Thế Giới Nhìn Từ Vatican 11/04 — 17/04/2014


• Lễ Lá tại Vatican và Jerusalem
• Cập nhật chương trình Tuần Thánh tại Vatican và Jerusalem
• Đức Giáo Hoàng viết thư cho chính phủ và phe đối lập Venezuela
• Tình trạng của các tín hữu Công Giáo tại Crimea
• Cảm tưởng của Tiến sĩ Joaquin Navarro — Valls trước Lễ Phong Thánh cho hai vị Giáo Hoàng

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: