Ơn Chẳng Hề Mắc Tội Nguyên Tổ Nơi Đức Maria

Thưa quý vị, thưa các bạn Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Maria, có nghĩa là Đức Mẹ chẳng hề mắc tội Tổ Tông. Điều nầy có nghĩa là tất cả mọi phàm nhân đều là con cháu tổ tông Adong và Eva, kể cả Chúa Giêsu, phương chi là Đức Mẹ.

Bởi nhân tính nơi Chúa Giêsu là nhân tính thật, nhưng bản tính Thiên Chúa nơi Người cũng là thật. Từ đó, suy ra “ ơn Vô Nhiễm “ nơi Đức Mẹ là gì ? Hay là thế nào? Thưa, ơn Vô Nhiễm tội tổ tông nơi Đức Mẹ là ơn được tháp nhập hoàn toàn vào Thiên Chúa. Vâng, chỉ có nơi Thiên Chúa thì mới có sự vô tội, sự miễn nhiễm ở đây có nghĩa là được Thiên Chúa cứu vớt, hay nói cách khác, Thiên Chúa vớt riêng ra một bên. Theo đó, khi Đức Trinh Nữ Maria vẫn là con cháu Eva, thì ngài được Thiên Chúa “vớt ra một bên”, có nghĩa là Đức Mẹ được cứu độ nhờ Con Thiên Chúa , và Người cũng chính là Thiên Chúa. Đấng Cứu Độ nhân loại. Như vậy, Đức Mẹ cũng được Đấng cứu độ là Thiên Chúa “vớt” ra một bên, tức Đức Mẹ được miễn nhiễm tội nguyên tổ. Nói cho dễ hiểu, Đức Mẹ được diễm phúc cưu mang Chúa Giêsu qua lời thưa “ xin vâng” của Mẹ, thì giây phút Chúa Giêsu hóa thành phàm nhân trong cung lòng trinh khiết của Đức Mẹ, thì ngay lúc ấy Đức Mẹ được khỏi tội tổ tông. Như vậy, Đức Mẹ là phàm nhân đầu tiên được khỏi tội nguyên tổ là nhờ Con Một Thiên Chúa Giêsu- Kitô, Đấng xóa tội trần gian.

Do đó, Bí Tích Thánh Tẩy, hay là Bí Tích Rửa Tội do chính Thiên Chúa Ba Ngôi Tạo Tác. Vì căn cứ lời thánh Gioan Tiên Hô nói : “ phần tôi, tôi rửa anh em bằng nước, nhưng Đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em bằng Nước và Thánh Thần “. Như vậy, Bí Tích Rửa Tội được Chúa Giêsu thiết lập để ban cho phàm nhân ơn khỏi tội nguyên tổ là nhờ Chúa Thánh Thần và nước.

Từ đó, chúng ta thấy ơn Vô Nhiễm tội Nguyên Tổ nơi Đức Maria là nhờ bởi Chúa Thánh Thần, tức giây phút Truyền Tin và tiếng thưa “ Xin Vâng” của Mẹ. Như vậy, rõ ràng ơn miễn nhiễm cũng là ơn tha tội, mà chỉ duy một mình Thiên Chúa là Đấng có quyền tha tội. Ngay giây phút được truyền tin, cũng là giây phút nhập thể làm Người của Đấng cứu thế, vì Mầu Nhiệm Nhập Thể bởi phép Chúa Thánh Thần vì vậy, Đức Mẹ được tha tội tổ tông là nhờ ân sũng đặc cách bởi Ba Ngôi Thiên Chúa, nơi Mẹ cùng lúc được nhận muôn vàn ân sũng, bởi vì từ đây muôn thế hệ sẽ khen Mẹ diễm phúc, vì Đấng toàn năng đã làm cho Mẹ những sự trọng đại. Như vậy, những tín điều khác nơi Đức Mẹ cũng chính là nhờ bởi ơn vô nhiễm nguyên tội. Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Mẹ mặc nhiên là nhờ bởi ơn Nhập Thể cứu thế của Ngôi Hai Thiên Chúa trong chương trình cứu độ từ muôn thuở bởi Ba Ngôi Cực Thánh.

