Mừng Kính Đức Maria Nữ Vương

Sau khi được rước về Trời cả Hồn và Xác, Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Đấng Cứu Chuộc được phong vương trên trời dưới đất. Vương Quyền của Mẹ là Đấng CẦU BÀU cho con cái loài người, vì vậy, chúng ta cùng tung hô, chúc ngợi VƯƠNG QUYỀN của Mẹ là ĐẤNG CẦU BÀU. 

 Tung hô NỮ VƯƠNG là Đấng cầu bàu

Vương Quyền của Mẹ vẫn trước sau

Hộ  phù con cái ngay trần thế

Đến chốn vinh quang trên Nước Trời

 

Chúc ngợi Mẹ Hồn Xác vẹn trinh trong

Ôi , Nữ Vương Thiên Đàng ai sánh được !?

Mẹ  là Tỳ Nữ của Chúa Trời

Cung chúc Trinh Vương, Mẹ quyền phép khôn lường

 

Từ đời nọ, đến đời kia Mẹ hằng diễm phúc

Quả thật, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa

Hằng lắng nghe, hằng thực thi ý Ngài

Ma-gni-fi-cat , một bài ca vạn đại !

 

Lời “XIN VÂNG” , Mẹ ca mãi muôn đời !

Đấng Toàn Năng , Thiên Chúa thật rạng ngời !

Thương xót Mẹ đời đời trong ân sủng

Cung chúc Trinh Vương , Mẹ thật là phi thường !

 

Vương Quyền Mẹ , Chúa Trời Đấng ban thưởng

Từ trên cao , Mẹ tỏa ánh rạng ngời !

Trên  Nước Việt cho đoàn con cái

Con dân Việt mến yêu Mẹ vạn đại

 

Từ xa xưa và mãi mãi muôn đời

Lạy  Mẹ Chúa Trời, Bà đời đời diễm phúc

Đấng Tối Cao  là Thiên Chúa Toàn Năng

Ban thưởng Mẹ muôn lần trong sủng ái

 

Mẹ  là Trạng Sư bênh vực con cái

Mọi lỗi lầm , xin Chúa thương đoái lại

Mẹ can thiệp van nài cho thế nhân

Ôi, lạy Mẹ là NỮ VƯƠNG CẦU BÀU ./. Amen

 

22/08/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Các Lễ Về Mẹ 

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: