Duyệt theo từ khóa ‘Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A’

Sửa lỗi anh em

Con người ai cũng có lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng xử trước lầm lỗi của người khác lại không giản đơn. Đối với lỗi lầm của người khác, ta thường có hai thái độ, hoặc quá khắc nghiệt loại trừ, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm. Cả hai thái độ đó đều thiếu […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 23 TN A

Thánh Ca: Hãy Thứ Tha – Quốc Thái Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A Sửa Lỗi Cho Nhau – GM Nguyễn Văn Khảm Sửa Lỗi Cho Anh Em – LM Nguyễn Hồng Phước Sửa Lỗi – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Tụ Họp Nhân Danh Thầy – LM Nguyễn Văn Thái […]

Vui Học Thánh Kinh CN 23 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 18,15-20 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai […]

Việc sửa lỗi trong cộng đoàn

A. DẪN NHẬP.           Có ai trong chúng ta dám cho mình là người thập tòan không ? Những người có lương tri chắc không ai dám khẳng định như thế  vì đặc tính này chỉ dành riêng cho Thiên Chúa  là Đấng thánh thiện tuyệt đối. Ý thức về thân phận thực tế của con người, Elbert Hubbard đã […]

Lỗi Lầm

Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 23 TN hôm nay (Mt 18, 15 -20), tưởng chừng là vấn đề đơn giản, nhưng thật không giản đơn. Bởi vì, nó là mầm họa của “chiến tranh”, chúng ta thừơng nghe nói :” Chén đĩa trong chạn cũng khua nhau […]

Sửa lỗi cho nhau

Con người luôn có lầm lỗi. Ai nên khôn mà không dại một lần. Và chắc chắn là không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong cuộc đời. Phạm lỗi cũng không dừng lại ở lứa tuổi nào mà ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể phạm lỗi. Có điều là chẳng […]

Trao quyền cho Giáo Hội

Vâng, kính thưa quý vị thưa các bạn ! Chủ đề Lời Chúa Chúa Nhật XXIII TN ( A ) hôm nay, tuy không dài, nhưng cho chúng ta hai vấn đề cần thiết. Vì ý nghĩa của hai vấn đề hôm nay chính là sự Bác Ái – Hiệp Thông, nên con xin chia […]