Như vậy, ơn chẳng hề mắc tội tổ tông nơi Đức Trinh Nữ Maria, không phải là một sự huyễn hoặc, hay phù phiếm, dễ tin, mà là một ân sũng tuyệt đối, một ân ban hoàn toàn có cơ sở nhờ bởi kế hoạch cứu độ nhiệm mầu bởi Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng.

Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội là một đặc ân đầu tiên dành cho Đức Maria, là được khỏi tội tổ tong, để Mẹ đứng đầu, có nghĩa là Mẹ sinh ra một dòng dõi Tân Ứơc, vô nhiễm nguyên tội, vì Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế, Đấng cứu chuộc, là Đấng có quyền tha tội.

Như vậy, đặc ân vô nhiễm nguyên tội nơi Đức Mẹ là một đặc ân hầu tác sinh một Eva mới , có nghĩa là Thiên Chúa rút bỏ lời nguyền đối với “ nữ giới ”. Án phạt nguyên tổ vẫn còn đó, nhưng nhờ “ một người nữ “ của một dòng dõi được cứu chuộc, hầu được lãnh nhận ơn tha thứ là Nước và Thánh Thần, thì giá cứu độ được ban tặng.

Theo đó, Đức Mẹ là người được khỏi tội tổ tông đầu tiên nhờ vào Chúa Giêsu, cưu mnag, sinh hạ, cho bú mớm, đồng công khổ nạn trên con đường cứu chuộc của Thiên Chúa, hầu cứu độ loài người.

Như vậy, mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là mừng kính một trong những mầu nhiệm cứu chuộc bởi Thiên Chúa. Tội Nguyên Tổ là tội siêu nhiên chứ không phải tội tự nhiên, tội hệ lụy, chứ không phải tội riêng ta tự phạm.. Như vậy, tội nguyên tổ nơi Đức Mẹ là hệ lụy tất yếu, từ đó Đức Mẹ là người được cứu độ đầu tiên của Tân Ứơc. Vì Mẹ được diễm phúc đón nhận ơn cứu độ, loan truyền ơn cứu độ ( cưu mang ơn cứu độ) , vì Mẹ mang Chúa Cứu Thế là Mẹ mang ơn cứu độ đến cho nhân loại.

Chúng ta nên biết rằng, trong hành trình nơi dương thế của Đức Mẹ, thì Mẹ vẫn hoàn toàn là phàm nhân. Vì trước và sau khi khỏi tội tổ tong, thì Đức Mẹ vẫn là một con người. Vì, nếu Đức Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi còn nằm trong cung lòng thánh Anna, thì chính Đức Mẹ đã trở nên “Đấng Cứu Thế” rồi. Nhưng, Đức Mẹ lãnh nhận ơn Vô Nhiễm như một phép rửa của người công giáo là Nước và Thần Khí. Ơn Vô Nhiễm tội tổ tông nơi Đức Mẹ chính là Mẹ đã cưu mang Đức Kitô.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa đã muốn chọn Đức Trinh Nữ Maria như một Eva mới, hầu cộng tác vào công trình cứu độ, cứu vớt nhân loại khỏi vòng tội lụy. Nên đã kêu mời Đức Trinh Nữ cưu mang, sinh hạ Đấng Cứu Thế, một mầu nhiệm cả thể, hầu nhờ Con của Mẹ, đồng thời là Chúa Ngôi Hai ban cho nhân loại ơn Vô Nhiễm tội nguyên tổ, theo đó, Mẹ là người diễm phúc đầu tiên được khỏi tội nguyên tổ. Xin cho chúng con bước theo chân Mẹ, hầu nhờ Mẹ chúng con đến được với Chúa Giêsu Con Mẹ, mà đến cùng với Chúa là Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu- Kitô Chúa chúng con ./. Amen

08/12/2015
P.Trần Đình Phan Tiến

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: