Audio Đường Rỗi Linh Hồn

Tác giả : Thánh Anphong

NXB: Tôn Giáo

Thực hiện : tinmung net Studio

Giọng đọc: Chị Agnes Minh Lý

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

 

Chuyên Mục: Suy Niệm  Từ khóa: ·

Có tình yêu thì không có nhọc nhằn; cho dù có nhọc nhằn thì nhọc nhằn này cũng bị tình yêu hóa lỏng.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: