Đọc Thủ Bản 07/04 – 13/04/2024: Kế hoạch của Legio: Hệ thống có quy củ – trang 92 #139-141

2. HỆ THỐNG CÓ QUY CỦ CHẶT CHẼ

139 (71)

Như những nguồn lực thiên nhiên nếu không thu dụng sẽ tự mất đi vô ích, cũng thế, lòng nhiệt thành không có phương pháp, chí phấn khởi không được hướng dẫn, sẽ đem lại rất ít kết quả vững bền. Bởi vậy, Legio cống hiến cho hội viên một bối cảnh sống hơn là chỉ cho họ một công việc phải làm; Và cách sống ở trong khuôn khổ của mộât tổ chức có kỷ luật chặt chẽ. Có nhiều điểm ở trong các hội đoàn khác chỉ nêu ra như một lời khuyên hoặc khích lệ, nhưng trong Legio, nó được coi như lề luật, bắt buộc tuân theo hết sức đứng đắn từng chi tiết. Để bù lại, Legio hứa hẹn sự kiên tâm và sự phát triển mạnh mẽ những nhân đức mà Legio đặt nền tảng, và gồm tóm sự trọn lành của giáo hữu, tức là đức Tin, lòng yêu mến Đức Mẹ, sự dũng cảm, chí hiến thân, tình huynh đệ, tinh thần cầu nguyện, các nhân đức khôn ngoan, kiên nhẫn, vâng lời, khiêm nhường, niềm vui và có ý thức tông đồ.

140 (72)

“Việc mở mang công cuộc mệnh danh là tông đồ giáo dân là một trong những phát hiện của thời đại chúng ta. Chỉ xét con số lớùn lao những người có thể tham gia, cũng thấy triển vọng khuếch trương bao la biết chừng nào ! Những phương sách ấây lâu nay được vận dụng nhằm triệt để khai thác công cuộc vĩ đại đó vẫân còn thiếu sót biết bao !

“Nếu đem con số đông đảo của các Dòng tu đã được tổ chức rất hoàn bị để thỏa mãn nhu cầu của những người bỏ thế gian, mà so sánh với những ngành tổ chức tạm gọi là đủ cho những người sống giữa thế tục, thì sự chênh lệch quá rõ rệt! Một bên chú ý rất tỷ mỷ, đã tính toán rất chu đáo rành rẽ, hầu khai thác hết khả năng của mỗi người. Một bên thì than ôi! Các phương sách sử dụng lại rất đơn sơ và nông cạn. Đã hẳn các hội đoàn có đòi hội viên tận tâm đôi chút ; nhưng ảnh hưởng của hội đoàn trên đa số hội viên chỉ là lưu tâm chiếu lệ mỗi tuần một lần, và hình như hội đoàn cũng không tham vọng đóng một vai trò hiệu lực hơn. Hội đoàn phải có ý niệm cao cả hơn về sứ mạng của mình. Đối với mỗi hội viên, hội đoàn há chẳng phải là thần kinh hệ của đời sống thiêng liêng của hội viên sao, xin dùng cách so sánh sau đây, hội đoàn há chẳng trở thành cây gậy cầm tay cho người lữ hành sao ?

141 (73)

Dĩ nhiên các dòng tu phải nêu gương cho giáo dân khi cùng chung hoạt động. Không phải là quá táo bạo khi quả quyết rằng, đừng kể các chi tiết khác, phẩm chất của công việc hoàn thành sẽ tăng gia mỗi khi ta tiến gần đến quy chế của dòng tu nhiều hơn.

Luôn thể, tôi xin xác định một điểm phải buộc giữ luật đến mức nào ? Để cho công việc tiến hành, kỷ luật dù tốt đến đâu, nhưng áp dụng gắt gao quá sẽ sinh nguy hại, vì như thế, tổ chức sẽ không còn hấp dẫn. Đừng quên rằng đây là một tổ chức vĩnh viễn của giáo dân, bởi thế không có gì gọi là tương đương với một dòng mới, lại cũng không bao giờ có ý đưa Legio đến một dòng tu, như việc đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử.

“Chủ đích nhắm tới là thế này, chớ không phải thế khác: đưa những người đang sống cuộc đời bình thường như chúng ta thấy vào một tổ chức có hiệu lực, và phải lưu ý đến những sở thích khác nhau của họ, những việc làm khác nhau mà không phải hết thảy đều có tính cách thuần túy tôn giáo. Vì thế quy chế đặt ra không nên vượt mức mà số trung bình hội viên có thể chấp nhận, nhưng cũng không nên dưới mức trung bình” (Cha Micae Creedon, Linh giám thứ nhất của Concillum).

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts