Không cần bói toán, vì chúng ta bước đi trong sự ngạc nhiên

Chúng ta không cần bói toán để biết trước tương lai. Kitô hữu đích thực không phải là người bị cài đặt vào con số cố định. Kitô hữu là người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và để cho Ngài dẫn dắt trên con đường rộng mở với đầy sự ngạc nhiên. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay 26.06.2017 tại nhà nguyện Marta. Lên đường Kitô hữu mà chỉ dậm chân tại chỗ, thì không phải là Kitô hữu chính danh. Vì khi…

Read More

Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Thường Niên: VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”. Suy Niệm: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tương quan với Chúa Giêsu và gia đình của Ngài, để từ đó rút ra những bài học thực tiễn về vai trò gia đình đối với con người. Chúa Giêsu…

Read More

Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Thường Niên: GIÁO HỘI LÀ MỘT MẦU NHIỆM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô – 3, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê,…

Read More

Thứ Năm Tuần 2 Mùa Thường Niên: HIỂU BIẾT CHÚA GIÊSU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô – 3, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ…

Read More

Thứ Tư Tuần 2 Mùa Thường Niên: PHẢN ỨNG CỦA CHÚA GIÊSU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô – 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người…

Read More

Tinh Thần giữ luật của ta

Thứ Ba tuần II TN (Mc 2, 23-28) Xã hội nào mà chẳng phải có luật pháp. Luật lệ là một yếu tố không thể thiếu trong xã hội loài người. Không một tổ chức, xã hội nào tồn tại nếu không có luật lệ. Xã hội có luật của xã hội, tôn giáo có luật của tôn giáo, đoàn thể có luật của đoàn thể, công ty có luật của công ty, mỗi quốc gia, dân tộc đều có luật lệ cho riêng mình….Luật lệ phục vụ đời sống…

Read More

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 1

Lm Carôlô “Có những hạt rơi vào đất tốt. Chúng mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm” (Mc 4,8)    Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6  – o O o – Thứ Hai Mc 1,14-20   A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : a. Tóm lược nội dung lời rao…

Read More

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 3 MV A

 Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5  – o O o –  Thứ Hai  Mt 21,23-27  A. Hạt giống… 1. Chúa Giêsu bị chất vấn : – Ai chất vấn ? “Các thượng tế và kỳ mục” (câu 23). Mc 11,27 còn kể thêm các kinh sư. Như thế, những người chất vấn Chúa Giêsu gồm đủ 3 thành phần của Thượng Hội Đồng Do thái giáo, tức là những lãnh tụ cao cấp nhất của Đạo. –…

Read More

Suy niệm Lời Chúa Tuần 2 MV A

Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 NGÀY 08.12 – Trang 4 THỨ NĂM – Trang 5 THỨ SÁU – Trang 6 THỨ BẢY  – o O o – THỨ HAI   Tin Mừng (Lc 5, 17-26) Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại…

Read More

Suy niệm Lời Chúa Tuần 1 Mùa Vọng A

Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6  – o O o – Thứ hai Lời Chúa Mt 8,5-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 34 TN C

Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – Trang 1 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6  – o O o –   THỨ HAI  21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Bài đọc I: Dcr 2, 14-17 Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy phục Chúa, họ sẽ…

Read More

Suy Niệm Tuần 33 Thường Niên C

Dominico dmp   Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6 – o O o – Thứ Hai Phúc Âm: Lc 18, 35-43 Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng:…

Read More

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 32 TN C

Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6 – o O o –  Thứ Hai : Lc 17,1-6   A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Thánh Luca gom chung 3 lời dạy của Chúa Giêsu. Tất cả đều rất thực tế cho cuộc sống chung trong tập thể : 1. Cớ vấp ngã : Cớ vấp ngã là một câu nói, một thái độ hay một hành động nào đó, tự…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 31 TN C

Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA: 01/11 – Trang 2 THỨ TƯ: 02/11 – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6  – o O o – THỨ HAI Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 2, 1-4 “Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Tuần 30 TN C

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Chiến THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6 – o O o – THỨ HAI Bài Ðọc I: Ep 4, 32 – 5, 8 Anh em thân mến, anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 28 TN C

Lm. Gs. NTH Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6 – o O o – Thứ Hai Bài Ðọc I:  Gl 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1 Anh em thân mến, có lời chép rằng: Abraham có hai người con trai: một sinh bởi người nữ tỳ, và một sinh bởi người vợ tự do. Nhưng con sinh bởi nữ tỳ, thì đã sinh ra theo…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 27 TN C

Lm. Giuse Nguyễn   THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU 07/10 Lễ Đức Mẹ Mân Côi  – Trang 6 THỨ BẢY – Trang 7 – o O o – THỨ HAI Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 1, 6-12 Anh em thân mến, tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ chóng như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em thông phần vào ân sủng của Ðức Kitô, để anh em quay sang…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 26 TN C

Lm. Phêrô Dũng Trần THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL VÀ RAPHAE THỨ SÁU – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6 THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG – o O o – THỨ HAI BÀI ĐỌC I G 1,6-22 Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện ĐỨC CHÚA; Xa-tan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Ngươi từ đâu tới?…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 25 TN C

THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6 – o O o –  THỨ HAI Lời Chúa Lc 8,16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra,…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 24 TN C

Lm. Dominico dmp Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6  – o O o – Thứ Hai Bài Ðọc I: 1 Cr 11, 17-26 Anh em thân mến, tôi truyền dạy điều này: tôi chẳng khen anh em, vì anh em hội nhau, không phải để được ích lợi hơn, nhưng là để ra tệ hơn. Trước tiên, tôi nghe đồn rằng: khi anh em họp nhau trong…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 23 TN C

Lm. Giuse Phạm Thành Công THỨ HAI – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 Ngày 08/09: SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA THỨ SÁU – Trang 5 THÚ BẢY – Trang 6 – o O o – THỨ HAI Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 5, 1-8 Anh em thân mến, người ta nghe nói giữa anh em có chuyện tà dâm, thứ tà dâm mà nơi dân ngoại cũng không có như vậy, là có người lấy vợ cha mình.…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 22 TN C

Lm. Vinh Sơn Thứ Hai 29 tháng 8 – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6  – o O o – Thứ Hai – Ngày 29 tháng 8 Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết Lễ Nhớ Bài Ðọc I : Gr 1, 17-19 Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 21 TN C

Lm. Pr. Nguyễn Hữu Chiến Thứ Hai – Trang 1 Thứ Ba – Trang 2 Thứ Tư – Trang 3 Thứ Năm – Trang 4 Thứ Sáu – Trang 5 Thứ Bảy – Trang 6  – o O o – Thứ Hai Đức Maria Nữ Vương Bài Ðọc I: Is 9, 2-4. 6-7 Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ…

Read More

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 20 TN C

Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI: 15/08 – Trang 1 THỨ BA – Trang 2 THỨ TƯ – Trang 3 THỨ NĂM – Trang 4 THỨ SÁU – Trang 5 THỨ BẢY – Trang 6 – o O o – THỨ HAI: 15/08 ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Bài Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao:…

Read More