Thơ Kính Thánh Cả Giuse

ĐẤNG DƯỠNG NUÔI CON ĐỨC CHÚA TRỜI

Một phàm nhân, đấng cao ngất, thánh cả Giuse

Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời

Là Giêsu Cứu Thế,

Chúa cả Ngôi Hai, Người thật Chí Thánh

Muôn vạn chẳng sai,

Ôi , Đức Chúa Ngôi Hai

, trở nên khiêm hạ, Người đã xuống thai

Nhờ lòng Trinh Nữ Maria

Ngai tòa thật lạ: Là Mẹ Đồng Trinh

Sáng hơn tinh tú, đẹp tựa hòm bia

Chính tòa Chúa ngự, thánh khiết vẹn tuyền

Cùng có đấng thánh dưỡng nuôi Con Trời

Là thánh Giuse, công chính tuyệt vời !

Hằng ngày vâng phục Ý Cha trên Trời

Dưỡng nuôi Thánh Tử là Đấng Cứu Tinh

Ôi, Giuse thánh cả, ơn phúc thật lạ !

Hơn cả triều thần, đấng hằng dưỡng nuôi

Chăm lo nhân tính của Chúa Ngôi Hai

Mô hôi rướm trán, tay dính bụi cưa

Người vẫn say sưa, âm thầm vâng phục

Sau khi biết được Thiên Ý nhiệm mầu

Giuse hiểu sâu, ôi, vâng Thánh Ý Chúa !

Treo gương nhẫn nhịn, chịu đựng âm thầm

Thật là xứng danh, dưỡng phụ Cứu Thế

Cảm tạ Chúa Trời vì đã chọn “Người”

Thánh cả Giuse, thật là vinh phúc

Nay trước tòa Chúa xin Người cầu bàu

Ơn phúc cao sâu đoái nhìn trần thế

Năm châu bốn bể, xin dủ lòng thương

Cầu thay nguyện giúp

Tán tụng hồng ân,

Muôn đỗi vui mừng

Kêu cầu thánh cả

Con mọn cầu xin ./. Mong thay

Đầu tháng Ba 2016 Kính thánh cả Giuse

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thánh Giuse 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: