THƠ KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ FATIMA 13/08/2023, LẦN IV ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

KÍNH MỪNG ĐỨC MẸ FATIMA

MƯỜI BA THÁNG TÁM LẦN THỨ TƯ

MẸ HIỆN ĐẾN NHƯ LỜI HỨA

Ba trẻ mục đồng liền quỳ gối

Mẹ thương tỏ hiện chuỗi Mân Côi

Trung tín như lời loan truyền trước

Ôi, Maria , Mẹ tuuyệt diệu hơn mây Trời

Ôi, Maria, Mẹ hiện đến chói lòa vinh hiển

Vinh quang Thiên Quốc ôi , tuyệt diệu !

Thánh Nữ Đồng Trinh Mẹ tuyệt với !

Cung chúc Trinh Vương, Mẹ Ngôi Lời

Hào quang chiếu tỏ không gian ấy

Trinh Nữ Maria trên cây Sồi

Mười ba tháng tám lần thứ tư

Mẹ thương hiện đến đúng như lời truyền

Hãy siêng năng Lần Hạt liên

Ăn năn sám hối thật chân thành

Mẹ thương che chở cơn nguy biến

Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ tuyệt vời

Đền bù bao tội lỗi nhân loại

Ôi , Maria , Mẹ tuyệt vời!

Đoàn con cái Mẹ dưới trần thế

Chiêm ngắm vinh quang Mẹ về Trời

Mười ba tháng tám , năm ấy

Trinh Nữ Maria nhắc lời :”

“SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI”

Lời Kinh Bửu Bối Mẹ nhắn gởi

Mười ba tháng tám xin ghi nhớ

Ở giữa trưa hè, Mẹ xuống ơn

Đàon con chân thánh xin kính chào

Ôi , Maria, Mẹ hồng phúc

Từng Hạt Châu Ngọc, con xin dâng

Xin Mẹ thương đoái giúp an lành

Mẹ ơi, đường trần gian còn nguy khố

Xin Mẹ đỡ nâng cho bao người.

Cung chúc Trinh Vương

Ánh hào quang chiếu tỏa

Xin Mẹ cầu bàu xuống sủng ân

Từ đây, Mẹ ơi, xin giúp lời

Hoa Mân Côi, xin xuống ơn cần thiết ./. Amen

AVE MARIA.

13/08/2023 kỷ niệm lần thứ tư 106 năm Mẹ hiện đến Fatima

Phê-rô An-tôn Trần Đình Phan Tiến ( Bước theo)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts