Duyệt theo từ khóa ‘Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A’

CÙNG MẸ LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ XIN VÂNG Ý CHÚA

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 26 TN A – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI Cv. 1, 12-14; Gl. 4, 4-7; Lc 1,26-38 I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 26 TN A

Thánh Ca: Theo Chúa – Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 26 TN A Niềm Tin Và Cuộc Sống – GM Nguyễn Khảm Đường Đời – LM Bùi Quan Đức Hối Hận Và Hoán Cải – LM Phạm Xuân Hưng Hãy Bắt Tay Vào Việc – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Hối Hận Nên […]

Cảm nghiệm trong căn phòng khách sạn

Chủ đề: “Hối cải là một tiến trình, là một cuộc du hành liên tục chỉ kết thúc vào lúc chết. “ Thomas Merton mồ côi cha mẹ năm 16 tuổi. Cậu gia nhập Ðảng Cộng sản năm 20 tuổi và gặp được Ðức Kitô năm 23 tuổi. Ðến năm 24 tuổi chàng trở thành […]

Người Biết Hoán Cải Có Chỗ Trong Nước Thiên Chúa

Chủ đề nổi bật hơn cả của Chúa nhật XXVI thường niên A là sự thống hối ăn năn của con người tội lỗi gặp được lòng nhân lành của Thiên Chúa tình thương. Quả thật, lịch sử cứu độ của Thiên Chúa đối với con người là một chuỗi dài lịch sử tình thương, […]

Cải thiện cuộc sống

Đã là người thì không ai tránh khỏi lỗi lầm.  Vì mọi người đều mắc phải lầm lỗi nên bất cứ ai cũng cần phải sám hối, sửa mình. Vô tình mắc phải lầm lỗi thì không đáng lên án, nhưng thái độ ngoan cố không nhận lỗi, không ăn năn sửa mình là điều […]

Hãy thay đổi não trạng để sống theo Lời Chúa

Thưa quí vị. Thật là xót xa khi ai đó hứa giúp đỡ chúng ta trong cơn hoạn nạn. Nhưng rồi lại không thực hiện. Việc đó làm chúng ta bối rối và thất vọng. Thà không có những lời lừa gạt đó thì hơn. Tôi biết, ngay sau khi người cha của hai đứa […]

Là người tốt

Người ta đồn rằng ở một nơi ít văn minh kia có một vị tiên tri nổi tiếng. Thông tín viên của Mỹ tìm đến nơi để phỏng vấn. Khi tới làng đó, ký giả gặp một đồ đệ của tiên tri đó. Họ nói: “Hãy nói cho cả thế giới biết gần đây Thầy […]

Sám hối là khởi điểm

Nói và làm đó là hai thái độ khác nhau. Có người nói mà không làm. Có người không nói nhưng lại làm. Đó chính là hai thái độ mà Chúa đề cập đến trong bài dụ ngôn hôm nay. Hạng người nói mà không làm đó là những người biệt phái và luật sĩ. […]

Con Cả

Kính thưa quý vị, thưa các bạn. “Con cả “ là con trưởng , con đầu, đứa con lớn được sinh ra đầu tiên. Vậy, “con cả” là người con được sinh ra lần thứ nhất. Người miền Nam, ít biết từ “con cả “, vì con cả của người miền Nam, được gọi là […]