Trang chủ » Suy Niệm » Phúc Âm Hàng Ngày

Không cần bói toán, vì chúng ta bước đi trong sự ngạc nhiên

Chúng ta không cần bói toán để biết trước tương lai. Kitô hữu đích thực không phải là người bị cài đặt vào con số cố định. Kitô hữu là người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và để cho Ngài dẫn dắt trên con đường rộng mở với đầy sự ngạc nhiên. Đức Thánh […]

Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Thường Niên: VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”. Suy Niệm: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng […]

Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Thường Niên: GIÁO HỘI LÀ MỘT MẦU NHIỆM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô – 3, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy […]

Thứ Năm Tuần 2 Mùa Thường Niên: HIỂU BIẾT CHÚA GIÊSU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô – 3, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người […]

Thứ Tư Tuần 2 Mùa Thường Niên: PHẢN ỨNG CỦA CHÚA GIÊSU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô – 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại […]

Tinh Thần giữ luật của ta

Thứ Ba tuần II TN (Mc 2, 23-28) Xã hội nào mà chẳng phải có luật pháp. Luật lệ là một yếu tố không thể thiếu trong xã hội loài người. Không một tổ chức, xã hội nào tồn tại nếu không có luật lệ. Xã hội có luật của xã hội, tôn giáo có […]

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 1

Lm Carôlô “Có những hạt rơi vào đất tốt. Chúng mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” (Mc 4,8)    Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba - Trang 2 Thứ Tư - Trang 3 Thứ Năm - Trang 4 Thứ […]

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH (26/12 đến 1/1)

MỤC LỤC Ngày 26-12 : Thánh Têphanô – Trang 2 Ngày 27-12 : Thánh Gioan tông đồ - Trang 3 Ngày 28-12 : Các Thánh Anh Hài - Trang 4 Ngày 29-12 - Trang 5 Chúa nhựt : Lễ Thánh gia thất - Trang 6 Ngày 30-12 - Trang 7 Ngày 31-12 - Trang 8 Ngày 1.1 Lễ Đức Maria Mẹ TC - Trang 9  - […]

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 3 MV A

 Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba - Trang 2 Thứ Tư - Trang 3 Thứ Năm - Trang 4 Thứ Sáu - Trang 5  - o O o –  Thứ Hai  Mt 21,23-27  A. Hạt giống… 1. Chúa Giêsu bị chất vấn : – Ai chất vấn ? “Các thượng tế và kỳ mục” (câu 23). Mc 11,27 còn kể […]

Suy niệm Lời Chúa Tuần 2 MV A

Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA - Trang 2 THỨ TƯ - Trang 3 NGÀY 08.12 - Trang 4 THỨ NĂM - Trang 5 THỨ SÁU - Trang 6 THỨ BẢY  - o O o – THỨ HAI   Tin Mừng (Lc 5, 17-26) Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái […]

Suy niệm Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng A

Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba - Trang 2 Thứ Tư - Trang 3 Thứ Năm - Trang 4 Thứ Sáu - Trang 5 Thứ Bảy - Trang 6  - o O o – Thứ hai Lời Chúa Mt 8,5-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy […]

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 34 TN C

Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI - Trang 1 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. THỨ BA - Trang 2 THỨ TƯ - Trang 3 THỨ NĂM - Trang 4 THỨ SÁU - Trang 5 THỨ BẢY - Trang 6  - o O o –   THỨ HAI  21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Bài đọc I: Dcr […]

Suy Niệm Tuần 33 Thường Niên C

Dominico dmp   Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba - Trang 2 Thứ Tư - Trang 3 Thứ Năm - Trang 4 Thứ Sáu - Trang 5 Thứ Bảy - Trang 6 – o O o – Thứ Hai Phúc Âm: Lc 18, 35-43 Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ […]

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 32 TN C

Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba - Trang 2 Thứ Tư - Trang 3 Thứ Năm - Trang 4 Thứ Sáu - Trang 5 Thứ Bảy - Trang 6 – o O o -  Thứ Hai : Lc 17,1-6   A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Luca gom chung 3 lời dạy của Chúa Giêsu. Tất […]

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 31 TN C

Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA: 01/11 - Trang 2 THỨ TƯ: 02/11 - Trang 3 THỨ NĂM - Trang 4 THỨ SÁU - Trang 5 THỨ BẢY - Trang 6  - o O o – THỨ HAI Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 2, 1-4 “Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức […]

Bài đọc và Suy niệm Tuần 30 TN C

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Chiến THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6 – o O o – THỨ HAI Bài Ðọc I: Ep 4, […]

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 28 TN C

Lm. Gs. NTH Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6 – o O o – Thứ Hai Bài Ðọc I:  Gl 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1 Anh em thân mến, […]

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 27 TN C

Lm. Giuse Nguyễn   THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU 07/10 Lễ Đức Mẹ Mân Côi  – Trang 6 THỨ BẢY – Trang 7 – o O o – THỨ HAI Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 1, 6-12 Anh em thân […]

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 26 TN C

Lm. Phêrô Dũng Trần THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL VÀ RAPHAE THỨ SÁU – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6 THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG – o O o – THỨ HAI BÀI […]

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 25 TN C

THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6 – o O o -  THỨ HAI Lời Chúa Lc 8,16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi […]