Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 8 Thường Niên C

Lm. Giuse Nguyễn

THỨ HAI – Trang 1

THỨ BA - Trang 2

THỨ TƯ - Trang 3

THỨ NĂM - Trang 4

THỨ SÁU - Trang 5

THỨ BẢY - Trang 6

 - o O o -

THỨ HAI

 

Bài Đọc I: 1Pr 1,3-9

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết.

Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải buồn sầu một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự, khi Ðức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

 

Tin Mừng: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

SUY NIỆM 

Theo lời của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, thì chúng ta là “những người lữ hành trên đường hy vọng”. Niềm hy vọng này được đặt trên nền tảng: “Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại” (1Pr 1, 3b).

Tuy nhiên trong khi chờ đợi niềm hy vọng đó, thì mỗi chúng ta phải trãi qua những thử thách: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng” (1Pr 1, 7).

Có thử thách chúng ta mới thấy điều mình đạt được là quý giá, nếu không nó chỉ là “những thứ phù vân”, chóng qua.

Thử thách mà Chúa Giêsu đặt ra cho người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là:“Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên tời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10, 21).

Không phải Chúa Giêsu muốn gây cản trở cho người khác, nhưng “sự sống đời đời” mà người thanh niên này muốn có không phải giống như món hàng để trao đổi, mà nó chính là một thực tại để anh phải sống ngay từ bây giờ. Thực tại đó là tình yêu thương.

Chúa Giêsu mặc khải cho anh thanh niên biết nước Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu. Muốn vào vương quốc đó thì phải có tình yêu thương, phải biết chia sẻ với người khác… giống như Thiên Chúa có lòng thương xót dành cho con người chúng ta.

Từ các bài đọc lời Chúa hôm nay cho tôi nhận thấy một điều quý giá nhất mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại chính là Lòng Thương Xót của Ngài. Để được hưởng Lòng Thương Xót đó con người phải chấp nhận thanh luyện chính bản thân mình; nghĩa là phải làm sao để cho mình cũng thấm nhuần tình yêu thương giống như Đức Giêsu là hình ảnh thương xót của Thiên Chúa Cha.

Lạy Chúa, trong cuộc sống không gì quý giá bằng tình yêu thương. Vì vậy xin cho con dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng để dấn thân cho một tình yêu: Với Chúa và với mọi người.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: