Duyệt theo từ khóa ‘Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A’

Mục Tử Giêsu

Mục Tử Giêsu là một Mục Tử của Tân Ứơc, Vị Mục Tử Nầy đã thể hiện sứ mạng Thiên Sai cao cả đã minh chứng “cuộc tình” này với “đàn chiên” bằng cuộc Tử Nạn để “cứu thoát” đàn chiên. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn “ chết vì kẻ thù ” thì […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh A

Thánh Ca: Chúa Là Mục Tử – Xuân Thu Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – GM Nguyễn Khảm Chiên Tôi Thì Nghe Tiếng Tôi – Lm Đào Trung Hiệu Mục Tử Tốt Lành – Lm Nguyễn Văn Thái Theo Chân Mục Tử Nhân Lành – […]

Tôi là cửa chuồng chiên

Kính thưa quý vị, thưa các bạn ! Lời Chúa Chúa  Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay cho chúng ta hình ảnh về Đấng Cứu Thế là một Vị Mục Tử Nhân Lành, và ngoài Người ra không có ơn Cứu Độ nào khác. Để hiểu rõ Lời Chúa hôm nay, chúng ta cần biết […]

Cửa chuồng chiên

Cửa có hai công dụng. Để đóng vào và để mở ra. Có những cánh cửa như cửa tù ngục để giam kín phạm nhân. Có những cánh cửa giam hãm, bưng bít con người không cho thông giao với thế giới bên ngoài. Có những cánh cửa lò sát sinh nhốt thú vật để […]

Theo định hướng của Chủ chiên

Định hướng của con người thời nay Hai từ “định hướng” thời nay có vẻ như không còn xa lạ, khi xã hội trần thế nào cũng đang công khai để lộ mục đích định hướng cho cộng đồng, nhưng cốt sao có lợi cho cộng đồng thì ít, mà có lợi cho một thiểu […]

Cửa công chính

Khi suy niệm về bài Tin Mừng CN IV/PS (Ga 10, 1-10), thường thì đa số hay chú ý đến vai trò chủ nhân của đoàn chiên, đó là Đức Giê-su Ki-tô, người Mục Tử Nhân Lành. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Đức Giê-su Ki-tô đã dùng dụ ngôn nói về ràn chiên và […]

Vui Học Thánh Kinh CN 4 Phục Sinh A

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH Tin Mừng thánh Gioan 10,1-10 TIN MỪNG 1″Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy […]

Sống viên mãn

GIÊSU Mục Tử Nhân Lành Tìm chiên xấu cải hóa thành chiên ngoan GIÊSU chấp nhận chết oan Để chiên được sống bình an, dồi dào Chúa Nhật IV Phục Sinh là Chúa Nhật CHÚA CHIÊN LÀNH, là ngày cầu cho ơn thiên triệu dâng hiến – ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Ngày […]