Thơ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2015

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI LÀ NHỜ CHÚA GIÊSU

Vâng , thưa quý vị, có lẽ trong bốn tín điều trọng đại được giáo hội Công giáo tuyên tín về Đức Trinh Nữ Maria, thì tín điều VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI là đứng đầu. Bởi vì, nếu không có ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI dành cho Đức Mẹ, thì ba đặc ân trọng đại còn lại cũng không thể có được.

Nhưng, ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI nơi Đức Trinh Nữ Maria, được phát xuất từ Đấng Cứu Thế Giêsu – Kitô, Con của Mẹ. Tin Mừng ( Lc 1. 26-38) hôm nay sẽ xác tín điều ấy. Do vậy, ngày 08/12/1854, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã long trọng tuyên tín.

Kính chào Bà, Đấng đầy ơn phúc !

Mẹ vui mừng, nhưng đầy âu lo

Bởi ơn phúc thật to !

Mẹ vẫn thật bối rối

Ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Là Thiên Chúa ở cùng Mẹ

Là lời thưa “xin vâng”

Đáp lại lời sứ thần

Là GIÊSU Cứu Thế,

Đấng ngự xuống lòng Mẹ

Để cứu độ nhân gian

Thoát khỏi ách lầm than

Bởi satan sự dữ

Ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Không phải có nơi Mẹ

Từ lúc được sinh ra

Mà là chính “Con lòng Bà gồm phúc lạ”

Ơn VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Một thánh hiệu lạ lùng

Từ nơi Đấng Cửu Trùng

Ban cho Mẹ thật lạ

Xin sấp mình cảm tạ

Mẹ là Mẹ Chúa Trời

Mẹ Đồng Công cứu chuộc

Mẹ Trinh Khiết vẹn truyền

Mẹ vĩnh hằng Hồn, Xác

Vì Mẹ đã cưu mang, sinh hạ

Con của Chúa Trời cao

Không còn lý lẽ nào

Cao hơn ơn VÔ NHIỄM

Nay xin Mẹ thương đến

Dân mọi nước, mọi nơi

Biết tôn thờ Chúa Cả

Cho thiên hạ bình an

Hợp cùng khúc ca vang

Lời sứ thần truyền tin

Cúi mình kính chào Mẹ

Đấng Vô Nhiễm Tội Truyền

Như Mẹ đã xác chuẩn

AVE MARIA! Amen

08/12/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: