Trang chủ » 1. Suy Niệm » Gương Chúa Giêsu

Gương Chúa Giêsu IV

Quyển Bốn Bí tích Thánh Thể TỰ NGÔN Chúa kêu mời “Tất cả những ai đang khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến với tôi, để nghỉ ngơi và bồi dưỡng” (Mt.11,28). “Bánh tôi ban, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga.6,51) “Đây là mình Thầy, hiến tế vì […]

Gương Chúa Giêsu III

Quyển Ba Đời sống tận hiệp Mục Lục Trang [1] Mục Lục Trang [2] 1 Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín Trang [3] 2 Tiếng chân lí nói thầm bên trong Trang [4] 3 Cách thức nghe lời Chúa Trang [5] 4 Thật thà và khiêm tốn Trang [6] 5 Kì diệu […]

Gương Chúa Giêsu II

Quyển Hai Tiến tới đời sống nội tâm Mục Lục Trang [1] Mục Lục Trang [2] 1 Nước Trời Trang [3] 2 Tùng phục cho khiêm Trang [4] 3 Người bình an thực Trang [5] 4 Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành Trang [6] 5 Tự giác Trang [7] 6 Cái vui của […]

Gương Chúa Giêsu I

Quyển một Những nguyên tắc hướng dẫn đời sống tinh thần Mục Lục Trang [1] Mục Lục Trang [2] Lời Dịch Gỉa Trang [3] 1 Noi gương Chúa và khinh của thế tục Trang [4] 2 Tự khiêm Trang [5] 3 Học thuyết của chân lý Trang [6] 4 Hành động cho khôn Trang [7] […]