TÂM LÝ CẦU TOÀN VÀ SỰ GIÁO DỤC SAI LẦM CỦA PHỤ HUYNH

-Sầu Đông hôm qua đem sổ điểm về em la cho nó một mẻ. -Nó phạm lỗi gì mà em la nó? -Nó bị một con B. -Em không biết là thang điểm, B đứng hạng nhì không? A,B,C. Làm gì phải la nó, vả lại chỉ có một con B thôi mà. -Em muốn nó được A tất cả. Em muốn nó phải vào được trường giỏi, ra trường thủ khoa và có tương lai. Em một mình nuôi nó ăn học, em có quyền hy vọng điều đó.…

Read More

ĐỜI CON QUA NHƯ MÂY BAY

“Lời Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết Tình Yêu Chúa ban cao vời. Và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo đường dài.” Một hôm,  giữa trời đất mênh mang của La Vang. Tôi đã nghe những lời…

Read More

BẢY ƠN CHÚA THÁNH THẦN : Ý NGHĨA MỖI ƠN

“Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức – xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa.” (Nghi thức Thêm Sức, lúc đặt tay) Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa mỗi ơn trong 7 ơn Chúa Thánh Thần. Xin thú thật mãi cho tới những năm gần đây vẫn không sao phân biệt nổi những ơn này khác nhau làm sao. Nhất…

Read More

CHÚA KITÔ PHỤC SINH BAN THÁNH THẦN CỦA NGÀI

Theo truyền thống Do Thái, Lễ Ngũ Tuần rơi vào 50 ngày sau Lễ Vượt Qua, cũng là lễ thu hoạch Shavuot của người Do Thái. Shavuot đôi khi được gọi là lễ hội các tuần, ám chỉ bảy tuần kể từ Lễ Vượt Qua: “Từ hôm sau ngày sabát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính bảy tuần, bảy tuần chẵn” (Lv 23:15) hoặc: “Anh em sẽ tính bảy tuần: từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh…

Read More