Đọc Thủ Bản 16/06 – 22/06/2024: Thánh Gioan Tẩy Gỉa – Trang 187 #266-267

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

266
(111)

Thật là một điều lạ và khó hiểu, tại sao thánh Gioan Tẩy Giả lại không công khai đặt vào hàng Thánh bảo trợ Legio trước ngày 18 tháng 12 năm 1949. Ngoài Thánh Giuse, thánh Gioan có mật thiết liên hệ hơn hết các Thánh bảo trợ khác của Legio. Thật vậy :

267
(112)

a) Người là kiểu mẫu cho các hội viên, vì Người là vị Tiền hô của Thiên Chúa, đi trước, để dọn dẹp và sửa sang mọi ngả đường của Thiên Chúa cho ngay thẳng. Người đã nêu gương can đảm và tận tụy với sứ mạng không hề nao núng, Người sẵn sàng hy sinh tính mạng và thật sự đã chết vì sứ mạng.

b) Đằng khác, chính Đức Mẹ đã rèn luyện thánh Gioan Tẩy giả để thực hiện sứ mạng, và tất cả các hội viên cũng phải được rèn luyện như vậy. Thánh Ambrôsiô nói : “Mục đích chính Đức Mẹ đến ở lâu nhà Thánh Ysave là để rèn luyện bậc đại Tiên tri tương lai và giao sứ mạng cho Người”. Bản Catena, kinh chính của chúng ta, hằng ngày hội viên Legio phải đọc, nhắc nhở thời kỳ rèn luyện đó.

c) Cũng trong thời gian viếng thăm này, chúng ta thấy lần đầu tiên Đức Mẹ sử dụng quyền trung gian, và thánh Gioan Tẩy giả là người thứ nhất hưởng ơn ấy. Như thế là từ nguyên thủy, Thánh Gioan đã làm thánh Bảo trợ đặc biệt của Legio và đồng thời của mọi tiếp xúc và viếng thăm của Legio dưới mọi hình thức. Trên thực tế, Thánh nhân bảo trợ đặc biệt tất cả các việc của Legio, vì đó là những cố gắng để hợp tác với Đức Maria trong vai trò trung gian của Người.

d) Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong những phần tử thiết yếu tham dự sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. Tất cả thành viên của bất cứ hội đoàn nào phải tìm cách thi hành sứ mạng này. Người Tiền hô của Chúa luôn luôn cần thiết. Nếu không có Tiền hô, có thể Chúa Giêsu và Đức Maria sẽ hoàn toàn vắng mặt. Chúng ta phải công nhận vị thế đặc biệt của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhờ tin tưởng vào Người, chúng ta mới có thể tiếp tục sứ mệnh Tiền hô đối với Chúa Giêsu và Đức Mẹ. “Nếu Chúa Giêsu vẫn là Đấng sẽ đến, thì Thánh Gioan cũng vẫn là vị Tiền hô của Chúa, bởi vì theo kế hoạch của Chúa thì việc Đức Kitô nhập thể ngày xưa vẫn tiếp tục trong Nhiệm Thể” (Đức Hồng Y Daniélou).

e) Lời khẩn cầu với thánh Gioan Baotixita dĩ nhiên phải có trong kinh Bế mạc, tiếp theo lời nguyện “Lực lượng trên Trời là đạo binh Thiên Thần của Đức Maria”.
Những lời nguyện đó diễn tả Legio trên đường tiến thủ có Chúa Thánh Thần thống ngự và biểu hiện qua Đức Maria, dưới hình cột lửa. Đồng thời với sự ủng hộ của Cơ binh Thiên Thần với Lãnh Tướng Micae, có thánh Gioan, Đấng hướng đạo hay tiền hô dẫn dắt, Legio luôn luôn làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng của mình dưới sự lãnh đạo của hai vị tướng lãnh Phêrô và Phaolô.

f) Thánh Gioan Tẩy Giả có hai lễ : lễ sinh nhật ngày 24 tháng Sáu, ngày tử đạo 29 tháng Tám.
“Tôi tin mầu nhiệm về thánh Gioan vẫn còn thực hiện ở thế giới ngày nay. Ai tin Chúa Giêsu Kitô, thời trước hết phải có tinh thần và đức hạnh của thánh Gioan Tiền hô, thấm nhập vào linh hồn họ. Đức tính này chuẩn bị một dân tộc toàn vẹn cho Chúa, san phẳng những chỗ gồ ghề trong lòng người và sửa đường cho ngay thẳng. Cho đến nay, tinh thần và đức hạnh của thánh Gioan vẫn mở đường cho Chúa, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đến”. (Giáo Phụ Origène)

Chia sẻ Bài này:

Related posts