Ngày 13

Mỗi tháng đến ngày mười ba

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra nhiệm mầu

Năm nay kính nhớ thật sâu

Mười ba hằng tháng cúi đầu niệm suy…

Ăn năn sám hối gối quỳ

Siêng năng lần hạt sống vì Đức Tin

Cầu xin Mẹ Chúa giữ gìn

Đoàn chiên nhỏ bé đang tìm bình an

Sói rừng nhiều lắm gian nan

Hung hăng cắn xé nát tan chiên hiền

Đau lòng Giáo Hội triền miên

Thông tin đại chúng mọi miền kết liên

Cùng nhau khấn nguyện Mẹ hiền

Đoái thương cứu giúp những miền khổ đau

Vững tin nơi Mẹ trước sau

Cầu bầu ơn Chúa xuống mau độ trì

Thứ tha tội lỗi vết tì…

Đoàn con sám hối sống vì Đức Tin.

BCT

13/7/2017

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: