Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/10 – 02/11/2016: Triển vọng Tin Lành Luther hiệp thông với Công Giáo

• Chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển.
• Ðức Thánh Cha cổ võ nền thần học gần gũi các gia đình
• Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Giám Mục và Tu Sĩ
• Sẽ luôn luôn có bóng dáng các tín hữu Kitô tại Iraq
• Đền thờ Chúa Biến hình trên núi Tabor bị phạm thánh
• Tòa Thánh chính thức làm trung gian hòa giải tại Venezuela
• Hai mẹ con người Pakistan bị tố phạm thượng được thoát án tử hình
• Huấn Thị Bộ Giáo Lý đức tin về an táng và giữ tro hỏa táng
• Đức Thánh Cha thay thế toàn bộ các thành viên Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích
• Hai nhà thờ Công giáo ở Anh được chiếu sáng bằng đèn đỏ trong suốt tháng 11
• Khủng bố Hồi Giáo al-Shabab tấn công vào một thị trấn Kitô giết 12 người

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: