Trang chủ » Các Thánh » Thánh Tử Đạo VN

Làm chứng cho Chúa hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32 I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 12,20-32 (20) Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa miền Ga-li-lê và xin […]

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2017

TỰ HÀO LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM   CON RỒNG, CHÁU TIÊN  NGƯỜI NƯỚC VIỆT ANH HÙNG, BẤT KHUẤT DẠ SÁNG NGỜI TREO GƯƠNG TRUNG TÍN THẬT OANH LIỆT MUÔN ĐỜI CON CHÁU VỮNG BƯỚC THEO   Khen thay các bậc tiền nhân ! Trung kiên bất khuất Danh thơm để đời Khôn ngoan […]

Tri ân và Mừng Kính các Thánh Tổ Tiên

SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Hàng năm cứ đến ngày này, những người con dân Việt từ khắp muôn phương cùng với Giáo hội hoàn vũ hướng tâm hồn lên một cách đặc biệt để mừng kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Trong hân hoan vui sướng và hãnh […]

Máu các vị Tử Đạo, là hạt giống sinh nhiều giáo hữu

(Văn hào Tertuliano) Đạo Yêu Thương Đạo Công Giáo, còn được gọi là Đạo Yêu Thương (Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm), một đạo dạy người ta yêu thương. Đạo dạy ta, trước tiên là tìm hiểu Thánh Kinh cùng muôn tạo vật, để nhận biết, rồi yêu mến và tôn thờ Thượng Đế, […]

Hùng Anh – Bác Ái – Thứ Tha

THƠ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM Hùng anh, quả thật hùng anh Đầu rơi, máu chảy lưu danh muôn đời Một lòng giữ Đaọ Chúa Trời Trung kiên, xưng tụng sáng ngời uy danh   Lời hay, ý đẹp như tranh Đối đáp uyên bác , Thánh Thần ban cho Vua […]

24-11: Thánh Anrê Dũng-Lạc và các bạn Tử Đạo Việt-Nam (Chủng sinh Phaolô Bột và Chân phước Anrê Phú-Yên)

… Tài liệu về cuộc đời, nhân đức và cái chết vinh quang của Chủng Sinh Phaolô Bột (1841-1858) phần lớn trích từ tác phẩm của Linh Mục Gustave Monteuuis: ”Anh hùng trong thống hối. Phaolô Bột, vị Tử Đạo trẻ Đàng Ngoài”. Tác phẩm trúng giải Hàn Lâm Viện Pháp và được hai nhà […]

Tạ Ơn Hồng Ân Ðức Tin Cao Quí – Ngân Khánh Tuyên Thánh Việt-Nam

1V 8, 55-61; 1Cr 1, 3-9; Mc 5, 18-20 Bài giảng của Đức TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt – Châu Sơn, 19-06-2013 Càng nhìn lại biến cố phong thánh Việt nam, tâm tình ta càng dâng lên ngập tràn niềm tri ân cảm tạ. Trước hết tạ ơn vì những ơn lành lớn lao Chúa […]

Thánh Tử Đạo Việt-Nam Tháng 01

  Tháng 01 13.01 Ðaminh Phạm Trọng KHẢM Quan án TOP     Giuse Phạm Trọng TẢ Chánh Tổng     Luca Phạm Trọng THÌN Chánh Tổng   22.01 Matthêô Alonzo-Leciniana ÐẬU Linh Mục OP     Phanxicô Gil de Fedrich TẾ Linh Mục OP   30.01 Tôma KHUÔNG Linh Mục OP  

Thánh Tử Đạo Việt-Nam Tháng 12

  Tháng 12 06.12 Giuse Nguyễn Duy KHANG Thày giảng   12.12 Simon Phan Đức HÒA Y sĩ   18.12 Phêrô Trương Văn ÐƯỜNG Thày giảng     Phaolô Nguyễn Văn MỸ Thày giảng     Phêrô Vũ Văn TRUẬT Thày giảng.   19.12 Tôma Nguyễn Văn ĐỆ Thợ may     Phanxicô X. Hà […]

Thánh Tử Đạo Việt-Nam Tháng 11

Mục Lục Tháng 11 01.11 Phêrô Almato Bình Linh Mục OP     Giêrônimô Hermosilla Liêm Giám Mục OP     Valentinô Berrio-Ochoa Vinh Giám Mục OP   03.11 Phêrô Phanxicô Néron Bắc Linh Mục MEP   05.11 Ðaminh Hà Trọng Mậu Linh Mục OP   07.11 Giacinto Castaneda Gia Linh Mục OP     […]

Thánh Tử Đạo Việt-Nam Tháng 10

Mục Lục Trang 2 06.10 Phanxicô Trần Văn Trung Cai đội. Trang 3 11.10 Phêrô Lê Tùy Linh Mục Trang 4 17.10 Francois-Isidore Gagelin Kính Linh Mục MEP Trang 5 23.10 Phaolô Tống Viết Bường Quan thị vệ Trang 6 24.10 Giuse Lê Ðăng Thị Cai đội Trang 7 28.10 Gioan Đạt Linh Mục Martyr […]