Đọc Thủ Bản 21/04 – 27/04/2024: Kế hoạch của Legio: Bổn Phận Cốt Yếu – trang 95 #143-144

BỔN PHẬN CỐT YẾU

143 (75)

Nhiệm vụ đầu tiên mà Legio buộc hội viên phải làm là đi dự các buổi họp. Chính cuộc hội họp làm thành Legio. Cuộc họp giống như tấm thấu kính đối với ánh mặt trời. Nó là trung tâm phát sinh ngọn lửa làm nóng chảy tất cả những gì ở gần, nó là sợi dây liên lạc. Nếu khinh thường hay cắt đứt sợi dây đó, thì công cuộc sẽ tan rã, sụp đổ. Trái lại càng quý chuộng cuộc họp, thì năng lực của hội đoàn càng tăng gia.

Sau đây là những điều Legio từ thuở sơ khai đã viết về vấn đề nầy, và ta sẽ thấy tư tưởng đó vẫn không thay đổi. Những điều đã viết khi ấy sẽ cho chúng ta thấy tổ chức phản chiếu tinh thần của Legio đến mức nào, đồng thời sẽ làm nổi bật tính cách quan hệ của buổi họp. Đó là con ngươi của một tổ chức như Legio.
“Trong một tổ chức, những cá nhân có tài ba lỗi lạc đến đâu cũng chỉ làm nhiệm vụ của một bánh xe có khớp. Họ nhường phần lớn quyền biệt lập của mình cho bộ máy, nghĩa là cho khối người hợp tác, do đó kết quả gấp trăm lần. Khi sống đơn lẻ thì nhàn rỗi hoặc không đủ sức chu toàn nhiệm vụ, nhiều cá nhân đã gia nhập vào sức vận dụng của guồng máy. Thế là, từ nay, mỗi hội viên sẽ làm việc không chỉ nhờ vào sức lực cá nhân riêng biệt. Họ sẽ hoạt động hăng hái, mạnh mẽ quá mức nhờ các đức tính tốt nhất của từng hội viên được truyền đạt cho toàn thể. Hòn than vô dụng khi nằm riêng rẽ, nhưng khi được bỏ vào lò lửa hồng rực cháy thì lại đầy uy lực”.

144 (76)

Khi ấy hội đoàn có một cuộc sống riêng biệt rõ rệt, không lệ thuộc vào cá tính của hội viên, đặc tính này, còn hơn cái vẻ đẹp hoặc sự cần thiết của công tác, nó là đá nam châm thu hút nhiều hội viên mới.

“Hội đoàn gây một tập truyền, tạo nên lòng trung nghĩa, sự kính phục, đức vâng lời, và kích thích mãnh liệt tất cả hội viên. Hãy hỏi các hội viên, sẽ thấy rằng họ dựa vào hội đoàn như tựa vào Bà Mẹ cao niên và khôn ngoan. Như vậy là tốt. Chính hội đoàn giữ gìn họ khỏi mọi cạm bẫy, như hăng hái nông nổi, nản chí khi thất bại, kiêu căng khi thắng lợi, rụt rè lúc cô lập, do dự chẳng dám bảo vệ những ý tưởng không ai ủng hộ. Chính hội đoàn cứu họ vượt qua tình cảnh bấp bênh, khỏi phải sa lầy vì thiếu kinh nghiệm. Hội đoàn dùng những vật liệu thô sơ của thiện chí đem mài dũa và cải đổi. Sau hết hội đoàn tiến hành công việc theo một kế hoạch điều hòa, bảo đảm sự phát triển và liên tục”.
(Lm. Michel Creedon)

“Đối với chúng ta là những thành viên, hội Đức Bà là sự bành trướng và biểu hiện chính Đức Maria, Mẹ trên Trời của chúng ta. Đức Maria đã đón nhận chúng ta vào hội như vào trong lòng từ mẫu của Người. Người muốn làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu, trở thành con cái mà Người ưu đãi đặc biệt, để trao cho chúng ta nhiệm vụ tông đồ và như là liên kết chúng ta vào sứ mệnh Đồng Công Cứu Chuộc của Người. Đối với chúng ta, yêu mến và phụng sự hội đoàn tức là yêu mến phụng sự Đức Maria”. (Tiểu luận về Thánh Mẫu học, do Tu Sĩ Dòng Đức Bà)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts