Duyệt theo từ khóa ‘Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A’

Bất nhân

Thưa quý vị, thưa các bạn, “bất nhân” là hành động không còn nhân tính, có thể nói : “Dụ ngôn những tên tá điền sát nhân” hôm nay (Mt 21, 33-43 ) dường như là Đoạn Tin Mừng mang “hình ảnh” rõ nét nhất về nhân tính của con người. Dù vậy, Đoạn Lời […]

Được và mất

Chuyện ngụ ngôn “Lừa và Sói” kể rằng: Một hôm, lừa đang gặm cỏ, bỗng thấy Sói phi nước đại phóng tới. Lừa giả bộ đi khập khiễng. Khi Sói đến gần, hỏi nó vì sao bị thọt chân, thì Lừa trả lời: – Vừa nãy tôi nhảy qua hàng rào bị xóc gai. Rồi […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 27 TN A

Thánh Ca: Hãy Hát Mừng Chúa – LM Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 27 TN A Dân Chúa Là Vườn Nho – GM Nguyễn Sơn Lâm Tìm Hạnh Phúc – LM Lê Viết Phương Vườn Nho Của Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Tảng Đá Bị Loại Bỏ – LM Nguyễn Văn […]

Hãy ý thức địa vị mình trong vườn nho Chúa

Thưa quí vị, Sự đối đầu giữa Chúa Giê-su và lãnh đạo đền thờ còn tiếp tục ở Tin Mừng Chúa Nhật này. Chúa Giê-su kể dụ ngôn khác cho họ nghe. Hẳn quí vị thán phục lòng kiên nhẫn của Ngài. Ngài không kể dụ ngôn như các học sinh tổ chức tranh luận […]

Những sợi dây và những chiếc cầu

Chủ đề: “Dụ ngôn chủ vừơn nho là một bản tóm lược lịch sử Chúa cứu độ chúng ta”. Chiếc cầu treo Melrose bắc trên sông Niagara ở Nữu Ước nối liền Gia Nã Đại và Hiệp Chủng Quốc. Người ta nói rằng chiếc cầu này đã được thiết kế như sau: Trước tiên người […]

Chúa Giêsu đứng trên mọi quyền lực

Thưa quý vị, thưa các bạn, Tin Mừng Chúa Nhật XXVII TN A hôm nay (Mt 21 , 33-43) rất thú vị, dù nội dung dụ ngôn thật bất nhân, mang tính bất lương, mất nhân tính. Nhưng câu kết của Đoạn Tin Mừng hôm nay là một đoạn kết có hậu, đầy tràn sự […]

Để được khôn ngoan

Theo truyền thống Kitô giáo, dựa vào sách tiên tri Isaia 11,1-2, thì một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần và cũng là ơn đầu tiên đó là ơn khôn ngoan. Để trình bày sự phát triển cách sung mãn của Đấng Cứu độ, thánh sử Luca ghi : “Còn Đức Giêsu ngày càng […]