứa với các Tông Đồ sau Phục Sinh. Sự thiêng liêng nhiệm mầu xuất hiện , diễn tả một sự siêu nhiên chưa từng có, chúng ta thấy Giáo Hội Công Giáo là một mầu nhiệm siêu nhiên từ Thiên Chúa, chứ không phải là một tổ chức của phàm nhân. Sự kiện nhiều người nói tiếng lạ, nhiều ngôn ngữ được hiểu rõ, nhắc nhớ sự hiệp nhất muôn người trong một Thiên Chúa, dấu hiệu tin vào sự hiệp nhất của  Thiên Chúa, để minh chứng sự trừng phạt từ xưa qua câu chuyện tháp Babel, ngày nay được ơn tha thứ. là Chúa Thánh Thần.

Theo đó bài đọc II ( Rm 8, 8-17) thánh Phaolo triển khai cho chúng ta thấy rõ sự huyền nhiệm từ Chúa Thánh Thần , theo đó, chúng ta thấy Thần Khí từ Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống, và ban cho Giáo Hội sự sống, há chẳng phải là Linh Hồn sao ?! Vậy, Chúa Thánh Thần là Linh Hồn của Giáo Hội vì Thần Khí Chúa sống trong Giáo Hội và thông ban sự sống cho Giáo Hội của Người, tức Đức Kitô – Giêsu.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm Người, mặc nhiên, Người thong ban sự sống cho phàm nhân, những kẻ tin vào Người, thì sự sống ấy phải là sự sống vĩnh cửu, vĩnh cửu phải là siêu nhiên, sự sống siêu nhiên mặc nhiên là Thần Khí, Thần Khí là sự sống Thần Linh. Thần Khí có nghĩa là sự sống bởi Thiên Chúa, Khí : là Sự Sống. Thần : là Thiên Chúa.Vậy, Giáo Hội Công Giáo có nghĩa là : Sự Sống bởi Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự sống của Thiên Chúa là Thần Khí. Mặc nhiên, linh hồn của Giáo Hội là chính Chúa Thánh Thần vậy.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng là Thần Khi, là nguyên lý sự sống, Giáo Hội của Chúa Giêsu, được thiết lập bởi Chúa Thánh Thần. Ngài thổi hơi vào Giáo Hội sơ khai, mặc nhiên, Ngài là LINH HỒN của Giáo Hội. Vậy , sự sống bởi Thiên Chúa, thì thế lực nào lấn át nổi. Xin Chúa Thánh Thần luôn tiếp tục canh tân, đổi mới Giáo Hội, hầu nơi nào có Thiên Chúa, thì nơi đó có sự bình an ./. Amen

15/05/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: