Con thuộc về ai?

Con người quyền lực, trí tuệ, giàu có… không quan trọng bằng Đấng ngự trong họ.  Đền thờ lớn lao, nguy nga, lộng lẫy… không quan trọng bằng Đấng ngự trong nó.  Kính thưa Anh Chị em,  Khôn ngoan, một trong những chủ đề của phụng vụ Lời Chúa hôm nay.  Bài đọc thứ nhất, […]