Đọc Thủ Bản 10/03 – 16/03/2024: Thánh Giuse – Trang 177 #259-260

CÁC THÁNH BẢO TRỢ LEGIO MARIAE
1. THÁNH GIUSE

259 (104)

            Trong các kinh của Legio, danh Thánh Giuse theo liền những lời khẩn cầu Trái Tim Chúa và Đức Maria, vì ở trên Thiên quốc, Thánh Giuse có địa vị bậc nhất sau Chúa và Đức Mẹ. Người là chủ Thánh gia, cạnh Chúa Giêsu và Đức Maria, Người giữ vai trò tối quan trọng và rất đặc biệt. Thánh Giuse, bậc thánh trên hết các Thánh, vẫn tiếp tục cộng tác, không hơn không kém, với Nhiệm Thể Chúa Giêsu và Đức Maria, Mẹ Nhiệm Thể ấy. Hoạt động và sinh tồn của Hội thánh, và tất nhiên của Legio cũng phải nhờ sự ủng hộ của Người. Sự ân cần vô lượng, sống động, mật thiết như tình cha con của Người có một hiệu lực chỉ kém tình mẫu tử của Đức Maria. Legio luôn luôn nhớ điều đó. Để cho tâm tình yêu mến Thánh Giuse mạnh mẽ, chúng ta hãy mở rộng lòng để đón nhận tình yêu đó, bằng cách ăn ở xứng đáng với mức độ tận tâm của Người, và nhớ ơn Người về tất cả các việc Người đã làm cho Chúa và Đức Mẹ. Cũng thế, các hội viên luôn luôn phải nhớ ơn Thánh Giuse.

Lễ Thánh Giuse vào ngày 19 tháng Ba.

Ghi nhớ lễ Thánh Giuse thợ: ngày 1 tháng Năm.

260 (105)

           Chúng ta không thể tách rời đời sống Chúa Giêsu về phương diện lịch sử với đời sống mầu nhiệm của Người đang tiếp diễn trong Hội thánh. Không phải là không có lý do mà các Đức Giáo Hoàng tôn Thánh Giuse làm Thánh Bảo Trợ Hội thánh. Nhiệm vụ của Người vẫn thế, dù hình thức và thời gian có thay đổi. Việc Người bảo trợ Hội thánh Chúa Kitô chỉ là tiếp tục sứ mệnh lịch sử của Người. Từ Nadarét, gia đình Thiên Chúa đã tỏa rộng ra khắp thế giới. Lòng Thánh Giuse đã mở rộng xứng đáng với địa vị người cha mới. Địa vị này nối tiếp và vượt qua chức vị làm Cha cả ức triệu chúng sinh, mà Thiên Chúa đã hứa hẹn cho Abraham. Thiên Chúa không thay đổi cách xử sự đối với ta. Thiên Chúa không xét lại công việc đã làm, không tự ý thay đổi kế hoạch. Tất cả đều duy nhất, có trật tự, tất cả đều có tinh thần kế tiếp và liên tục. Thánh Giuse, Cha nuôi của Chúa Giêsu, vẫn giữ địa vị đó với các em Chúa là các tín hữu qua các thế hệ. Thánh Giuse là Bạn của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã sinh ra Chúa Giêsu, vẫn kết hiệp mầu nhiệm với Đức Mẹ trong việc phát triển của Hội thánh khắp thế giới. Do đó, các hội viên của Đức Maria hành động để khuếch trương Nước Chúa là Hội thánh, ta có quyền nài xin ơn bảo trợ đặc biệt của Đấng đã làm chủ Hội thánh sơ sinh là Thánh Gia Thất. (Đức Hồng Y Suénens)

Chia sẻ Bài này:

Related posts