Thơ Kính Thánh Cả Giuse

ĐẤNG DƯỠNG NUÔI CON ĐỨC CHÚA TRỜI

Một phàm nhân, đấng cao ngất, thánh cả Giuse

Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời

Là Giêsu Cứu Thế,

Chúa cả Ngôi Hai, Người thật Chí Thánh

Muôn vạn chẳng sai,

Ôi , Đức Chúa Ngôi Hai

, trở nên khiêm hạ, Người đã xuống thai

Nhờ lòng Trinh Nữ Maria

Ngai tòa thật lạ: Là Mẹ Đồng Trinh

Sáng hơn tinh tú, đẹp tựa hòm bia

Chính tòa Chúa ngự, thánh khiết vẹn tuyền

Cùng có đấng thánh dưỡng nuôi Con Trời

Là thánh Giuse, công chính tuyệt vời !

Hằng ngày vâng phục Ý Cha trên Trời

Dưỡng nuôi Thánh Tử là Đấng Cứu Tinh

Ôi, Giuse thánh cả, ơn phúc thật lạ !

Hơn cả triều thần, đấng hằng dưỡng nuôi

Chăm lo nhân tính của Chúa Ngôi Hai

Mô hôi rướm trán, tay dính bụi cưa

Người vẫn say sưa, âm thầm vâng phục

Sau khi biết được Thiên Ý nhiệm mầu

Giuse hiểu sâu, ôi, vâng Thánh Ý Chúa !

Treo gương nhẫn nhịn, chịu đựng âm thầm

Thật là xứng danh, dưỡng phụ Cứu Thế

Cảm tạ Chúa Trời vì đã chọn “Người”

Thánh cả Giuse, thật là vinh phúc

Nay trước tòa Chúa xin Người cầu bàu

Ơn phúc cao sâu đoái nhìn trần thế

Năm châu bốn bể, xin dủ lòng thương

Cầu thay nguyện giúp

Tán tụng hồng ân,

Muôn đỗi vui mừng

Kêu cầu thánh cả

Con mọn cầu xin ./. Mong thay

Đầu tháng Ba 2016 Kính thánh cả Giuse

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thánh Giuse 

Thánh danh của Đức Mẹ Maria đối với người khẩn thiết kêu cầu Mẹ chính là chìa khóa cửa thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: