Bài đọc và Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Thường Niên C

 Lm. Seoka

Thứ hai – Trang 1

Thứ ba – Trang 2

Thứ tư - Trang 3

Thứ năm - Trang 4

Thứ sáu - Trang 5

Thứ bảy - Trang 6

 - oOo -

Thứ hai

Bài đọc 1

2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a

Trong những ngày ấy, có kẻ đến báo tin cho Ðavít rằng: “Toàn dân Israel hết lòng theo Absalon. Ðavít liền nói cùng các cận thần của ông ở Giêrusalem rằng: “Hãy chỗi dậy, chúng ta trốn đi, vì chúng ta không sao thoát khỏi tay Absalon. Các ngươi hãy ra mau đi, kẻo nó đến bắt chúng ta, gây tai hại cho chúng ta và dùng gươm giết hết dân thành”. Ðavít trèo lên núi Cây Dầu, ông vừa leo vừa khóc lóc, đi chân không, đầu phủ khăn. Toàn dân theo ông cũng trùm đầu, vừa leo vừa khóc. Vậy vua Ðavít đến Bahumrim. Và này xuất hiện một người thuộc dòng họ Saolê, tên là Sêmê, con ông Giêra. Anh ta vừa đi vừa nguyền rủa, rồi ném đá Ðavít và những cận vệ của vua. Toàn thể dân chúng và tất cả binh sĩ đều đi hai bên tả hữu nhà vua. Vậy Sêmê nguyền rủa nhà vua rằng: “Hỡi kẻ khát máu, người của Bêlial, xéo đi, xéo đi! Chúa đã đổ trên đầu ngươi tất cả máu của nhà Saolê mà ngươi đã tiếm vị. Thiên Chúa đã trao vương quốc vào tay Absalon, con ngươi. Này tai hoạ hành hạ ngươi, vì ngươi là một tên khát máu”. Bấy giờ Abisai con trai của Sarvia, tâu vua rằng: “Cớ sao thằng chó chết này nguyền rủa đức vua tôi? Ðể tôi đi lấy đầu nó”. Vua phán rằng: “Hỡi con của Sarvia, Ta với khanh có liên hệ gì đâu? Cứ để mặc nó nguyền rủa. Vì Chúa bảo nó: ‘Hãy nguyền rủa Ðavít’, ai dám hỏi nó: ‘Tại sao ngươi hành động như vậy?’” Và Ðavít nói với Abisai và toàn thể các cận vệ rằng: “Kìa, con trai bởi lòng ta sinh ra, mà còn tìm giết ta, phương chi con của Giêmini đây. Hãy để nó nguyền rủa theo lệnh Chúa. Biết đâu Chúa sẽ nhìn thấy nỗi khổ tâm của ta, và hôm nay, Người sẽ đổi lời dữ ra hạnh phúc cho ta”. Ðavít và các cận vệ của ông cứ tiếp tục đi.

 

Tin mừng

Mc 5, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: “Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo”. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

Suy niệm 1

Trình thuật sách Samuel trong bài đọc 1 hôm nay hướng chúng ta đến 2 bài học rất quý:

1. “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”.

Với cái nhìn tự nhiên, người đời cho rằng: Làm điều ác ắt sẽ gặp ác; làm tội ắt sẽ bị trừng phạt.

Có thể nói cuộc đời của vua Đavít đã phạm vào 2 tội ác nặng nề: Chiếm đoạt vợ của Uria là bà Batsêva và giả tâm giết chết Uria. (x. 2Sm 11-12).

Hậu quả mà ông phải gánh chịu là :

- Nhà tan: Tama con gái của Đavít bị người anh cùng cha khác mẹ là Ammon chiếm đoạt thân xác. Sau đó Absalon, người anh của Tama đã ra tay giết chết Ammon. Điều này khiến Đavit rất đau lòng vì cốt nhục tương tàn và lễ giáo gia phong bị hủy hoại.

- Nước mất: Absalon phản nghịch chống lại vua cha và làm cuộc phản loạn cướp ngai vàng, rồi truy sát Đavít đến cùng, khiến Đavít phải chạy trốn trong tủi nhục

2. Dám làm, dám chịu.

Điều đáng khen cho vua Đavít là khi phạm tội ông đã can đảm nhận tội và mau mắn ăn năn sám hối sau khi nghe lời nhắc nhở của tiên tri Nathan. Hơn nữa, ông còn sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về mình bằng cách âm thầm rời bỏ ngai vàng và khiêm tốn nhận lấy những lời sỉ nhục và ném đá của Sêmê, cho dù các tướng lãnh trung thành với ông không chịu nổi trước lời nói và hành động vô lễ của tên này. Ông nói: “Kìa, con trai bởi lòng ta sinh ra, mà còn tìm giết ta, phương chi con của Giêmini đây. Hãy để nó nguyền rủa theo lệnh Chúa. Biết đâu Chúa sẽ nhìn thấy nỗi khổ tâm của ta, và hôm nay, Người sẽ đổi lời dữ ra hạnh phúc cho ta”.

Dẫu là một vị vua đầy quyền lực, có khả năng tiêu diệt tất cả những ai chống đối mình, nhưng vua Đavít  không làm thế. Trái lại ông khiêm tốn nhận lấy trách nhiệm về mình và sẵn sàng chịu mọi hình phạt do hậu quả tội lỗi gây ra.

Xin Chúa cho chúng ta cũng biết khiêm tốn nhận lấy trách nhiệm về mình khi làm những điều sai trái, cũng như can đảm sửa sai khi được nhắc bảo, nhất là luôn ý thức đừng bao giờ gieo rắc điều ác. Bởi lẽ ta sẽ nhận lại trái đắng khi ta gieo rắc hạt đắng.

 

Suy niệm 2

Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho ta thấy hậu quả tai hại do tội lỗi và sức mạnh của ma quỷ gây nên.

- Bài đọc 1 cho biết : Sau khi vua Đavít đã nhúng tay vào tội ác là chiếm đoạt bà Batsêva, rồi âm mưu giết chết tướng Uria, thì ngay sau đó ông phải gánh lấy hậu quả đau đớn khi phải chứng kiến cảnh phản loạn lật đổ ngai vàng của chính người con mình là Absalon. Rồi phải lầm lũi bỏ chạy thoát thân trước sự truy sát của con mình. Hơn thế nữa ông còn phải chịu sự sỉ nhục thậm tệ của tên Sêmê là thần dân của mình.

- Bài Tin mừng thì cho ta biết về những đau khổ thể xác và tinh thần mà người bị thần ô uế ám hại.

Về thể xác: Anh ta thường bị gông cùm và xiềng xích trói buộc, phải sống trong mồ mả và trên đồi để xa tránh mọi người ; tự hủy hoại thân thể mình bằng cách lấy đá rạch vào da thịt.

Về tinh thần: Do bị sự khống chế của cả một đạo binh thần ô uế, nên tinh thần của anh ta không còn tỉnh táo, ăn mặc bất thường và luôn sống trong tình trạng đau đớn nên kêu la, tru tréo hãi hùng…

Xin Chúa cho chúng ta ý thức về tác hại kinh khủng do tội lỗi và sức mạnh của ma quỷ gây nên mà cố gắng xa lánh, nhất là xin Chúa thương ban ơn thiêng, giúp ta vượt thoát khỏi những cám dỗ và chiến thắng được ác thần.

 

Suy niệm 3

Giáo lý công giáo dạy ta biết rằng:  Ma quỷ là loài Thiên Thần. Nhưng vì không vâng phục Thiên Chúa nên đã bị phạt thành Satan hay ma quỷ. Vì thế Satan hay ma quỷ được mệnh danh là “kẻ chống đối”.  Do không tài nào chống đối lại Thiên Chúa quyền năng nên ma quỷ quay sang hãm hại con người. Bởi lẽ con người là tạo vật được Chúa yêu thương bật nhất.

Tin mừng hôm nay cho biết, tại vùng đất dân ngoại Ghêrasa, đạo binh ma quỷ đang thống trị và dùng mọi thủ đoạn để hãm hại con người.

- Thủ đoạn thứ nhất: Hành hạ thân xác con người.

Quỷ đã nhập vào một người làm cho anh ta phải điêu đứng khổ sở, mất hết nhân tính, phải sống cô độc trong mồ mả và trên núi đồi, tự làm hại bản thân bằng cách tru tréo và lấy đá đập vào mình…

- Thủ đoạn thứ hai: Xúi dục con người chống lại Thiên Chúa.

Ngay sau khi bị Chúa Giêsu trục xuất ra khỏi người bị nó ám hại, thì tức khắc ma quỷ quay sang cám dỗ về lòng ham mê của cải nơi con người. Chính lòng say mê của cải mà dân trong vùng ấy chống lại Chúa Giêsu, bằng cách xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Bởi lẽ họ sợ rằng hôm nay thiệt hại đàn heo, tiếp theo ngày mai sẽ mất đi tài sản quý giá gì nữa? Vì vậy, họ quyết tâm xua đuổi Chúa Giêsu ra xa họ.

Ngày nay có lẽ ma quỷ ít khi trực tiếp nhập vào con người, làm cho họ phải điêu đứng khổ sở như ngày xưa. Nhưng chúng thường bày ra muôn ngàn cách thế để lôi kéo con người chống lại Thiên Chúa. Thúc đẩy con người hành động đến mất cả nhân tính như: giết người cướp của; tự do đồng tình luyến ái; nghiện ngập rượu chè, xì ke ma túy, hoang dâm…

Để chống lại mưu mô của quỷ dữ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không ngừng chay tịnh, cầu nguyện nhất là sống theo Lời Chúa chỉ dạy.

Xin cho chúng ta biết chay tịnh cỏi lòng, chuyên chăm cầu nguyện. Nhất là biết dùng  Lời Chúa như là kim chỉ nam định hướng cuộc sống chúng ta.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Tham tài thì tự mình tìm hình phạt, yêu khó nghèo thì sản sinh vương miện.- Thánh Benedictus

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: