Duyệt theo từ khóa ‘Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B’

Một lần gặp gỡ

Sự việc Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên theo mình thật là một sự kiện kỳ lạ. Qua lời giới thiệu của ông Gioan: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1, 36) lập tức các ông đi theo Người và muốn tìm hiểu Người ở đâu. Đức Giêsu đã mời gọi họ: […]

Chu toàn sứ mạng giới thiệu Chúa cho tha nhân

1) Tin mừng Gio-an đã thuật lại việc ông An-rê đã giới thiệu em là Si-mon với Đức Giê-su như sau: An-rê là anh của Si-mon Phê-rô, ông đã được thầy là Gio-an Tẩy giả giới thiệu Đức Giê-su với ông. Ông đã đi theo Đức Giê-su đến nơi Người ở và ở lại với […]

Hành Trình Ơn Gọi

Các bài sách thánh hôm nay đều nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê và Gioan diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ lạ lùng hay nhẹ nhàng bình thường, hành trình ơn gọi nào cũng trải qua bốn giai đoạn. 1- Giai […]

Sứ mạng truyền giáo của chúng ta

Tin Mừng Lễ Hiển Linh, Lễ của Ánh Sáng cho chúng ta biết, Ba Nhà Đạo Sĩ đã nhìn thấy “ngôi sao của Người” (Mt 2, 2), ngôi sao vừa “ló dạng” (c. 2,9), Ngôi sao Giêsu. Mùa Thường Niên mới bắt đầu, Gioan Tẩy Giả thấy sự huy hoàng rực rỡ của Ánh sao, […]

Được kêu gọi

Thưa quý vị, thưa các bạn lời Chúa hôm nay ( Ga1, 35 – 42), Chúa Nhật II thường niên, trước Mùa Chay, cho chúng ta một chủ đề về “ơn kêu gọi”. Bài đọc I hôm nay (1 Sm 3, 3b -10. 19) trình thuật việc Chúa gọi Samuel, đoạn Lời Chúa nầy luôn […]

Canh Khuya

Tiếng gọi ban ngày thường rõ ràng, gọi trực tiếp hay qua điện thoại người nghe vẫn có thể nhận giọng quen hay lạ. Gọi đêm là bất thường; gọi canh khuya phải là khẩn thiết, cấp bách, biết làm thế là đánh mất giấc ngủ nhưng là cách Chúa chọn. Vì sao? Gọi đi […]

Chiến dịch Anrê

Chủ đề: “Chúng ta hãy nên bắt chước Anrê chia sẻ với người khác niềm tin của mình vào Chúa Giêsu” Cách đây mấy năm, có một ông lão được nhận vào bệnh viện để điều trị bệnh. Sau khi ông cụ được dễ chịu, cô y tá hỏi ông lão vài câu hỏi theo thông […]

Đáp Ứng Trọn Vẹn

Nơi Đức Giêsu Kitô có sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa, ân sủng Thiên Chúa, tình yêu Thiên Chúa, đầy tràn Thiên Chúa. Nơi Chúa Kitô có sự đầy đủ, đầy tràn, trọn vẹn Thiên Chúa. Sự sống đầy tràn ấy nằm trong khả năng đón nhận của chúng ta. Chúng ta có […]

Đá!

Chủ đề Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật II TN ( B ), ( Ga 1, 35-42) cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là Đấng kêu gọi con người trước. Phàm nhân vốn không có công gì trước Nhan Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa muốn chọn và gọi để bước theo Ngài. Khởi đi từ […]