Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 3, 1-6).

    Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

   Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. 

  Đó là lời Chúa.

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG II MÙA VỌNG C

Con Đường Nội Tâm & Dọn Đường Cho Chúa  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Sám Hối Nhằm Mục Đích Gì ?  Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Trg 3
Vô Nhiễm Nguyên Tội Cho Hết Mọi Người  Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Trg 4
Dọn Đường Cho Chúa Đến  Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 5
Đổi Mới  Lm. Paul Nguyễn Nguyên Trg 6
Sửa Lại Con Đường Tâm Hồn  Lm. John Nguyễn Trg 7
Làm Chứng Cho Ơn Cứu Độ  PM. Cao Huy Hoàng Trg 8
Tiếng Kêu Trong Hoang Địa  AM. Trần Bình An Trg 9
Thời Điểm Chữa Bệnh Máu Mỡ  Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường Trg 10

Related posts

Leave a Comment